-->

အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု၊ လုပ္ငန္းတစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ ကုမၸဏီတစ္ခုေအာင္ျမင္တာ၊ က်ရံႈးတာဟာ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေပၚမွာ အမ်ားႀကီးမႈတည္ပါတယ္။

Published in Events & Exhibitions

ကိုယ့္ရဲ႕အလုပ္မွာ ပံုမွန္ေလးရံူးတက္လုိက္၊ ရံုးဆင္းလုိက္နဲ႔ ကိုယ့္လုပ္တဲ့အလုပ္က ထင္သေလာက္ေပါက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ျခင္း မ႐ွိဘူး။

Published in Tips

ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးတိုးတက္လာေစဖို႔အတြက္ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းေတြဟာလည္း မ႐ွိမျဖစ္အေရးပါလွပါတယ္။

Published in Global

Billboard Campaign ေတြ လုပ္ကုိင္ၾကတာမွာ McDonald ရဲ႕Billboard Campaign ျဖစ္တဲ့ OOH Campaign ဟာ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားၿပီး ေအာင္ျမင္တယ္။ 

Published in Outdoor Advertising