-->


အလုပ္ခြင္သြားသည့္ ေန႔ရက္တိုင္းကိုေပ်ာ္ရႊင္ေစမည့္ လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာနည္းလမ္းမ်ား

အလုပ္ခြင္သြားသည့္ ေန႔ရက္တိုင္းကိုေပ်ာ္ရႊင္ေစမည့္ လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာနည္းလမ္းမ်ား google.com

အလုပ္ခြင္သြားသည့္ ေန႔ရက္တိုင္းကိုေပ်ာ္ရႊင္ေစမည့္ လြယ္ကူရိုးရွင္းေသာနည္းလမ္းမ်ား

မိမိလုပ္ကိုင္ရေသာအလုပ္မ်ားကို စိတ္ဖိဆီးမွဳမရွိ ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္စြာပီးဆံုးရန္မွာ လြယ္ကူေသာ အရာတစ္ခုေတာ့မဟုတ္ပါ။

လူအမ်ားစုသည္တစ္ႏွစ္တြင္ အလုပ္ခြင္ထဲမွာမိမိတို့ဘ၀၊အခ်ိန္မ်ားစြာကို ရက္ေပါင္း၂၆၀ေက်္ေလာက္ ကုန္ဆံုးေလ့ရွိသည္။

 ဒါ့ေၾကာင့္သင္ခ်စ္ျမတ္ႏုိးေသာအလုပ္ကို လုပ္ကုိင္ပီး ေန႔ရက္တစ္ရက္ခ်င္းစီကို အၿပံဳးနဲ့ျဖတ္သန္းပါ။

ဒီလိုျဖတ္သန္းႏိုင္ဖို႔ ေအာက္တြင္ေရးသားထားေသာနည္းလမ္းမ်ားကို လိုက္လုပ္ၾကည့္ပါ။

၁။တစ္ေန႔တာတြင္မိမိျပဳလုပ္ရမည့္ အလုပ္တာ၀န္မ်ားကို plan ေရးဆြဲပါ။
Planning ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ အလုပ္ခြင္တြင္းေအာင္ျမင္မွဳရရွိရန္ လ်စ္လ်ဳရွဴမထားသင့္သည့္  အခ်က္တစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

အလုပ္မွမျပန္မီ အခ်ိန္အနည္းငယ္ေပးၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ လုပ္ရမည့္တာ၀န္မ်ားကို စာရင္းျပဳစုထားခဲ့ပါ။

ဒီလိုျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ သင္လုပ္ရမည့္အလုပ္မ်ားကို အဆင္ေျပလြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ေစမွာပါ။

၂။မိမိအလုပ္လုပ္ရေသာေနရာကိုသန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။
အလုပ္စားပြဲရွုပ္ပြေနလွ်င္ မိမိလိုအပ္သည့္ အေရးႀကီးေသာ files၊ စာရြက္စာတမ္းမ်ား လိုက္ရွာေနရေသာေႀကာင့္ စိတ္ရွဳပ္ေထြးပီး တစ္ေန႔တာလုပ္ရမည့္ အလုပ္မ်ားကို ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႕ၾကာေစသည္။

၃။တစ္ျခားသူကို ေပ်ာ္ရႊင္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးရတဲ့ ခံစားခ်က္ဟာ အရမ္းပီတိျဖစ္စရာေကာင္းသည့္ feeling တစ္မ်ိဳးပါ။ ဒီလိုခံစားခ်က္ရရွိေအာင္ သင့္လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာျပဳလုပ္လိုက္ပါ။ မိမိရဲ့လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ခ်ီးက်ဴးေျပာဆိုလိုက္ပါ။

ေျမွာက္ပင့္ေျပာဆိုျခင္းကိုေတာ့ မဆိုလိုပါ။ ဒါဆို ခင္မင္ရင္းႏွီးမွဳ တည္ေဆာက္ပီးသားလည္း ျဖစ္သြားမွာပါ။

၄။သင့္ရဲ့ကိုယ္ပိုင္အားလပ္ခ်ိန္မ်ားကို night club,event,party ေတြကိုသြားျခင္းဟာ သင္ပိုၿပီးေတာ့ ေပ်ာ္ရႊင္မယ္လို့ ထင္ေပမဲ့ ဒါဟာေနာက္တစ္ေန႕ သင့္လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ႀကီးမားေသာေႏွာက္ယွက္မွွဳတစ္ခုပါ။

ဒါေၾကာင့္ စိတ္ကိုတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစၿပီး မိမိအလုပ္ကို တိုးတက္ေစႏိုင္တ့ဲ အက်ိဳးရွိတ့ဲအရာေတြကို အလုပ္ျပန္သည့္ ညေနခင္းအားလပ္ခ်ိန္တိုင္း ျပဳလုပ္ၾကည္႔ပါ။

အစပိုင္းေတာ့ ဒီလိုလုပ္ရတာ က်င့္သားမရေသးေပမဲ့ ေနာက္ဆိုဒါဟာ သင့္အတြက္ႏွစ္သက္ဖြယ္ေကာင္းလာမွာပါ။

Source; Career Girl Daily

Read times
Rate this item
(0 votes)