-->

၂၀၂၀ ခုနှစ်ရဲ့ အာရှ PR Awards ဇကာတင်စာရင်းထွက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ ထိုဇကာတင်စာရင်းတွင် မြန်မာ နိုင်ငံမှ တစ်ခုတည်းသော PR Agency ဖြစ်တဲ့ ERA Myanmar မှပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။

Published in Local