-->

ေဖ့ဘုတ္ဟာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ User ေတြကို ၀န္ေဆာင္မႈေတြေပးေနသလို သူ႕ရဲ႕ တင္းၾကပ္မႈေတြဟာလည္း တစ္စထက္တစ္စ ၿမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။

Published in How To

Digital ေခတ္ထဲမွာ Product ဒါမွမဟုတ္ Service ေတြကို Advertising တစ္ခုခုလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ Advertise လုပ္ေနၾကပါၿပီ။ ယခုတစ္ေခါက္ ေဖာ္ျပေပးမယ့္ အေၾကာင္းအရာကေတာ့ Content ေရးေတာ့ မယ္ဆိုရင္ ဘာေတြသိထားသင့္လဲဆိုတာကို ေဖာ္ျပေပးသြားပါမယ္။

Published in How To

သင့္ရဲ႕ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းအတြက္ ဒီဇိုင္းပေရာဂ်က္ေတြ လုပ္တဲ့ေနရာမွာ Plan(ျပင္ဆင္ျခင္း) ဆြဲတဲ့အပိုင္းက အေရးအၾကီးဆုံး က႑တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

Published in How To

Social Media ေပၚမွာ Content ေတြပဲ ေန႔တိုင္း တင္ေနမယ္ဆိုရင္ Audience ကို ရုိးအီေစပါတယ္

Published in How To