-->


ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္ပါသလား။

ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ခ်င္ပါသလား။ google.com

ဘ၀မွာ သင္ေအာင္ျမင္ခ်င္ပါသလား ဆိုတဲ႔ေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖကေတာ့ ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ လူသားအားလံုး ေအာင္ျမင္ခ်င္ၾကပါတယ္။

သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္ အသီးအသီးမွာ ကိုယ္က်ြမ္းက်င္သည့္အလုပ္ကို လုပ္ကိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေနသူမ်ားလည္း

အမ်ားႀကီးပါ။

ေအာင္ျမင္မွဳဆိုတာ ကိုယ႔္ဆီကို မေတာ္တဆ ေရာက္ရွိလာတာမ်ိဳး မဟုတ္ပါ။

ေတြးေခၚႏိုင္ျခင္း၊ စိတ္ကူးအႀကံအဥာဏ္၊ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ မဆုတ္မနစ္ႀကိဳးစားအာထုတ္ျခင္း ဒါေတြအားလံုး ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္မွသာလွ်င္ ေအာင္ျမင္မွဳဆိုတာ ရရွိလာမွာပါ။

ဒီတစ္ခါမွာေတာ့ ေအာင္ျမင္ေသာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္လာရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္အမ်ားႀကီးထဲမွ အနည္းငယ္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ကိုယ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္တစ္ခုအေပၚ စိတ္၀င္စားမွဳ၊ ျပင္းျပေသာစိတ္ဆႏၵ(passion) ရွိဖို႔လိုပါတယ္။

Passion တစ္ခုရွိတာနဲ့တင္ သင္ဟာ အလုပ္တစ္၀က္ ၿပီးေျမာက္ႏုိင္ပါတယ္။

၂။ ေအာင္ျမင္မွဳ ပန္းတိုင္ကိုသတ္မွတ္ ၿပီးအာရံုစူးစိုက္ လုပ္ေဆာင္ပါ။

၃။ပန္းတိုင္ကို သြားသည့္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္မွာ ႀကံဳလာရမယ့္ စိန္ေခၚမွဳ၊ က်ရွံဳးမွဳ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ၿပီး မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္ မ်ားခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္းဆံုလုပ္ေဆာင္ပါ။

၄။ကိုယ့္ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခု(သို႔မဟုတ္)လုပ္ငန္းအတြက္ ဆန္းသစ္တီထြင္ႏိုင္တဲ့ အေတြးအေခၚေကာင္းမ်ား မရွိလွ်င္ သင္ဟာေအာင္ျမင္တဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ျဖစ္ဖို႔ အလွမ္းေ၀းေနဦးမွာပါ။

Read-သင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ Digital Marketing ကို အသံုးျပဳသင့္သည့္အခ်က္မ်ား

၅။စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ တစ္ေယာက္ဟာ အၿမဲအသစ္ျဖစ္ေနတဲ့ ေစ်းကြက္အေျခအေနေတြ၊ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ customerေတြရဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ ေနာက္ဆံုးေပၚနည္းပညာေျပာင္းလဲမွဳေတြနဲ့အတူ အၿမဲအလိုက္သင့္ေျပာင္းလဲ  လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရပါမယ္။

၆။ကိုယ့္ရဲ့ အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္မ်ား ကိုသိေအာင္ႀကိဳးစားပါ။ အားနည္းခ်က္မ်ားကို စိုးရိမ္ေနမည့္အစား ေျပာင္းလဲႏိုင္ေအာင္ ေလ့က်င့္ပါ။

၇။လူသားအားလံုး အမွားနဲ႕ေတာ့ မကင္းႏိုင္ၾကပါဘူး။ သင့္ရဲ႔ အေတြးေခၚ၊ လုပ္ႏိုင္စြမ္းအားေတြ အေပၚလူေတြ သံသယရွိၿပီး ေ၀ဖန္အျပစ္တင္တာေတြနဲ့ ရင္ဆိုင္ရတဲ့ အခါ စိတ္ဓါတ္က်ၿပီး အရွံဳးမေပးလိုုက္ပါနဲ႔။

သင့္ရဲ႕အမွားေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ကိုယ့္ကိုကိုယ္ တိုးတက္ေအာက္လုပ္ပါ။ သင္ယူမွုမ်ားကိုလည္း မရပ္တန္႕လိုက္ပါနဲ႕။

Credit; Inc.Southeast Asia

Read 919 times
Rate this item
(3 votes)