-->


ခ်ိတ္ေကာက္နဲ႔ ပစ္ခ်္အသစ္

ခ်ိတ္ေကာက္ဆုိတာ ဘာကုိ ေျပာခ်င္တာ လဲ။ ၿငိေစေသာအရာေတြကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ အဂၤလိပ္လုိေတာ့ hooks လုိ႔ ေျပာၾကပါတယ္။


လူသိမ်ားၿပီး ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားလုိပါတယ္ ဆုိရင္ ခ်ိတ္ေကာက္ေတြ ရွိေနဖုိ႔လုိတယ္။ ရင္ ဘတ္ထဲ စြဲၿငိသြားေစမယ့္ ခ်ိတ္ေကာက္ေတြ လုိတယ္။
ဂိမ္းေလာကကုိ ထုတ္လုပ္တဲ့အပုိင္းနဲ႔ သုံး စြဲတဲ့အပုိင္း (ဂိမ္းမာမ်ား)ဆုိၿပီး ႏွစ္ပုိင္းခြဲျခားၿပီး ၾကည့္ႏုိင္တယ္။ ထုတ္လုပ္တဲ့အပုိင္းက ေငြရ ေပါက္လုိက္ရွာေနတယ္။ သုံးစြဲတဲ့အပုိင္းက ေငြ ကုန္ေပါက္ကုိ လုိက္ရွာေနတယ္လုိ႔ ေယဘုယ် အားျဖင့္ ေျပာႏုိင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဆီမွာ ဗီဇာကတ္၊ ေပးပဲလ္တုိ႔ အသုံးနည္းပါးေနေသး ေတာ့ ကုန္ေပါက္ထက္ ဘယ္နားမွာ အလကား ရမလဲ၊ ခုိးကူးေခြရႏုိင္မလားဆုိတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ သြားေနၾကတယ္။
ေငြရေပါက္ရလမ္း ရွာတဲ့အပုိင္းမွာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈက ႀကီးမားတယ္။ ဂိမ္းႀကီးတစ္ခု ထြက္ ေပၚလာဖုိ႔ သုံးစြဲရတဲ့ လူအား၊ ေငြအားနဲ႔ အခ်ိန္ တုိ႔က ေဟာလီ၀ုဒ္ကားႀကီးတစ္ကားစာမက ကုန္က်တယ္။ ဒီေတာ့ ဂိမ္းဖန္တီးတဲ့အခါ ဂိမ္း အျဖစ္ျဖင့္ ထုတ္ေ၀ႏုိင္တဲ့အဆင့္ကုိေရာက္ေစ ဖုိ႔ ခ်ိတ္ေကာက္ေတြ ဂိမ္းထဲပါေအာင္ ထည့္ေပး ထားၾကရတယ္။ တစ္မူထူးျခားကြဲျပားမႈကုိ ခ်ိတ္ ေကာက္က ေဖာ္ျပေပးေနတယ္။
အဲဒီခ်ိတ္ေကာက္ကုိ ပြဲထုတ္ၿပီး တီဗီမွာ ေၾကာ္ျငာရတယ္။ အင္တာနက္က ဂိမ္းဝက္ဘ္ ဆုိက္ေတြမွာ နမူနာဗီဒီယုိကားတုိ တင္ျပၾကရ တယ္။ ဂိမ္းမာေတြ သားေရက်ေအာင္လည္း ခ်ိတ္ေကာက္နဲ႔ လုပ္ရတယ္။ ဂိမ္းရဲ႕ ဟပ္ထိတဲ့ အပုိင္းျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒါမ်ဳိး မကစားေသးဖူးဘူး ဆုိတာမ်ဳိး၊ ကစားဖူးခ်င္လုိက္တာ ဆုိတာမ်ဳိးေတြဟာ ခ်ိတ္ ေကာက္က ၿငိေပးလုိက္တာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။
႐ုပ္ရွင္ထဲမွာေတာင္ မၾကည့္ဖူးပါဘူးဆုိတဲ့ အလန္းစားအကြက္ေတြကုိ ခ်ိတ္ေကာက္အျဖစ္ ထုတ္ျပၾကရပါတယ္။
စိတ္ဝင္တစားျဖစ္သြားေစၿပီး ျဖန္႔ခ်ိရက္ကုိ လက္ခ်ဳိးၿပီး ေစာင့္ရတဲ့အျဖစ္ကုိ ေရာက္ရွိသြား ေစတာဟာလည္း ခ်ိတ္ေကာက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါ တယ္။ ခ်ိတ္ေကာက္အလန္းစား ဆုိတာကုိ ကစားသူ၊ မီဒီယာနဲ႔ လက္လီေရာင္းခ်သူေတြက ျမင္လုိက္တာနဲ႔ တန္းၿပီး သိၾကပါတယ္။ ညိႇဳ႕ဓာတ္ အင္မတန္ႀကီးမားပါတယ္။ ဘာဆုိ ဘာမွ ရွင္းျပဖုိ႔ မလုိေတာ့ေအာင္ ဆြဲငင္ပစ္လုိက္ ႏုိင္စြမ္း ရွိပါတယ္။ မီဒီယာေတြကလည္း အဲဒီ အလန္းစားခ်ိတ္ေကာက္ကုိ မီးေမာင္းထုိးျပၿပီး လူအမ်ား စိတ္၀င္တစားျဖစ္ရတဲ့ သတင္းအျဖစ္ သုိ႔ ေရာက္ရွိေအာင္ လုပ္ၾကပါတယ္။

သိထားဖုိ႔က ေရာင္းၾက၀ယ္ၾကတာ စိတ္ ကူးယဥ္တာေတြကုိ ေရာင္းေန၀ယ္ေနၾကတာပါ။ ခုျပဳတ္ခုက်က္ ခုစားဆုိတဲ့ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ကုိ ၀ယ္တဲ့သူမွာ စားလုိက္ရင္ ဘယ္လုိအရသာရွိ မယ္ဆုိတဲ့စိတ္ကူး သူ႕မွာ ရွိတယ္။ အဲဒီ စိတ္ ကူးကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔ ေခါက္ဆြဲ ေျခာက္ထုပ္ကုိ ၀ယ္စားလုိက္တယ္။
အရသာက သူထင္ထားသလုိ ျဖစ္မေနရင္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ၀ယ္ဖုိ႔ ၀န္ေလးသြားၿပီ။ စိတ္ ကူးနဲ႔ မကုိက္တာကုိ သူ မ၀ယ္ခ်င္ဘူး။

ဂိမ္းဆုိတဲ့ အရာက သူကုိယ္၌ကုိက စိတ္ ကူးယဥ္ေလာက္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒီေတာ့ ကစား သူေတြ စိတ္ထဲ စိတ္ကူးထားတာေတြ အမ်ား ႀကီးမွ အမ်ားႀကီး ရွိေနတယ္။ အဲဒီအထဲက သုံး ေလးခုေလာက္ကုိ ခ်ိတ္ေကာက္ေတြ လုပ္ေပး ထားလုိက္ရင္ အဲဒီဂိမ္းကုိ ကစားသူေတြ ကစား ၾကေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီ ခ်ိတ္ေကာက္ေတြ ရွိေနေအာင္ လုပ္ ေပးထားႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းဟာ ႀကီးပြားတုိးတက္ မယ္။ ဂိမ္းဒီဇုိင္းသမားတစ္ဦးအဖုိ႔ ဆရာအဆင့္ ေရာက္တဲ့အထိ ႀကီးပြားတုိးတက္ခ်င္ရင္ ခ်ိတ္ ေကာက္ေတြကုိ ေနာေၾကေနဖုိ႔လုိတယ္။ ခ်ိတ္ ေကာက္ေတြ ွရွိေနေအာင္ လုပ္ႏုိင္သူ ျဖစ္ဖုိ႔လုိ အပ္ပါတယ္။
ခ်ိတ္ေကာက္ဟာ လုပ္ငန္းရဲ႕ DNA ပါ။
တရင္းတႏွီးျဖစ္ၿပီးသားကုိ လတ္ဆတ္တဲ့ စိတ္ကူးအႀကံေတြနဲ႔ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားအား ထုတ္ပါ။
ခင္ဗ်ားက ဂိမ္းတစ္ခု ဖန္တီးၿပီး ထုတ္ေ၀တဲ့ အဆင့္ကုိ ေရာက္ခ်င္တယ္ဆုိရင္ ခ်ိတ္ေကာက္ ပါရွိဖုိ႔ လုိအပ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စီးပြားေရး ေလာကရဲ႕ ေအာင္ျခင္းကုိ ေဆာင္က်ဥ္းေပးတဲ့ စကားလုံးတစ္ခုကုိ သုံးႏႈန္းၿပီး ေျပာရပါလိမ့္ မယ္။ အဲဒါကေတာ့ ၀ယ္ခ်င္လာေအာင္ အမႊမ္း တင္ျခင္းလုိ႔ အဓိပၸာယ္ရတဲ့ ပစ္ခ်္ pitch ဆုိတဲ့ ေ၀ါဟာရ ျဖစ္ပါတယ္။ ၀ယ္ယူသူက ဘာမ်ား ထူးေနလုိ႔လဲဆုိတဲ့ ေမးခြန္းကုိ ေမးေနရရင္ ပစ္ခ်္လုပ္ဖုိ႔ တစ္ပန္း႐ႈံးပါတယ္။

ဘာလုပ္ငန္းကုိပဲလုပ္လုပ္ ေရရွည္မွာ ေငြ ၀င္လမ္းေျဖာင့္ဖုိ႔ ပစ္ခ်္ကုိ ၾကာၾကာထိန္းမထား ႏုိင္ပါဘူး။ ကုိယ္လုပ္တာကုိ လုိက္လုပ္တဲ့သူ ေတြ ေပၚလာၿပီး ကုိယ့္ကုိေတာင္ ေၾကာသြားပါ တယ္။ ဒီေတာ့ ခ်ိတ္ေကာက္ကုိ ပစ္ခ်္အျဖစ္သုံး စြဲရင္ သိပ္မၾကာခင္မွာပဲ အမ်ားႀကီးထဲက တစ္ ေယာက္ဆုိတဲ့ အျဖစ္ကုိ ေရာက္ရွိၿပီး အာနိသင္ ပ်က္ျပယ္ပါတယ္။
ေနာက္တစ္ခ်က္က ဘယ္သူေတြကုိ ပစ္ခ်္ လုပ္မွာလဲဆုိတာကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ကုိယ္ဖန္တီးထားတဲ့ ထူးျခားဂုဏ္ရည္က ၀ယ္ ယူသူအဖုိ႔ အက်ဳိးထူးမရွိရင္ အလကားပါပဲ။

“တကယ္ကုိ အံ့ၾသတုန္လႈပ္စရာေကာင္း တဲ့ ဉာဏ္ရည္တု (AI- Artificial Intelligence)ပါပဲ“
လုိ႔ ေျပာလုိက္တာဟာ ခ်ိတ္ေကာက္ကုိ ေျပာလုိက္တာပါပဲ။ ေအအုိင္အေကာင္းစားရဲ႕ အရသာနဲ႔ ဆြဲငင္ညိႇဳ႕ယူလုိက္တာပါပဲ။
ဒါေပမဲ့ အႏၱရာယ္ႀကီးတဲ့စကား ျဖစ္ေန တယ္။ ပထမတစ္ခ်က္က ဘာမွ ေရေရရာရာ ေျပာျပမထားဘူး။ ဘယ္လုိ အံ့ၾသစရာေကာင္း ေနရတာလဲ။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေကာင္းေန လုိ႔လဲဆုိတဲ့ သံသယေမးခြန္းေတြ ျဖစ္ေပၚ ေအာင္ ဆြေပးလုိက္တဲ့ စကား ျဖစ္ေနတယ္။
နည္းပညာပုိင္းမွာ အေကာင္းစားျဖစ္တယ္ လုိ႔ ေလလုံးထြားလုိက္တဲ့ သေဘာမွ်သာ ျဖစ္ ေနတယ္။ ဘာဆုိဘာမွ ေရရာတိက်တာ မပါ ပါဘူး။

EA လုိ႔ လူသိမ်ားတဲ့ Electronic Art ဂိမ္း လုပ္ငန္းႀကီးက ဂိမ္းရဲ႕ ခ်ိတ္ေကာက္ကုိ Feature IP လုိ႔ ေခၚေ၀ၚ သုံးစြဲပါတယ္။ IP က Intellectual Property ကုိ ဆုိလုိပါတယ္။ သူ႔ ဆီမွာ ဂိမ္းလာေရာင္းခ်င္ပါတယ္ဆုိရင္ ပစ္ခ်္ လုပ္ဖုိ႔အတြက္ အသစ္က်ပ္ခၽြတ္ Feature IP ပါ ရမယ္လုိ႔ အတိအလင္း ေျပာထားပါတယ္။ ဖန္ တစ္ရာေထေနတဲ့ ခ်ိတ္ေကာက္နဲ႔ေတာ့ မလာ ပါနဲ႔။ ၀မ္းနည္းပါတယ္။ စိတ္မ၀င္စားဘူး။ ခံစား ေပးဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဘူးလုိ႔ ေျပာလုိက္တာ ျဖစ္ပါ တယ္။

အင္မတန္ တန္ဖုိးရွိတဲ့ မူလုိ႔ ဆုိခ်င္ပါတယ္။
တစ္ခါလာ မဲျပာပုဆုိးေတြ လာမျပနဲ႔။ အဲဒါ ေတြက ေဖာက္ထြက္ဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္တာေတြပါ။

ခင္ဗ်ားရဲ႕ လုပ္ငန္းမွာလည္း ခ်ိတ္ေကာက္ ကုိ ပစ္ခ်္အျဖစ္ သုံးေတာ့မယ္ဆုိရင္ အရင္ဆန္း စစ္လုိက္ပါ။ ၾကားဖူးေပါင္းမ်ားလုိ႔ ႐ုိးအီေနတဲ့ အေျပာအေဟာေတြကုိ ပစ္ခ်္အျဖစ္ သုံးဖုိ႔ အေရာင္း၀န္ထမ္းေတြကုိ သင္ေပးထားသလား ဆုိတာ ဆန္းစစ္လုိက္ပါ။ ခင္ဗ်ား ေငြကုန္ခံၿပီး ျပသလုိက္တဲ့ ခ်ိတ္ေကာက္က ခ်ိတ္ေကာက္ ဟုတ္ေကာဟုတ္ရဲ႕လား ဆုိတာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ ပါ။ အားမနာစတမ္း ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ၾကည့္လုိက္ ပါ။ အမ်ားႀကီးထဲက တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနမွာ လား။ အမ်ားႀကီးထဲက ေဖာက္ထြက္လုိက္တဲ့ တစ္ေယာက္ ျဖစ္သြားႏုိင္ရဲ႕လား။

Read 233 times
Rate this item
(1 Vote)