-->

ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြဟာ ေၾကာ္ျငာတစ္ခုကိုဖန္တီးေတာ့မယ္ဆိုရင္ အရင္ဆံုး Big Idea လို႔ေခၚတဲ့ အမိုက္စား Idea တစ္ခုအရင္စဥ္းစားရပါတယ္။

Published in Outdoor Advertising
Page 25 of 25