-->

စမတ္ဖုန္းေတြကုိဖုန္းဆက္ဖုိ႔ထက္ ဖုန္းပြတ္ဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ပုိသုံးျဖစ္ၾကတယ္။ ကမာၻတစ္လႊားမွာ ဖုန္းသုံးစြဲသူဦးေရ  ၂ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံ ရွိေနတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕တစ္ေန႔တာမွာ ဖုန္းပြတ္ခ်ိန္ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ (၄)နာရီအထိရွိပါတယ္။

Published in Digital Marketing