-->


အထိေရာက္ဆံုးေၾကာ္ျငာႏိုင္ဖို႔

အထိေရာက္ဆံုးေၾကာ္ျငာႏိုင္ဖို႔ google.com

ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းရဲ အႏွစ္သာရကဆြဲေဆာင္ျခင္းလို႔ ေခၚဆိုႏုိင္ပါတယ္။ ကိုယ္ကေတာ့ ေၾကာ္ျငာအတြက္ ေငြေၾကးေတြကုန္က်ၿပီး ေၾကာ္ျငာလိုက္ေပမယ့္ ၀ယ္သူေတြကုိ ထိေရာက္စြာ မဆြဲေဆာင္ႏုိင္ဘူးဆိုရင္ အခ်ည္းအႏွီးပါပဲ။

ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ေၾကာ္ျငာႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းေတြ မ်ားျပားလာေသာေၾကာင့္ ေၾကာ္ျငာရွင္ ေတြအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားၿပီး အထိေရာက္ဆံုးျဖစ္ႏုိင္ဖို႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာ အခ်က္ေလးေတြကို ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

♦ေၾကာ္ျငာျခင္တဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို အရင္ဆံုးသိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာထည့္မယ္ဆိုၿပီး ဘာမွမစံုစမ္း ေသခ်ာမေလ့လာဘဲ ေၾကာ္ျငာထည့္တာမ်ိဳးကိုေတာ့ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမယ္။

♦ေၾကာ္ျငာမွာ အသံုးျပဳမယ့္ကုန္က်စရိတ္နဲ႔ ျပန္ရလာမယ့္ အက်ိဳးအျမတ္ကုိလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစား ဖို႔လိုလာပါတယ္။

♦၀ယ္သူေတြကို ေပးခ်င္တဲ့ messageနဲ႔ ေၾကာ္ျငာတာကတစ္ျခားစီမျဖစ္ဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။

♦ကိုယ့္ရဲ႕ကုန္ပစၥည္းဟာ printing နဲ႔ digitalမွာ ဘယ္နည္းလမ္းကိုသံုးမလဲဆိုတာ ေသခ်ာဆံုးျဖတ္ပါ။

♦Advertising Platform ေတြျဖစ္တဲ့ Social Media Advertising ကေတာ့ ေၾကာ္ျငာခ်င္တဲ့လူအမ်ိဳးအစား၊ အသက္၊ အလုပ္အကိုင္၊ ပညာအရည္အခ်င္း၊ က်ား၊မ ေတြကိုပါ target ထားၿပီးေၾကာ္ျငာျခင္းမ်ိဳးပါ။ ဒီေၾကာ္ျငာနည္းကေတာ့ က်ြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာတြင္က်ယ္စြာ အသံုးျပဳေနၿပီး ထိေရာက္တဲ့platform တစ္ခုပါ။လူငယ္၊ လူလတ္ပိုင္းေတြကို target ထားတဲ႔ small business ေတြအတြက္ဆုိ အလြန္ သင့္ေတာ္ပါတယ္။

TV, Radio မွာေၾကာ္ျငာျခင္းကေတာ့ ၀ယ္သူေတြကိုဆြဲေဆာင္မွဳ အားေကာင္းပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ကုန္က်စရိတ္ေတာ့မ်ားႏိုင္ပါတယ္။

ဂ်ာနယ္၊မဂၢဇင္း၊လက္ကမ္းစာေဆာင္ နဲ႔အျခား printing media ေတြကေတာ့ စာဖတ္သူအမ်ားစုကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ပါတယ္။

SEM (Search Engine Marketing) ဆိုတာ Googleမွာ ေၾကာ္ျငာတဲ့ပံုစံပါ။ ကိုယ့္ရဲ႔ဆိုင္နာမည္၊ ကုန္ပစၥည္းေတြကို Googleရဲ႔ထိပ္ဆံုးမွာ ေပၚေနေစမွာပါ။ ဒီလိုနည္းလမ္းကိုလည္း အသံုးျပဳလာၾကပါတယ္။

E-mail Marketing, Direct Mail, Cold Calling, Trade Shows,bill board စတဲ့ advertising platform ေတြလည္းရွိတဲ့အတြက္ ကိုယ့္လုပ္ငန္းနဲ႔ အဆင္ေျပႏိုင္မယ့္ ေၾကာ္ျငာနည္းလမ္းကို ထိေရာက္စြာ ေရြးခ်ယ္ၾကရေအာင္။

Read-ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး Advertising Agencies 10 ခု

Read 513 times
Rate this item
(0 votes)