-->


ခေလးတစ္ဦးကဲ့သို႔ျပဳမူပါ

ခေလးတစ္ဦးကဲ့သို႔ျပဳမူပါ google.com

လူအမ်ားစုဟာ သူတို့ဘ၀မွာေအာင္ျမင္မွဳမ်ားရရွိရန္ အသက္အရြယ္ႀကီးၿပီး ေအာင္ျမင္မွဳရရွိေနေသာ လူမ်ား၏ အႀကံအဥာဏ္မ်ားကို ေလးစားလိုက္နာအတုယူလုပ္ေဆာင္ေလ႔ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကိုယ့္အတြက္စိတ္ဓါတ္ခြန္အားေတြ ရရွိလာဖို႔အတြက္ ခေလးမ်ားထံမွ ျပန္လည္သင္ယူရမည္႔ ကိုေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

၁။ခေလးမ်ားကဲ့သုိ႔စူးစမ္းရွာေဖြပါ။                                                          

ခေလးတစ္ေယာက္ စကားေျပာတတ္သည့္အရြယ္ေရာက္လာၿပီး သူတို႔သိခ်င္သည့္အရာမ်ားကို လူႀကီးေတြကိုမနားတမ္းေမးတာေတြကို ႀကံဳဖူးၾကမွာပါ။

ဒါဟာသူတို႔ေလာကႀကီးအေၾကာင္းကို သိခ်င္စိတ္ျပင္းျပၿပီး စူးစမ္းရွာေဖြေနတာပါ။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသားသူမ်ားကလည္း ခေလးတစ္ေယာက္ကဲ့သို႕ မိမိရဲ႕ စူးစမ္းရွာေဖြခ်င္စိတ္ေတြကို ဘယ္ေတာ့မွ မရပ္တန္႔လိုက္ပါနဲ႔။

ဒါဟာသင့္အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား၊ စိတ္ထက္သန္ျပင္းျပမွဳေတြကို ျဖစ္ေပၚေစမွာပါ။

၂။ခေလးငယ္မ်ားကဲ့သို႔အမွားျပဳလုပ္ရမွာမေၾကာက္ပါနဲ႔။

ခေလးငယ္မ်ား စတင္လမ္းေလွ်ာက္ခ်ိန္၊ထမင္းစားခ်ိန္၊ဖိနပ္စစီးခ်ိန္ ဒီလိုအခ်ိန္ေတြဟာ လူႀကီးေတြအတြက္ ဘာမွမေျပာပေလာက္ေပမဲ့ ခေလးငယ္ေတြအတြက္ေတာ့ အခက္အခဲဆံုးအႀကိမ္ပါ။

သူတို႔ဟာ အခက္အခဲေတြကို  အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးမွ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္တတ္လာၾကတာပါ။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ား အေနနဲ႔လည္း အမွားျပဳလုပ္ရမွာကို မေၾကာက္လန္႔ပါနဲ႔။ဒါဟာသင္ရွင္သန္ေနထိုင္ေနတဲ့ ဘ၀မွာ ေအာင္ျမင္မွဳရဖို႔ ျဖစ္လာတာပါ။

၃။ရဲရင့္ပါ။

သင္ဟာ တစ္ခုခုကိုလုပ္ေဆာင္ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ မျပတ္မသားစိတ္ႏွစ္ခြျဖစ္ရတဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးေတြ ရွိခဲ့မွာပါ။

ဒါေပမဲ့ ခေလးမ်ားကေတာ့ သူတုိ႔လမ္းေလွ်ာက္ႏိုင္ၿပီး အျခားအႏၱရာယ္မ်ားတဲ့ အခ်ိန္ေတြကိုေၾကာက္လန္႔မွဳမရွိ ေက်ာ္ျဖတ္ႏုိင္တဲ႔ သတၱိေတြရရွိလာၾကတယ္။

သင့္အေနနဲ႔လည္း ကိုယ္လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့ အရာမ်ားကို ခေလးငယ္မ်ားကဲ့သို႔ ရဲရင့္စြာလုပ္ေဆာင္ပါ။ မိုက္ရူးရဲဆန္စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုေတာ့ မဆုိလိုပါ။

၄။ရည္မွန္းခ်က္ေမ်ာ္မွန္းခ်က္ႀကီးႀကီးထားဖို႔ မေၾကာက္လန္႔ပါနဲ႔။

ဒီလိုၾကီးမားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္၊အိပ္မက္ရွိျခင္းဟာ ၾကီးမားေသာအရာေတြျဖစ္လာဖို႔ ပထမေျခလွမး္ပါ။ သို႔ေသာ္ အရြယ္ေရာက္သူမ်ားအေနနဲ႔ ဘ၀အတြက္ႀကီးမားတဲ့အိပ္မက္ေတြထားရွိဖုိ႔ ေၾကာက္လန္႔တတ္ပါတယ္။

ဒါဟာ သူတို႔က်ရွံုးမွာ၊ အျခားသူမ်ားကေလွာင္ေျပာင္ကဲ့ရဲ႔မွာကို စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔မွဳေတြရွိလို႔ျဖစ္တယ္။ သို႕ေသာ္ ခေလးတစ္ဦးကို ေမးၾကည့္လိုက္ပါ။ မင္းသမီး(သို႔မဟုတ္)သမၼတျဖစ္ခ်င္တယ္ ဒီလိုေျဖတာကိုၾကားဖူးမွာပါ။

သူတို႔မွာ အိမ္မက္ႀကီးေတြမက္ဖို႔ စိုးရိမ္မွဳ ေၾကာက္လန္႔မွဳေတြ မရွိလို႔ပါပဲ။ သင္လည္းထိုကဲ့သို႔ျပဳမူပါ။ သင္ႀကိဳစားမွဳေတြ မရပ္တန္႔သေရြ႕ သင္႔အနာဂါတ္အတြက္ ႀကီးမားတဲ့အိပ္မက္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထားရွိလိုက္ပါ။

Source; addicted2success

Read 1757 times
Rate this item
(2 votes)