-->

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Internet အသံုးျပဳသူေပါင္း (၂၁) သန္းထိ ရွိလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပမာဏဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕လံုးမွာရွိတဲ့ လူဦးေရရဲ႕ (၄.၆) ဆတိတိ မ်ားတာျဖစ္ပါတယ္။

Published in Digital Marketing

သင့္လုပ္ငန္းက ေၾကာ္ျငာဘတ္ဂ်က္ကို မျဖဳန္းမိပါေစနဲ႔။

Published in Tips

သင့္ရဲ့အခ်ိန္မ်ားကို Social media မ်ား အသံုးျပဳၿပီး ကုန္ဆံုးေနပါသလား။ Internet အသံုးျပဳျခင္းေၾကာင့္ ျပဳန္းတီးမွဳမ်ား ျဖစ္ေပၚေနပါသလား။ 

Published in Digital Marketing

ကမ႓ာေပၚမွာ Google ကုိေန႔စဥ္ အသံုးျပဳသူ ဦးေရစုစုေပါင္း ၃၃၀၀ မီလီယံေက်ာ္ျဖင့္ ထိပ္ဆံုးမွာရပ္တည္ေနပါတယ္။

Published in Digital Marketing

ျမန္မာနိုင္ငံမွာေတာ႔ ေဖ႔ဘုတ္ခ္ကို ဝင္လို႔မရ၊ သံုးလို႔မရတာကို ဒီေန႔မနက္မွ သိၾကေပမဲ႔ တစ္ကမာၻလံုး အႏွံ႔အျပားမွာေတာ႔ မေန႔က ညေနကတည္းက ျဖစ္ေပၚေနတာပါ။

Published in Local