-->

ေဖ့ဘုတ္ဟာ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ User ေတြကို ၀န္ေဆာင္မႈေတြေပးေနသလို သူ႕ရဲ႕ တင္းၾကပ္မႈေတြဟာလည္း တစ္စထက္တစ္စ ၿမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။

Published in How To

Google ဟာ သုံးစြဲသူေတြက Chrome နဲ႔ app ေတြအတြင္း အသုံးျပဳေနတဲ့ ဝက္ဘ္ဆိုက္မွတ္တမ္းနဲ႔ တည္ေနရာ history အေသးစိတ္ကုိ မွတ္တမ္းထားေလ့ရွိပါတယ္။

Published in Global

Social Media ေခတ္ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္လုိ႔ လူေတြရဲ့ Shopping Habits အျပင္ Marketing နည္းလမ္းေတြပါ လိုက္ၿပီးေျပာင္းလဲလာပါတယ္။

Published in Marketing