-->


ႀကိဳးစားေနမႈက သာသင့္ကို တန္ဖိုးရွိေစတာပါ

ႀကိဳးစားေနမႈက သာသင့္ကို တန္ဖိုးရွိေစတာပါ google.com

ႀကိဳးစားရင္ဘုရားေတာင္ျဖစ္တယ္ဆိုတဲ႔လြန္က်ဴးတဲ႔စကားေတြနဲ႔လူငယ္ေတြကိုအားေပးတဲ့အခါ ဘုရားျဖစ္မလာတဲ႔လူငယ္ေတြအမ်ားႀကီးရွိလာတယ္။

ႀကိဳးစားတိုင္းလည္းမျဖစ္ပါလားဆိုၿပီးစိတ္ညစ္ကုန္ၾကၿပီ။

ရလဒ္အေပၚမွာ လူငယ္ေတြရဲ႕စိတ္ဟာယိုင္ကုန္ၾကၿပီ။

ႀကိဳးစားမႈ အေပၚကိုသံသယဝင္လာၾကၿပီ. . . .

ဒီအခ်ိန္မွာ ဘာေၾကာင့္မို႕ ဥာဏ္ျခင္းတူရင္၀ီရီယရွိသူကသာ၊ ၀ီရိယျခင္းတူကံကသာ၊

ကံျခင္းတူရင္ပါရမီရွိသူကသာ ပါရမီျခင္းတူရင္ဘုန္းသမာၻကသာေတြေလွ်ာက္ေျပာေနၾကတာလဲ....

ႀကိဳးစားေနမႈတန္ဖိုးေတြကိုဘာေၾကာင့္ေလွ်ာ့ခ်ေနခ်င္ၾကတာလဲ....

ဘာေၾကာင့္လူငယ္ေတြရ႕ဲအနာဂါတ္ေတြကို စကားလံုးေတြန႕ဲသတ္ခ်င္ေနၾကတာလဲ...

အဲေတာ့ေရာင့္ရဲျခင္းဆိုတဲ့ စကားေပၚလာတယ္..။

ေျမာက္ေပးလိုက္ရိုက္ခ်လိုက္န႕ဲ လူငယ္ေတြအေပၚကို ဟာသလုပ္သလိုျဖစ္ေနတယ္။

အဆံုးစြန္ေသာအားေပးမႈနဲ႕ . .အဆံုးစြန္းေသာႏွစ္သိမ့္မႈျဖစ္ေနတယ္. . . .

အေတြးအေခၚပိုင္းဆိုင္ရာေတြက ရႈပ္ေထြးမႈေတြေပးေနတယ္. . .

ရည္မွန္းခ်က္ေတြဟာခန္းနားေနသေလာက္. . .ရည္မွန္းခ်က္ကိုသြားရာလမ္းေၾကာင္းေမွးမွိန္ထားသလိုျဖစ္ေနတယ္. .

သြားရာလမ္းေၾကာင္းျဖစ္တဲ႔ ႀကိဳးစားျခင္းရ႕ဲတန္ဖိုးကိုလူငယ္ေတြသိေအာင္ေျပာျပၾကရေတာ့မယ္. . . . . .

ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ ရလဒ္တစ္ခုထက္မပိုပါဘူး။

ႀကိဳးစားေနမႈကသာေအာင္ျမင္မႈထက္တန္ဖိုးရွိတာပါ. . .

ေအာင္ျမင္မႈဆိုတာ...ဘာကိုေခၚတာလဲ. . .ပိုက္ဆံအမ်ားႀကီးရွိမွ. . .ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမွ. . .

ေအာင္ျမင္မႈလို႔သတ္မွတ္မွာလား. . . . . . .

ေအာင္ျမင္မႈကိုရိုးရိုးေလးသတ္မွတ္ရရင္. . ၂ ခ်က္ပဲရွိမယ္. . .ပထမက မိမိေပ်ာ္ရႊင္ေနရမယ္. . . .

ဒုတိယက . . .အမ်ားကိုအက်ိဳးျပဳေနရမယ္။

ဒါဆိုရင္ေအာင္ျမင္ေနတဲ႔လူပါပဲ. . . .ဘယ္သူကမွ. . . .မိမိရဲ႕စိတ္ဓာတ္နဲ႕လုပ္ရပ္ကို. . . .ဖ်က္ဆီးလို႔မရဘူး. . .

ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုထားၿပီးႀကိဳးစားေနတာထက္. . .

ႀကိဳးစားမႈနဲ႕ထိုက္တန္တဲ႔ရလဒ္ေတြကိုသာလက္ခံတတ္လာမယ္ဆိုရင္. . .

ဘဝတစ္ေလ်ွာက္လံုးေသသည္ထိႏိုင္သေလာက္ဝန္အတြက္ ႀကိဳးစားရင္း. . . .

ေအာင္ျမင္တဲ႔ရလဒ္ေတြကို. . .ပိုင္ဆိုင္ေပ်ာ္ရႊင္ရမွာပါ. . . . . .

ႀကိဳးစားေနမႈကသာ. . .တန္ဖိုးရွိတာပါ. . .ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းတာပါ. . . .

လူငယ္ေတြႀကိဳးစားေနရင္း....ေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစဗ်ာ။

Recommended for you-ေအာင္ျမင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေပၚေလ်ွာက္ႏိုင္ဖို႔ ဘာေတြလုပ္ရမလဲ?

Credit; မွတ္စုၾကမ္း

Read 3048 times
Rate this item
(2 votes)