-->


ျမန္မာ့စီးပြားေရးတည္ျငိမ္ေနသလား?

ျမန္မာ့စီးပြားေရးတည္ျငိမ္ေနသလား? google.com

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သတ္လို႔ စီးပြားေရးတည္ျငိမ္ေနေၾကာင္း

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကို စီးပြားေရးအႀကံဥာဏ္မ်ား ေပးအပ္ေနသည့္ စီးပြားေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာ ေရွာင္တာနယ္က

ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားရဲ႕ ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့တာပါ။

"လက္ရွိစီးပြားေရးအေနအထားက တည္ျငိမ္ပါတယ္။

စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းတဲ့ အေနအထားက သိပ္မၾကာခင္မိတ္ဆက္ေတာ့မယ့္ Myanmar Sustainable Development Plan

(ျမန္မာႏိုင္ငံ ရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအစီအစဥ္) ပါ။

ဒီထဲမွာအေရးႀကီးတဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ၊ ျပႆနာေတြ ပါဝင္လာႏိုင္ပါတယ္" လို႔ ေဒါက္တာ ေရွာင္တာနယ္က ေျပာခဲ့ပါတယ္။

အဆိုပါစီမံကိန္းမွာ အေျခခံအေဆာက္အဦ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ဦးစားေပးထားကာ

ျပည္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္ေၾကာင္း ၊ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားဝင္လာရန္အတြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေရရွည္ခိုင္မာလာေသာ စီးပြားေရး ျဖစ္ရန္လိုၿပီး လက္ရွိအစိုးရအေနျဖင့္ အေလးထားလုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း သူကေျပာပါတယ္။

အထည္ခ်ဳပ္က႑မ်ားရဲ႕ ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈက ႀကီးထြားေနၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑ တြင္လည္း ႀကီးထြားမႈရွိေနၿပီး

ေကာင္းေကာင္းအလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဘတ္ဂ်က္နည္းပါးျခင္း ျပႆနာရွိေနၿပီး ဆိုးရြားသည့္ အရာတစ္ခုမဟုတ္ေၾကာင္းလည္း သူက ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္ခင္ဗ်ာ...။

Recommended for you-စီးပြားေရးသမားနဲ႔ ကာလ ၃ ပါး

Source; ျပည္ျမန္မာ

Read 306 times
Rate this item
(0 votes)