-->


တစ္ေန႔ကို ဝင္ေငြတစ္သိန္းဝင္ႏိုင္မယ္ဆို သင္ယံုမလား?

တစ္ေန႔ကို ဝင္ေငြတစ္သိန္းဝင္ႏိုင္မယ္ဆို သင္ယံုမလား? google.com

“မင့္ ဟုတ္မွလည္းလုပ္ပါကြာ၊ တစ္ေန႔ေငြတစ္သိန္းဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါ့မလားကြ”မိမိေျပာစကားအေပၚစိုက္ပ်ိဳးေရးမိတ္ေဆြ အစ္ကိုႀကီးတစ္ဦး၏ စူးစမ္းသံျဖစ္၏။

သူ႔အသံတြင္မယံုတစ္ဝက္၊ယံုတစ္ဝက္ျဖစ္ေနသည္ကို မွန္းဆႏိုင္သကဲ့သို႔ သူ႔မ်က္ႏွာေပၚတြင္လည္းအားတက္သည့္အမူအယာ အပိုင္းအစကိုေတြ႕ျမင္ေနရ၏။

မိမိအေနျဖင့္ထိုစကားမွာ ဟုတ္မွန္ေၾကာင္း၊ လက္ေတြ႕လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ အသိုင္းအဝိုင္းမွသယ္ေဆာင္ လာသည္ျဖစ္၍ သံသယျဖစ္ရန္မလိုေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပလိုက္၏။

ထိုအခါမွ “ငါ့အဖို႔ကေတာ့ကြာ တစ္ေန႔တစ္သိန္းမဟုတ္ပါဘူး၊

တစ္ေန႔တစ္ေသာင္း ရတယ္ဆိုလည္းေက်နပ္တယ္ေမာင္” ဟု သူ၏ အနိမ့္ဆံုး တစ္ေန႔တာလ်ာထားဝင္ေငြကို ဖြင့္ဟေလေတာ့၏။

“ဒါဆို ဒီလိုလုပ္ကြာ၊ မင္း ေျပာတဲ့ေနရာကိုသြား၊ ပ်ိဳးပင္ဘယ္မွာရမယ္၊ဘယ္လိုစိုက္ပ်ိဳး ျပဳစုရတယ္၊

ဘယ္လို ထုတ္လုပ္ရတယ္ဆိုတာေတြကို ကိုယ္တိုင္သြားေလ့လာၿပီး ဓာတ္ပံုရိုက္ခဲ့၊

ၿပီးရင္ မင္းေျပာတဲ့အက်ိဳးအျမတ္ဆိုတာနဲ႔ ေစ်းကြက္အေျခအေနေတြကိုပါစံုစမ္းေပး”ဟုပင္ အားတက္သေရာတိုက္တြန္းေနပါေတာ့တယ္။

မိမိအေနျဖင့္လည္း ကိုယ္တင္ျပသည့္ ကိစၥကို စိတ္ဝင္စားမႈေတြ႕ရသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊

ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ေလ့လာ လိုသည္ကတစ္ေၾကာင္း၊ ထိုႏွစ္ေၾကာင္းမၽွျဖင့္ ဤေလ့လာေရးခရီးကိုစတင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

ဤေလ့လာေရးခရီးကို ေလၽွာ္ျဖဴ (ေခၚ)ေဆးကုလားမ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ေလ့လာေရးခရီးဟု ဆိုၾကပါစို႔။

ေနျပည္ေတာ္မွမႏၲေလး၊ ထိုမွပုဂံျပည့္ရွင္ အေနာ္ရထာမင္း၏ မိဖုရားေစာမြန္လွ၏ေကာင္းမႈေတာ္ ေရႊစာရံဘုရားတည္ရွိရာ အုန္းေခ်ာရြာ၊

ထိုမွတဆင့္ ဆည္ေတာ္ေလးရြာကိုေက်ာ္လိုက္သည္ႏွင့္ ေလ့လာရန္ ခ်ိန္းဆိုထားၿပီးျဖစ္သည့္ ျခံသို႔ဆိုက္ၿမိဳက္စြာေရာက္ခဲ့ေလ၏။

ဆည္ေတာ္ေလးရြာ ေက်ာ္သည္ႏွင့္ သရက္ျခံ၊ ဆီးျခံဟူသည့္ဥယ်ာဥ္ျခံႀကီးမ်ားကို အားက်ဖြယ္ေတြ႕ရ၏။

ထိုျခံတို႔ကိုၾကည့္ရင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးဝါသနာပါသည္ဆိုသူတို႔သည္ ကိုယ္အားသန္သည့္ အပင္တို႔ကိုသာေရြးခ်ယ္စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္ဟူသည့္ အသိကိုရလိုက္၏။

မည္သည့္အပင္မ်ိဳးကိုစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္ျဖစ္ေစ ကာလတစ္ခုကိုသည္းခံျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးခ်ိန္တြင္သီးခ်ိန္ပြင့္ခ်ိန္ဆိုသည္ကို

မ်က္ေမွာက္ျပဳၾကရသည္ဆိုသည့္အေတြးစကိုလည္း ဆုပ္ကိုင္မိသလိုျဖစ္၍ မိမိလုပ္ကိုင္ထားသည္မ်ားအေပၚ အားတက္မိျပန္၏။

ႀကိဳတင္ခ်ိန္းဆိုထားသည္ျဖစ္၍ ျခံရွင္မွာ ဝတ္ေကာင္းစားလွတို႔ဝတ္ဆင္လ်က္ အဖန္ရည္ႏွင့္ ျမည္းဖြယ္ရာတို႔ႏွင့္ႀကိဳလင့္၏။

သို႔ရာတြင္ ထိုျခံရွင္ႏွင့္ မိမိတို႔မွာယခင္ကရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္သူမ်ားမဟုတ္ၾက၊ ဤလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္

ညီငယ္တစ္ဦး၏ႀကိဳတင္ညႇိႏိွုင္းမိတ္ဆက္ေပးမႈေၾကာင့္သာ ေရာက္လာရျခင္းျဖစ္၏။သို႔အတြက္ေတြ႕စတြင္ ျခံရွင္၏မ်က္ႏွာမွာ အိုးတိုးအမ္းတမ္းျဖစ္ေနေလ၏။

စကားေျပာၾကရင္းျဖင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားအခ်င္းခ်င္းရင္းႏွီးသြားၾက၏။ထိုအခါမွေလၽွာ္ျဖဴ စိုက္ခင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ေလ့လာလိုေၾကာင္း၊

သိလိုသည္မ်ားကို ေမးျမန္းလိုေၾကာင္း၊ ေလ့လာမႈမွတ္တမ္းဓာတ္ပံုရိုက္ခြင့္ျပဳေစလိုေၾကာင္း စကားလမ္းခင္းရင္းႏွစ္ေယာက္သား ျခံအတြင္းလွည့္လည္ေလ့လာျဖစ္ခဲ့ေလ၏။

“ပင္ျခားစိပ္ျပီး တန္းျခားက်ဲထားတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကေလးသိပါရေစ” ေလၽွာ္ျဖဴပင္တို႔၏ အစိပ္အက်ဲကိုၾကည့္၍ မိမိမွဤသို႔ စကားဦးသန္းလိုက္၏။

မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မၽွမရွိေၾကာင္း၊ ယခင္က ဘရာဇီးငွက္ေပ်ာကို ပင္ျခား ၉ ေပ၊တန္းျခား ၂၀ ေပစိုက္ခဲ့ရာက

ငွက္ေပ်ာပင္မ်ားၾကားတြင္ ေလၽွာ္ျဖဴပင္မ်ားကို တစ္ပင္ျခားစိုက္ခဲ့သျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ပင္ျခားစိပ္ၿပီးတန္းျခားက်ဲေနတာျဖစ္ေၾကာင္းရွင္းျပ၏။

ငွက္ေပ်ာပင္တို႔ကားမရွိေတာ့၊ ၂ ႏွစ္အၾကာတြင္ေလၽွာျဖဴပင္တို႔က ဖံုးလႊမ္းသြားသျဖင့္ရွင္းပစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၾကာင္းသိရ၏။

1529456434 5b29a732855ad

 

ဤသို႔ပင္ျခားစိပ္သျဖင့္ အပင္တို႔၏ သဘာဝအတိုင္းအလင္းလုခဲ့ၾကရာက ေဘးကိုင္းျဖာမႈနည္း၍ ပင္ေျဖာင့္မ်ားအျဖစ္ေတြ႕ရ၏။

ျခံအတြင္းရွိ ၇ ႏွစ္သားအရြယ္ ေဒသမ်ိဳးအပင္ ၄၅၀ မွာ ပင္စည္လံုးပတ္ပ်မ္းမၽွ ၃ ေပခန္႔ရွိေနၿပီျဖစ္၏။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၆ ႏွစ္သားအရြယ္တြင္ အေစးစတင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ရာ မတ္လမွ ႏိုဝင္ဘာလအထိ အေစးထုတ္ရာသီ ၉ လအတြင္း တစ္ရက္ျခားအေစးထုတ္ခဲ့ရာ

ေရာင္းရေငြ က်ပ္ သိန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ျခံရွင္က သြားရင္းလာရင္းေျပာျပေလ၏။

Screenshot from 2018 09 11 09 44 14

 

ယခင္ထိုစကားကို တဆင့္ၾကားျဖင့္ သိခဲ့ရျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ယခုမူကား ျခံရွင္ကိုယ္တိုင္ေျပာၾကားသည့္စကားကို နားႏွင့္ဆတ္ဆတ္ၾကားေနရျခင္းျဖစ္၏။

သို႔ရာတြင္မိမိအေနျဖင့္ ထိုေငြေၾကးပမာဏကို အေျပာႏွင့္မယံုႏိုင္ေသး၍ ဆက္လက္ေဆြေႏြးျခင္းမျပဳေသးဘဲ ေတး၍ထားလိုက္၏။

စိုက္ခင္းအတြင္း အျခားစပ္စုရန္ကိစၥမ်ားကားဒုႏွင့္ေဒးရွိေသးသည္မဟုတ္ပါေလာ။

အပင္တိုင္းလိုလိုတြင္ ေျမျပင္၏အထက္ ၃ေပခြဲခန္႔မွအေပၚသို႔ ဆာလာအိတ္ ျဖင့္ ပင္စည္ကိုပတ္၍ ႀကိဳးခ်ည္ထားသည္ကိုေတြ႕ရ၏။

အေၾကာင္းမွာ ပင္စည္မွ အေစးယူရန္အေပါက္ေဖာက္ထားသည့္ ေနရာမ်ားကို မိုးေရထိမွန္ျခင္းမရွိေစရန္ႏွင့္ ထြက္ရွိလာသည့္ အေစးသန္႔ရွင္းေစရန္

အကာအကြယ္လုပ္ေပးထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရ၏။ျခံအတြင္း အမ်ိဳးသမီး ၃ဦးက ပင္စည္ကိုပတ္ထားသည့္ ဆာလာအိတ္မ်ားကိုဖယ္၍

အေပါက္မ်ားအတြင္းမွအေစးမ်ားကို လက္ျဖင့္ေကာ္ထုတ္ကာ စတီးလင္ဗန္းမ်ား အတြင္းသို႔ျဖန္႔၍ ထည့္ေနၾကသည္ကိုေတြ႕ရ၏။

ဤသို႔ျဖန္႔ထည့္ရင္း တစ္ဗန္းျပည့္လ်င္ ေနာက္တစ္ဗန္းသို႔ေျပာင္းထည့္၏။

ၿပီးလ်င္ ထိုဗန္းလိုက္ပင္ အမိုးအကာေအာက္၌ အေစးအိပ္ရန္ေလသလပ္ခံရန္သယ္ေဆာင္သြားၾက၏။

မိန္းကေလး ၃ ဦးကေရွ႕မွ ထိုသို႔ျပဳလုပ္သြားခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသား ၂ ဦးက ေနာက္မွ ေဆာက္ခံုးတစ္လက္စီကိုင္၍ အေစးမ်ားထုတ္ယူသြားသည့္ အေပါက္မ်ားကို မ်က္ႏွာသစ္ေပးၾကေလ၏။

ဤသည္ကိုေလၽွာ္ျဖဴသမားတို႔က “မန္းျပင္ေပးသည္”ဟု ဆိုၾက၏။

အလြယ္ေျပာရလ်င္ အေခါက္အတြင္းမွ အေစးမ်ားတစ္စိမ့္စိမ့္ထြက္ေနေစရန္ အေပါက္အတြင္းရွိ အေခါက္၏မ်က္ႏွာျပင္ကို ဖြင့္ေပးသည့္သေဘာျဖစ္ေလ၏။

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရင္း ထြက္ေပၚလာသည့္ အညစ္အေၾကးအမိုက္သရိုက္တို႔ကို အဝတ္ျဖင့္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ျၿပီး ပင္စည္ကို ဆာလာအိတ္ျဖင့္ျပန္ပတ္ေပးၾက၏။

ဤသို႔ အပင္အားလံုးကိုေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးခ်ိန္တြင္ ထိုေန႔အတြက္အေစးထုတ္ျခင္းအလုပ္ ၿပီးစီးသည္ဟူသတည္း။

ဤေနရာတြင္ေလၽွာ္ျဖဴပင္မွ အေစးထုတ္နည္း ၂ နည္းရွိေၾကာင္းကိုထည့္သြင္း ေဖာ္ျပလိုေသး၏။

အထက္တြင္တင္ျပခဲ့သည္မွာ ပင္စည္ကိုအေပါက္ေဖာက္၍ ထုတ္ယူနည္းျဖစ္၏။

ေနာက္တစ္နည္းမွာ ပင္စည္ႏွင့္ အကိုင္းကို ဓားျဖင့္ထစ္၍ အေစးယူနည္းျဖစ္၏။

စတင္စိုက္ပ်ိဳးသည့္အခ်ိန္တြင္ ပင္ျခားတန္းျခားကို ၁၅ေပႏွင့္ အထက္ျခားထားေပးပါက ကိုင္းျဖာမႈအားေကာင္းသျဖင့္ ပင္စည္ကသာမက ကိုင္းမ်ားကပါအေစးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရ၏။

ဓားထစ္အေစးထုတ္ရန္ေနရာ က်ယ္ဝန္းစြာရႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို ေမၽွာ္မွန္း၍ ဤသို႔စိုက္ပ်ိဳးၾကေၾကာင္း သိရ၏။

မိမိေလ့လာခဲ့သည့္ျခံမွာ အပင္စိပ္သျဖင့္ ကိုင္းျဖာမႈအားနည္းကာ ပင္စည္မွသာ အေစးထုတ္ႏိုင္သည့္ အေနအထားျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရ၏။

မည္သည့္နည္းျဖင့္ထုတ္သည္ျဖစ္ေစ အေစးထြက္အားနည္းသြားပါက အေစးယူမည့္ေနရာကို လႊဲေပးရ၏။

ေနရာေဟာင္းတြင္မန္းတက္၍ ပိတ္သြား ေသာ္လည္း ထိုေနရာေဟာင္းကို ၂ႏွစ္ၾကာမွသာ ဓားထစ္ျခင္း၊အေပါက္ေဖာက္ျခင္း ျပဳရသည္ဆို၏။

သို႔မဟုတ္လ်င္ ထြက္ရွိလာသည့္အေစးမွာ အေရာင္ေနာက္တတ္သည္ဟုသိရ၏။

အေပါက္ေဖာက္ရာတြင္ တစ္ပင္လၽွင္ ငါးမူးေစ့အရြယ္ အေပါက္ ၃ ေပါက္ကို တစ္ေပျခားျဖင့္ အတြင္းသားထိရံုေဖာက္ရ၏။

အေပါက္လႊဲသည့္အခါ ယခင္ေဖာက္ထားသည့္ တစ္ေပျခား၏ အလယ္တည့္တည့္မွေဖာက္ရသည္ဆို၏။

ေနရာလြဲသြားေသာ္လည္း အကြာအေဝးတစ္ေပျခားမွာေျပာင္းလည္းမႈမရွိေပ။

ဤသို႔ျဖင့္ ျခံအတြင္းလွည့္လည္၍ ျခံရွင္းအားသိလိုသည္မ်ားကိုေမးခဲ့၏။

ျခံရွင္ကလည္း တကယ္လုပ္ေတာ့မည့္သူဟု သံုးသပ္မိဟန္တူ၏။

ေမးသမၽွကိုစိတ္ရွည္လက္ရွည္ ျပန္လည္ေျဖၾကားေနေလေတာ့သတည္း။

သြားေရာက္ေလ့လာခိုင္းသူအား အေထာက္အထားႏွင့္တင္ျပႏိုင္ရန္ ဓာတ္ပံုမ်ားလည္းရိုက္ျဖစ္၏။

ဤေနရာတြင္ တင္ျပရန္က်န္ေနေသးသည္မွာ မ်ိဳးကိစၥႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးျပဳစုပံုျဖစ္၏။

ျခံအတြင္းစိုက္ပ်ိဳးထားသည္မွာ ေဒသမ်ိဳးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္၏။

သို႔ျဖစ္၍ စိုက္ပ်ိဳးလိုသူမ်ားအဖို႔ ႏိုင္ငံျခားမ်ိဳးဆိုသည္ကို ရွာပံုေတာ္ဖြင့္ေနရန္မလိုအပ္ေတာ့ေပ။

ေလၽွာ္ျဖဴေလာကတြင္ လူေျပာမ်ားလ်က္ရွိသည့္ ရိုးစိမ္း၊ ရိုးနီကိစၥကိုလည္း ေမးျဖစ္ခဲ့ေသး၏။

ရိုးစိမ္းကပိုထြက္သည့္အပင္လည္းရွိ၏။ရိုးနီက အထြက္ပိုသည္ လည္းရွိ၏ဟုအေျဖရခဲ့၏။

ရိုးစိမ္း၊ ရိုးနီ ဒြိဟျဖစ္ၾကသူမ်ားလည္းဤအေျဖကိုၾကည့္၍ သင့္ျမတ္သင့္ၾကေပၿပီ။

ပ်ိဳးပင္အတြက္မ်ိဳးေစ့ကို ျခံရွင္ကိုယ္တိုင္ တစ္ျပည္လ်င္ က်ပ္တစ္ေသာင္းခြဲႏွင့္ ေရာင္းေပးေနသည္ကိုေတြခဲ့ရ၏။

ဒီဇင္ဘာတြင္ အပြင့္လိုက္၍ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ မ်ိဳးေစ့ရသည္ဆို၏။

ထိုအခ်ိန္တြင္ အေစးထုတ္လုပ္မႈရပ္နားေပးထား၏။

မ်ိဳးခံပံုမွာ အသီးရင့္မည့္ခ်ိန္တြင္ အပင္ေအာက္၌ တာလပတ္စခင္းထား၍ အသီးမွကြဲက် လာသည့္အေစ့ကိုခံယူထားသည္ျဖစ္၍

အပင္မေပါက္မွာမပူရဟူ၍ ဝယ္သူကိုညႊန္းေနလိုက္ေသး၏။စိုက္ပ်ိဳးျပဳစုပံုအတြက္ေျဖၾကားပံုမွာ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမား ပီသလွေပ၏။

အပင္တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည့္အတြက္ အျခားေသာအပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးျပဳစု သကဲ့သို႔သာေဆာင္ရြက္ပါဟူသတည္း။

ျခံအတြင္းေလ့လာရန္ရွိသည္မ်ား စံုသေလာက္ျဖစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျခံရွင္က အေစးမ်ားအေျခာက္ခံထားသည့္ အေဆာက္အအံုအတြင္းသို႔ေခၚေဆာင္ ျပသေလ၏။

မိမိသြားေရာက္ေလ့လာခ်ိန္တြင္ ယခင္တစ္ေန႔စာအေျခာက္ခံျပီးျဖစ္ သည့္ ေလၽွာ္ျဖဴ ေစးေျခာက္ ၄ ပိႆာခန္႔ႏွင့္

ေလ့လာေနစဥ္ ထုတ္ယူထားသည့္ အေစးစိုမ်ားခြဲျခားထား သည္ကိုေတြ႕ရ၏။

တစ္ေန႔စာ အေစးေျခာက္မည္မၽွ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္ကိုေမးျမန္းရာ အနည္းဆံုး ၃ပိႆ ာႏွင့္ အမ်ားဆံုး ၉ပိႆာ ရရွိေၾကာင္း ေျဖၾကားေလ၏။

တစ္ရက္ျခားပ်မ္းမၽွ ၆ ပိႆ ာရ သည္ဟုဆို၏။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ဤကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳဘဲ ေတးထားခဲ့သည္ကို ျပန္ဆက္ၾကည့္မိေတာ့၏။

တယ္လီဖုန္းရွိဂဏန္းေပါင္းစက္ျဖင့္ ကိန္းဂဏန္းတို႔ကို ေဖာ္ျပထား သည့္အတိုင္း တြက္ခ်က္ၾကည့္ေလ၏။

အေစးထုတ္လုပ္သည့္ကာလ မတ္လမွႏိုဝင္ဘာလအထိ လေပါင္း ၉ လ၊ရက္ေပါင္း ၉×၃၀=၂၇၀ ရက္၊

တစ္ရက္ျခားအေစးထုတ္ သည္ဆိုသည့္အတြက္ အေစးထုတ္ရက္ေပါင္း ၂၇၀÷၂=၁၃၅ရက္၊

တစ္ရာသီစာထြက္ရွိသည့္ အေစးေျခာက္အေလးခ်ိန္ ၁၃၅×၆ပိႆ(တစ္ရက္ပ်မ္းမၽွ)=၈၁၀ ပိႆာ၊

ယခင္ႏွစ္ျခံသို႔လာေရာက္ ဝယ္ယူသည့္ေဈးႏႈန္း တစ္ပိႆာ ၃၅၀၀၀က်ပ္၊ တစ္ရာသီစာေရာင္းရေငြ၈၁၀ ပိႆာ×၃၅၀၀၀က်ပ္=၂၈၃၅၀၀၀၀က်ပ္ ဟူသည့္အေျဖရေလ၏။

ထိုကိန္းဂဏန္းအရ လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ တစ္ေန႔တာအေစးထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈအရလည္းေကာင္း

ယခင္ၾကားထားခဲ့သည့္ ဝင္ေငြပမာဏမွာ ခိုင္မာမႈရွိေၾကာင္း တထစ္ခ်ယံုျကည္လိုက္ေတာ့သတည္း။

ဤေလ့လာေရးခရီးစဥ္ကား ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္အတိႏွင့္ျၿပီးေျမာက္ခဲ့ေလ၏။

ေလ့လာေရးခရီးဆိုသည္ထက္ အပန္းေျဖခရီးဟုပင္ဆိုလိုက္ခ်င္ေသး၏။ ျ

ခံက်ယ္က်ယ္ ဥယ်ာဥ္ႀကီးတစ္ခုအတြင္းရွိ မိမိထက္အသက္ႀကီးသည့္ ေရႊဟသၤာသရက္ပင္ႀကီးေအာက္တြင္ ထိုအပင္ကရရွိသည့္သရက္သီးမွည့္မ်ားျဖင့္

ဧည့္ခံရင္းပညာရပ္တစ္ခုကို လက္ဆင့္ကမ္းမၽွေဝေပးခဲ့သည့္ ထိုျခံရွင္၏ ေက်းဇူးကားႀကီးမားလွေပစြ။

အျပန္ခရီးတြင္ ဤခရီးကိုသြားျဖစ္ရန္ ေစ့ေဆာ္ေပးခဲ့သည့္ ဝါသနာတူစိုက္ပ်ိဳးေရးမိတ္ေဆြအစ္ကိုႀကီးကိုခ်က္က်လက္က် ျပန္လည္မၽွေဝႏိုင္ရန္ေတြးေတာ ေနမိ၏။

ထို႔အတူ ကိုယ္တိုင္တြက္ခ်က္ၾကည့္ခဲ့သည့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကလည္းမိမိအားေလၽွာ္ျဖဴစိုက္ပ်ိဳးေရးကို လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္ျဖစ္ရန္ တြန္းအားေပးေနသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေလေတာ့သတည္း။

Recommended for you-ခ်မ္းသာဖို႕အတြက္ ပိုက္ဆံသံုးပါ

Source;“ေလၽွာ္ျဖဴ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္ေလ့လာေရးခရီး” (၁၈-၆-၂၀၁၇႐က္ေန ့ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာေဆာင္းပါး)

Read 426 times
Rate this item
(1 Vote)