-->


သင္ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြက အနာဂါတ္မွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစမွာလား

သင္ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့  အရည္အခ်င္းေတြက အနာဂါတ္မွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစမွာလား google.com

အခ်ိန္နဲ႔ဒီေရလို အလွ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနေသာ ယခုလက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မည္သည့္နယ္ပယ္မဆို ေအာင္ျမင္မွဳ ရရွိပိုင္ဆိုင္ရန္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားရွိရန္မွာလည္း အေရးပါလွတဲ့ အခန္းက႑တစ္ရပ္ ျဖစ္လာပါၿပီ။

စိန္ေခၚမွဳမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး အက်ိဳးအျမတ္မ်ားရယူႏိုင္ဖိုအတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနဲ႔ ဘယ္လိုအရည္အခ်င္ေတြနဲ႔ ျပည္စံုတဲ့ ၀န္ထမ္းေတြကို ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ အေနနဲ႕ သတ္မွတ္ေလ့ရွိလဲ။

သင္ဟာယခုလက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေနာက္လိုက္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနေပမဲ့လည္း ေဖာ္ျပပါအရည္အခ်င္းေတြ ပိုင္ဆုိင္ေနၿပီဆိုလွ်င္ မေ၀းေတာ့တဲ့ကာလတစ္ခုမွာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္လာမွာပါ။

၁။သိခ်င္တတ္ခ်င္စိတ္ျပင္းျပၿပီး သင္ယူလိုစိတ္အၿမဲႏိုးၾကားေနျခင္း။

၂။ျပႆနာမ်ား၏ ရင္းျမစ္ကို လိမၼာပါးနပ္စြာခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ၿပီး အက်ိဳးအေၾကာင္းကို ပိုင္းျခားကာ  မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း။

၃။လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားရဲ့ အေျခအေနကို လွ်င္ျမန္စြာအကဲခတ္ႏိုင္ၿပီး မွ်ေ၀ခံစားေပးႏိုင္တဲ့စိတ္ ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္း။

၄။လမ္းေဟာင္းကို မလိုက္ဘဲ ဆန္းသစ္ေသာေတြးေခၚမွဳမ်ားနဲ႔ လမ္းသစ္တစ္ခုကို ေဖာက္လုပ္ခ်င္စိတ္ရွိျခင္း။

၅။ျဖစ္ပ်က္လာမယ့္ အေျခအေနတစ္ခုကို လက္ခံတာထက္ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးယူႏိုင္ျခင္း။

Read-အလုပ္မ်ားၿပိဳင္ဖက္မ်ားထက္သာေနေစဖုိ႔နည္းလမ္း ၄ ခ်က္

၆။ အျငင္းပြားဖြယ္ အေျခအေနမ်ားကို ပါးနပ္စြာေျဖရွင္ႏုိင္ၿပီး ခင္မင္ရင္းႏွီးတဲ့ ဆက္ဆံေရးတစ္ခု မထိခိုက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း။

၇။သူတစ္ပါးယံုၾကည္လက္ခံမွဳရွိေအာင္ ေျပာဆိုႏုိင္တဲ့စြမ္းရည္ ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္း။

၈။ကုမၸဏီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကုိ ရွာေဖြအားထုတ္ၿပီး မိမိအရည္အခ်င္းမ်ားကို လည္းျမင့္မားလာေအာင္ အၿမဲႀကိဳးစားေနျခင္း။

၉။ကိုယ္တာ၀န္ယူထားတဲ့ အလုပ္တစ္ခုအေပၚ အာရံုစူးစိုက္မွဳရွိၿပီး တာ၀န္ယူလိုစိတ္အျပည့္အ၀ရွိျခင္း။

၁၀။အေကာင္းျမင္စိတ္နဲ႔ မိမိကုိယ္ကို အၿမဲယံုၾကည္မွဳထားရွိျခင္း။

Source; Inc.southeastasia

Read 2236 times
Rate this item
(3 votes)