-->

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ရာတဲ့ေနရာမွာ ၾကဳံေတြ႕ရနိုင္တဲ့အခက္အခဲမ်ားကုိ နည္းပါးေစဖုိ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမယ္လုိ႔ ျမန္မာနိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုေကာ္မရွင္ဥကၠ႒နဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုႏွင့္ နိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းက ေျပာၾကားပါတယ္။

Published in Local

ကမၻာဘဏ္မွ ေနာက္ဆုံး ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာစာရင္းဇယားမ်ားအရ ျမန္မာအပါအ၀င္ ဖြြံ႔ ျဖဳိးမႈအနည္းဆုံနုိင္ငံ (Least Developed Country) စာရင္း၀င္ ၄၇ နိုင္ငံ ရွိေနရာ မွ ျမန္မာဟာ အီသီယုိပီယား ဖယ္ထုတ္ျပီး စာရင္းရဲ႕ ထိပ္ဆုံး ေရာက္လာခဲ့ျပီလို႕သိရပါတယ္။

Published in Local

Shop.com.mm ၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ေနတဲ့လုပ္ငန္းငယ္မ်ား ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္အေသးစားေခ်းေငြ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးအပ္မယ္လုိ႔ ႐ုိးမဘဏ္ကထုတ္ျပန္လုိက္ပါတယ္။

Published in Local

Google မွာ ထိပ္ဆုံးေရာက္ေနတဲ့ ျမန္မာနုိင္ငံက ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီ(၁၀)ခု

ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီေတြဟာ မိမိရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြ ပိုမုိၾကီးထြားလာဖုိ႔အတြက္ သူတုိ႔ရဲ႕ အေတြ႔အၾကံဳႏွင့္ကၽြမ္းက်င္မွဳေတြက အေထာက္အကူျပဳေပးႏိုုင္ပါတယ္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွာဆုိရင္ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္တဲ့ Agency အမ်ားအျပားမရွိေသးေပမယ့္ Google မွာ ထိပ္ဆံုးေရာက္ရွိေနတဲ့ Agency (၁၀) ခုကုိေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

၁။ Pixellion ( Graphic ဒီဇိုင္ဆြဲတဲ့လုပ္ငန္း )
၂။ Myanmar Crative ( ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း )
၃။ Myanmar Ganad Advertising ( ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း )
၄။ Advertising Myanmar Ad Agency ( ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း )
၅။ Coca Media Myanmar (ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း )
၆။ Real Life ( ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း)
၇။ Myanmar Advertising Directory ( ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း )
၈။ Liquid Branding Myanmar ( Marketing လုပ္ငန္း )
၉။ Vero Myanmar ( ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း )
၁၀။ Helium Myanmar ( ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း )

အေပၚမွာေဖာ္ျပခဲ့တာေတြကေတာ့ Google မွာ လက္ရွိေဖာ္ျပထားတဲ့ ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ Google မွာေဖာ္ျပထားမႈဟာ အေျပာင္းအလဲရွိတာေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရူခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဒီ Link မွာ https://bit.ly/2Hb9Yvi ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈနုိင္ပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ ေအာင္ျမင္ထူးခြ်န္သူမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုနိုင္မယ့္အစီစဥ္

Myanmar Advertising Driectory

Published in Local

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ဟာ ျမန္မာနိုင္ငံတစ္ဝန္းမွာရွိတဲ့ အေသးစား၊ အငယ္စားနဲ႔ အလတ္စားစီးပြားေရးက႑မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဂ်ပန္နိုင္ငံအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA)ရဲ႕ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ အဲဒီလုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ ႏွစ္ဆင့္ထုတ္ေခ်းတဲ့ေခ်းေငြ (JICA MSME Two- Step Loan)ကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွ စတင္ထုတ္ေခ်းေပးေနပါတယ္။

Published in Local

QR Scan နဲ႔ ေငြေပးေခ်ႏုိင္တဲ့စနစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးကုိ စင္ကာပူမွ ElectronicTransfer Singapore ကုမၸဏီနဲ႔ နည္းပညာပိုင္းဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့တယ္လို႔ Myanmar Payment Union အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီလီမိတက္ စီအီးအုိဦးေဇာ္လင္းထြဋ္က ေျပာပါတယ္။

Published in Local

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ Public Relations ေအဂ်င္စီတခုျဖစ္ေသာ Echo Myanmar နဲ႔ Digital Marketing လုပ္ငန္းႀကီးတခု ျဖစ္တဲ့ RevoTech တို႔ လက္တြဲပူးေပါင္းကာ ေအဂ်င္စီအသစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ERA Myanmar (ERA) ကို တည္ေထာင္ဖန္တီးလိုက္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဧျပီလ ၂၃ ရက္ေန႔က ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

Published in Local

၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈက ကမၻာ့စီးပြားေရးမညီမွ်မႈကို ပိုမိုဆုိးရြားေစႏိုင္ေၾကာင္း အသစ္ထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုထဲမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Published in Local


၂၀၁၉ ခုနွစ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အခ်မ္းသာဆံုး ပုဂၢိဳလ္ ၁၀ ဦးစာရင္း ကို http://indapaper.com ၀က္ဘ္ဆိုဒ္ကေန ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

Published in Local

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ စီးပြားေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား အားေပးရန္ အမ်ားနဲ႔ အက်ံဳးဝင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ လူမႈေရးအက်ိဳးေမွ်ာ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။

Published in Local
Page 1 of 3