-->


လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အေရးပါေသာ အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲမွဳ

လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အေရးပါေသာ အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲမွဳ google.com

“သင့္မွာအခ်ိန္ အလံုအေလာက္မရွိဘူးလို႔ မေျပာနဲ႔၊ လူအားလံုးတစ္ေန႔တာမွာ ရရွိတဲ့အခ်ိန္ကေတာ႔ အတူတူပါပဲ”

ေအာင္ျမင္ေနသူနဲ႔ မေအာင္ျမင္သူတို႔၏ အဓိကကြာျခားခ်က္တစ္ခုမွာ တန္းတူညီမွ်ရရွိထားေသာ အခ်ိန္ကိုအက်ိဳးရွိစြာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ျခင္းေပၚတြင္လည္း မူတည္သည္။

ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ေအာင္ျမင္ေပ်ာ္ရႊင္မွဳ ရရွိရန္ျပဳလုပ္သင့္သည့္ အခ်ိန္စီမံခန္႔ခြဲမွဳ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။

*ရက္သတၱပတ္ တစ္ခုလံုး သင္႔အလုပ္မွာဘာေတြလုပ္ခဲ့လဲဆိုတာ ခ်ေရးထားပါ။ ထိုအခ်ိန္မ်ားထဲမွာ အလုပ္အတြက္ အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ခ႔ဲတဲ့ အခ်ိန္မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ သင့္အတြက္ အေရးမပါေသာ ကိစၥရပ္မ်ား ျပဳလုပ္မိေနသည့္ အခ်ိန္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ျပန္လည္စီမံခန္႔ခြဲ ႏိုင္ပါတယ္။

*ပထမဦးဆံုး လုပ္ငန္းခြင္ကိုေရာက္လွ်င္ တစ္ေန႔တာသင္လုပ္ေဆာင္ရမည္မ်ားကို အစီအစဥ္ေရးဆြဲထားပါ။ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမည္႔ အလုပ္တာ၀န္မ်ားကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ ေရးမွတ္ထားပါ။

ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ အလုပ္ကို အရံုစူးစိုက္ႏိုင္သည့္အျပင္ နည္းစနစ္တက်ရွိေစပါသည္။

*သင္ဟာဆိုရွယ္မီဒီယာကို အသံုးျပဳၿပီး အလုပ္လုပ္ေနရသူ တစ္ေယာက္မဟုတ္လွ်င္ facebook,Youtubeႏွင့္ အျခား၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ား ကိုမလိုအပ္ဘဲ အသံုးျပဳျခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္ပါ။

အလုပ္ခ်ိန္မွာ ထိုအရာေတြကို အသံုးျပဳျခင္းဟာ အလုပ္ကိုစိတ္ပါ၀င္စားမွဳ ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္သည္႔အျပင္ အခ်ိန္မ်ားေလ့လြင္ဆံုးရွံုးေစပါတယ္။

*NO ေျပာတတ္ေအာင္ သင္ယူပါ။ တစ္စံံုတစ္ယာက္မွ သင့္အလုပ္ခ်ိန္ကို ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ အျပဳအမူမ်ား၊ စကားစမည္လာေရာက္ ေျပာဆိုျခင္း ရွိခဲ့ေသာ္ သင့္အလုပ္က ပိုအေရးႀကီးတယ္လို႕ ခံစားရလွ်င္ ျငင္းလိုက္ပါ။

အားနာရန္မလိုပါ။ သင့္ရဲ႕ အလုပ္အခ်ိန္မ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးခ်ပါ။

*တစ္ေန႔မွာ အိပ္စက္အနားယူခ်ိန္ အနည္းဆံုး ၇နာရီ(သို႔မဟုတ္)၈နာရီရွိေအာင္ ျပဳမူေနထိုင္ပါ။အိပ္ခ်ိန္ မလံုေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ သင့္ရဲ့တစ္ေန႔တာ အစီအစဥ္ေတြကို အားအင္မရွိ၊သက္ေသာင့္သက္သာမရွိ လုပ္ကိုင္ၿပီး ျဖတ္သန္းရပါလိမ့္မယ္။

Source;Youngisthan.in

Read 847 times
Rate this item
(1 Vote)