-->

ယခုလုိေျပာင္းလဲတုိးတက္လာတဲ့ေခတ္ႀကီးမွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက မိမိတုိ႔ရဲ႕ထုတ္ကုန္ေတြကို အသစ္အသစ္ေတြျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္လာသလို သံုးစြဲသူေတြရဲ႕အၾကိဳက္ေတြကလည္းေန႔စဥ္နဲ႔အမွ် ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။

Published in Events & Exhibitions