-->


လုင္ငန္းခြင္အတြင္း ဆိုးရြားေသာ အျပဳအမူမ်ား

လုင္ငန္းခြင္အတြင္း ဆိုးရြားေသာ အျပဳအမူမ်ား google.com

လက္ရွိလုပ္ငန္းခြင္အတြငး္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနေသာသူမ်ားပါမက ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲသို့ ေရာက္ရွိလာမည္႔ လူငယ္မ်ားအတြက္ သတိျပဳစရာမ်ား

၁။ ကိုယ္႔ရဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ေနာက္ေက်ာမွ ဓါးနဲ႔ထိုးေသာ အေျပာအဆို၊ အျပဳအမူမ်ား ျပဳလုပ္ေလ႔ရွိျခင္း။

၂။အၿမဲတမ္း ဆန္႔က်င္ဘက္အျမင္မ်ား ျဖင့္ၾကည့္ရွဴ႕ေျပာဆိုတတ္ျခင္း။

၃။ေရွ႕တြင္ကူညီျခင္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး ေနာက္ကြယ္တြင္ သူတစ္ပါးသိကၡာက်ေအာင္ အတင္းအဖ်င္း မၾကာခဏေျပာဆိုျခင္း။

၄။လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တို႔ရဲ့ ideaမ်ားကိုကူးယူၿပီး မိမိလုပ္ခဲ့သည္ဟုဆိုကာ မဟုတ္မမွန္ေျပာဆိုျခင္း။ ဒီအျပဳအမူဟာ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ လံုး၀ လံုး၀ မျပဳလုပ္သင့္ပါ။

၅။ကုိယ္လုပ္္ကုိင္ေနရေသာ အလုပ္ကို မုန္းေၾကာင္း မၾကာခဏေျပာဆိုျခင္း။အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အခ်ိန္တြင္ ထိုကဲ့သိုေျပာဆိုျခင္းဟာ က်န္သူမ်ားကိုပါ စိတ္ဓါတ္က်မွဳကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။

၆။အလြန္အမင္းၾကြား၀ါေျပာဆိုျခင္း။

၇။အနံ႕ျပင္းေသာ အစားအစာမ်ားကို ရံုးခန္းထဲတြင္ စားေသာက္ျခင္း။ လူတစ္ကိုယ္အႀကိဳက္တစ္မ်ိဳးစီ ျဖစ္သည့္အတြက္ ကိုယ္စားေသာ အစားအစာမ်ားဟာ သူတစ္ပါးအတြက္ စိတ္အေႏွာက္အယွက္ ျဖစ္ေစလွ်င္ မေကာင္းပါ။

၈။က်ယ္ေလာင္စြာ စကားေျပာဆိုျခင္း။သီခ်င္မ်ားဖြင့္ၿပီး သူတစ္ပါးစိတ္အေႏွာက္အယွက္ျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ျခင္း။

၉။ကိုယ္မလုပ္ေပးႏိုင္ဘဲနဲ႕ အလြန္အက်ြံ ကတိေပးျခင္း။

၁၀။လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အလုပ္တာ၀န္မ်ားကို အစီအစဥ္တက် လုပ္ေဆာင္တတ္မွဳ မရွိျခင္း။

ေဖာ္ျပပါအခ်က္မ်ားကို ဆင္ျခင္ႏုိင္လွ်င္ သင္ဟာလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးေကာင္းရံဳသာမက ၀န္းထမ္းေကာင္းမ်ားလည္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

Read 575 times
Rate this item
(3 votes)