-->


ထက္ျမက္တဲ့ အမ်ိဴးသမီးမ်ားထံမွာ မေတြ႔ရသည့္ပူပန္စိတ္မ်ား

ထက္ျမက္တဲ့ အမ်ိဴးသမီးမ်ားထံမွာ မေတြ႔ရသည့္ပူပန္စိတ္မ်ား google.com

အမ်ိဳးသားနဲ႔အမ်ိဳးသမီးတန္းတူ အခြင့္အေရးရလာေသာ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ေခတ္နဲ႔အမီထူးခ်ြန္ထက္ျမက္ေသာ အမ်ိဳးသမီးေပါင္းမ်ားစြာ ေပၚထြက္လာပါၿပီ။

ေရွးယခင္ကမလုပ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ အာကာသယာဥ္မွဴးမ်ား၊ ေလယာဥ္ေမာင္းသူမ်ား စသျဖင့္အျခားေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္လည္း အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္လာႏိုင္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ ထက္ျမက္ရဲရင့္ၿပီး စိတ္ဓါတ္ႀကံ႕ခိုင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးေတြ စိုးရိမ္ပူပန္ေလ႔မရွိသည့္ အရာမ်ားကိုေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

လွပေက်ာ႔ရွင္းတဲ့ ခႏၶာကိုယ္မရွိျခင္း

ထက္ျမက္တဲ့အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ သူတို႔မွာၿပီးျပည့္စံုၿပီးလွပမွဳမရွိတဲ႕ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ပတ္က္ၿပီး စိုးရိမ္ေလ့မရွိသူမ်ားပါ။ ဒါေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕အရည္အခ်င္းေတြ၊ ထက္ျမက္မွဳေတြကို မေဖာ္ျပႏိုင္ဘူးလို႔ ခံယူထားတာေၾကာင့္ပါ။

Social Media

ထက္ျမက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားလည္း Socail Media မ်ားကိုအသံုးျပဳၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္like,comment,share ေတြနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး သူတို႔စိုးရိမ္ေလ႔မရွိၾကပါဘူး။ social mediaမွလူေတြရဲ႕ ေ၀ဖန္မွဳေတြက သူတို႕ရဲ့ဘ၀မဟုတ္ဖူးလို႔ ယူဆထားသူေတြပါ။

Fashion

ဖက္ရွင္ဆိုတာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးအားလံုးစိတ္ပါ၀င္စားတဲ့ အရာတစ္ခုပါ။ သို႔ေသာ္ထက္ျမက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ ေနာက္ဆံုးေပၚ ဒီဇိုင္းအသစ္မ်ားကိုမ၀တ္ရ၍ စိုးရိမ္ပူပန္ၾကမည့္သူမ်ားမဟုတ္ပါ။

သူတို႔ကို သက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ေစၿပီး၊ယံုၾကည္မွဳရွိေစသည့္ အ၀တ္အစားေတြကို ၀တ္ဆင္ရတာကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူေတြပါ။

ေရွးရိုးစြဲအယူအဆေတြ

ထက္ျမက္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစုဟာ ေရွးရိုးစြဲအယူအဆမ်ားထဲမွာပဲ ရွင္သန္ရတာကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သူေတြ မဟုတ္ပါ။

အသစ္သစ္ေသာစိန္ေခၚမွဳေတြကို လက္ကမ္းႀကိဳေနၿပီး အမွန္တရားတစ္ခုအတြက္ တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္ေနရင္ေတာင္ စိုးရိမ္မွဳမရွိရင္ဆုိင္ႏုိင္သူေတြပါ။

အတိတ္ကအမွားေတြ

အတိတ္မွာျဖစ္ပ်က္ခဲ့တဲ့ အရာေတြက လက္ရွိအခ်ိန္ကို အဆံုးအျဖတ္မေပးႏိုင္ဘူးလို႔ သူတို႔လက္ကိုင္ထားပါတယ္။

ျဖစ္ပ်က္ခဲ႔တာေတြကို စိုးရိမ္မယ့္သူမ်ားမဟုတ္သလုိ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးတစ္ခုအေနနဲ႕ သိမ္းဆည္းမည့္သူမ်ားမဟုတ္ပါ။

Source;davidwolfe

Read 2863 times
Rate this item
(3 votes)