-->


သင့္ကို အလုပ္ျပဳတ္ေစႏိုင္သည္႔ စကားလံုးမ်ား

သင့္ကို အလုပ္ျပဳတ္ေစႏိုင္သည္႔ စကားလံုးမ်ား google.com

ေအာင္ျမင္ေသာသူမ်ား၏ အဆိုအရ ေအာင္ျမင္မွဳ၏ေသာ့ခ်က္သည္ “ရိုးသားႀကိဳးစားျခင္း” ပင္ျဖစ္သည္။

တစ္ခါတစ္ရံ အလုပ္ခြင္ထဲမွာျဖစ္ပ်က္သမွ်၊ ခံစားရသမွ်ကို ေျပာဆိုႏိုင္ရန္ လူေရြးတတ္ဖို႔ေတာ႔ လိုပါတယ္။

ပထမဦးဆံုး သင္ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ လူကေတာ့ သင္တို႕ရဲ႔သူေ႒းျဖစ္ပါတယ္။

အခုေဖာ္ျပေပးမယ္ စကားလံုးေတြကို သင္ေျပာမိမယ္ဆိုရင္ အလုပ္ျပဳတ္ႏုိင္ဖို႔ ရာခိုင္ႏွုန္းမ်ားသြားပါၿပီ။

“ဒီဟာကိုလုပ္ေပးရင္ ဘာအက်ိဳးအျမတ္ရမွာလဲ”

တစ္ခါတစ္ရံ ဒီစကားလံုးကို သင့္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္၊သူငယ္ခ်င္းေတြကို ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ျပႆနာ ႀကီးႀကီးမားမားမရွိႏိုင္ပါဘူး။

သို႕ေသာ္သင့္ရဲ့သူေ႒းကို ေျပာျခင္းဟာ သင္ဟာအက်ိဳးအျမတ္ကို ေမွ်ာ္ကိုၿပီး လုပ္ကိုင္သူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ျမင္သြားႏိုင္ပါတယ္။

“ငါႏွုတ္ထြက္ေတာ့မယ္”

ကုမၸဏီကသင့္ကို အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနတဲ့ အခ်ိန္ ၊သင္တာ၀န္ယူထားတဲ႔ အလုပ္တစ္ခုကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ မလုပ္ႏိုင္ခင္မွာ အလုပ္မွထြက္ေတာ႔မယ္လို႔ ေျပာျခင္းဟာ

ေရွာင္ထြက္ျခင္းႏွင့္professional မဆန္မွဳကို ျပသျခင္းျဖစ္တဲ႔ အတြက္သင့္ရဲ့ဂုဏ္သိကၡာကို မ်ားစြာက်ဆင္းေစႏိုင္ပါတယ္။

“ငါ့မွာေျဖရွင္းနည္းမရွိဘူး”

ျပႆနာမ်ားကို အေကာင္းဆံုး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းဟာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္း တစ္ေယာက္တြင္ ရွိသင္႔ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။

သူေ႒းကို ျပႆနာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျဖရွင္းနည္းမရွိဘူးဟု ေျပာမယ့္အစား ဆန္းသစ္တဲ့အေတြးအေခၚေတြနဲ႔ ေျဖရွင္းနည္းေတြကို သာေျပာျပသင့္ပါတယ္။

“ဒါမျဖစ္ႏိုင္ဘူး”

သူေ႒းတစ္ဦးဟာ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ မေကာင္းျမင္ဘက္ကေနေျပာဆိုျခင္း ကိုရံုးခန္းထဲတြင္ နားေထာင္လိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ အကယ္၍ မေအာင္ျမင္ႏိုင္မည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္မယ္ဆုိလွ်င္လည္း မျဖစ္ႏိုင္ဘူး ဟုေျပာမည့္အစား ျ

ဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ အခက္အခဲတာ၀န္မ်ားအေၾကာင္းကို ေသခ်ာရွင္းျပေျပာဆိုပါ။

“ငါအေကာင္းဆံုးလုပ္ခဲ့တယ္”

သင္လုပ္ခဲ႔တဲ႔အလုပ္တစ္ခုနဲ့ ပတ္သက္ၿပီးအမွားကို ေထာက္ျပေျပာဆိုခဲ့လွ်င္ ငါအေကာင္းဆံုးလုပ္ခဲ့တာပဲဟု ေျပာမည့္အစား ေနာက္တစ္ႀကိမ္တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ပါမယ္ဟု ေျပာဆိုသင့္သည္။

“ငါမသိဘူး၊မလုပ္ႏိုင္ဘူး”

ဒီလိုစကားေတြကို ေျပာဆိုျခင္းဟာ သင့္ကိုသင္ ယံုၾကည္မွဳမရွိေၾကာင္း၊ အရည္အခ်င္းမရွိေၾကာင္း ျပသေနျခင္းနဲ့တူပါတယ္။

Source; youngisthan.in

Read 821 times
Rate this item
(1 Vote)