-->


ေသာကေတြရဲ႕အေ၀းမွာ ေနထုိင္ျခင္း

ေသာကေတြရဲ႕အေ၀းမွာ ေနထုိင္ျခင္း googl.com

ရွဳပ္ေထြးလွတဲ႔ လူ႔ေလာကႀကီးထဲမွာ က်င္လည္ေနရေသာ လူသားတိုင္းတြင္ စိုးရိမ္မွဳ၊ ပူပန္ေသာကေတြ ရွိတတ္ၾကပါတယ္။

သို႔ေသာ္ ဒီလိုစိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းေတြ အလြန္အက်ြံျဖစ္လာမယ္ဆိုရင္ေတာ႔ ေအာင္ျမင္မွဳကို ဆြတ္ခူးႏိုင္ရန္ အတားအဆီးေတြျဖစ္လာမွာပါ။

ဒီစိုးရိမ္ပူပန္ျခင္း၊ေသာကေတြ ရဲ့အေ၀းမွာ ဘယ္လိုေနထိုင္ၾကမလဲ။

 

ကိုယ္လုပ္ႏိုင္တာကိုပဲ အေကာင္းဆံုးလုပ္ပါ။

လူအခ်ိဳ႕က အလုပ္အားလံုးကို ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း လုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ အလြန္အက်ြံ အာမခံေပးရင္း စိတ္ပူပင္ေသာကေတြ ရတတ္ၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ အရာကိုသာ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ေပးပါ။

Self-Confidence ရွိပါ။

ကိုယ္႔ကိုယ္ကိုယ္ ယံုၾကည္မွဳမရွိသူ တစ္ေယာက္ဟာ ဘယ္အရာကိုမွ ေအာင္ျမင္ေအာင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါဘူး။

ငါမလုပ္ႏိုင္ပါဘူးဆိုတဲ့ စိတ္တစ္ခုဟာ ယံုၾကည္မွဳတစ္ခုကို ပ်က္ဆီးေစပါတယ္။ ထိုသို႔ေတြးေတာၿပီး အေၾကာက္တရားမ်ား၀င္လာျခင္းေၾကာင္႔ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ႏိုင္စြမ္းအားမ်ား ေလ်ာ႔က်သြားတတ္ပါသည္။

ဘယ္အရာကိုမဆို အစီအစဥ္တက်လုပ္ေဆာင္ပါ။

ကုမၸဏီရဲ႕ presentation ၊လုပ္ငန္းခြင္နဲ႔ ပတ္သက္ေသာ အင္တာဗ်ဴးေျဖဆိုသူမ်ားပဲ ဆိုပါေတာ့။

ကိုယ္လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားကို ႀကိဳတင္ေလ့လာစီစဥ္ထားမွဳမရွိလွ်င္ ေသာကမ်ားၿပီး ေအာင္ျမင္ႏိုင္ရန္ အခြင့္အလမ္းနည္းသြားတတ္ပါတယ္။

အလြန္အက်ြံ ကတိေပးျခင္းမလုပ္ပါနဲ႔။

သင္႔အလုပ္ရွင္မွ သင့္ကိုအခ်ိန္ခဏေလးအတြင္းမွာ မက်ြမ္းက်င္တဲ့ အလုပ္တစ္ခုကိုတာ၀န္တစ္ခုအေနနဲ႔ ေပးအပ္ခဲ့လွ်င္ သင့္အေနနဲ႔ လုပ္ႏိုင္ပါတယ္လို႔ ေျပာမည့္အစား အေကာင္းဆံုးႀကိဳးစား လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ပါမယ္ လု႔ိသာ ေျပာပါ။

ဒီလိုေျပာထားျခင္းအားျဖင့္ သင့္အေနနဲ႔ အမွားအယြင္း အနည္းငယ္ပါခဲ႔လွ်င္လည္း နားလည္ေပးႏိုင္တာမို႔ စိတ္ေသာကမမ်ားဘဲ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မွာပါ။

အေကာင္းျမင္စိတ္ကို လက္ကိုင္ထားပါ။

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ လူမွဳပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုတြင္ ေနထိုင္ရန္အတြက္ အေကာင္းျမင္းစိတ္ထားရွိဖို႔က အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္။

ကိုယ္တိုင္သာမက သူတစ္ပါးအေပၚမွာလည္း  အေကာငး္ျမင္စိတ္နဲ႔ နားလည္ခြင့္လႊတ္ ႏိုင္မယ္ဆိုလွ်င္ စိတ္ပူပင္ေသာက ကင္းေ၀းတဲ႔ ဘ၀ကိုပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မွာပါ။

Source; My Yangon

Read 533 times
Rate this item
(3 votes)