-->

လုိဂုိ (Logo) ကို ေရွးေခတ္ (Greek) ဂရိမိ်ဳးေတြ စတင္တီထြင္သံုးစြဲခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

Published in Tips