-->


တစ္ေန႔ ၂၄နာရီ တစ္ပတ္၁၆၈နာရီကုိ ဘယ္လုိအသံုးခ်ၾကမလဲ

တစ္ေန႔ ၂၄နာရီ တစ္ပတ္၁၆၈နာရီကုိ ဘယ္လုိအသံုးခ်ၾကမလဲ google.com

အခုေခတ္ကာလ မွာ လူေတြဆီက အၾကားရဆံုးစကားေတြဟာ  “အခ်ိန္မရိွဘူး” ဆိုတဲ့စကားဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြဟာမိမိတို႕ရဲ႕  အျမဲမျပတ္ လည္ပတ္ေနတဲ့ အမႈကိစၥရပ္ေတြၾကားမွာ ကုိယ္ပိုင္အခ်ိန္တစ္ခုကို ရယူဖို႕ မနည္း ၾကိဳးစားေနၾကရပါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ဆိုရင္ အိပ္ခ်ိန္ကိုေတာင္ ဖဲ့ေပးလာရတဲ့အထိ ရိွလာတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလို ကိုယ္ပိုင္ အခ်ိန္ေတြ ရွားပါးလာတာနဲ႕အမ် လူေတြဟာ စိတ္ၾကည္လင္မႈေတြနည္းပါးလာၾကသလို စိတ္ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းလည္း အားနည္းလာတတ္ၾကပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လူေတြအတြက္ လံုေလာက္တဲ့ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ဆိုတာ ျပည့္ျပည့္ဝဝရရိွဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္ေလး မွာ အနားယူမယ္၊ စာဖတ္မယ္၊ ဂီတာတီးမယ္၊ ရုပ္ရွင္ ၾကည့္မယ္၊ပန္းခ်ီဆြဲမယ္၊ ေဘာလံုးကန္မယ္၊ လမ္းေလ်ာက္ထြက္မယ္ အစရိွတဲ့ မိမိရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္ေလးေတြကို လုပ္ႏိုင္ဖို႕အတြက္ လံုေလာက္တဲ့အခ်ိန္ဆိုတာ တကယ္ကို လိုအပ္ပါတယ္။

ဒါမွ လည္း ကိုယ္စိတ္ ႏွစ္ပါး ကိုဖြံ႕ျဖိဳးရႊင္လန္းေစမွာျဖစ္ျပီး  လုပ္ငန္းခြင္အတြက္ ၊မိမိဘဝတက္လမ္း အတြက္လည္း ေကာင္းက်ဳိးေတြရရိွေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ဘဝတစ္ခုကိုရွင္သန္ျဖတ္သန္းေနရတဲ့လူတိုင္းဟာ အခ်ိန္တစ္ခုကို ထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္အသံုးခ်တတ္ဖို႕လိုပါတယ္။ အခ်ိန္ကုိပိုင္းျခားျပီးအသံုးမျပဳတတ္ပါက ဘဝအတြက္ ရႈပ္ေထြးတဲ့ ေနထိုင္မႈစနစ္ေတြနဲ႕ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူေတြ အတြက္  မိမိတို႕ရဲ႕အခ်ိန္ေတြကိုစနစ္တက် ကိုင္တြယ္ အသံုးခ်တတ္မႈဟာ အရမ္းကို အေရးၾကီးပါတယ္။

အဓိကအခ်က္အေနနဲ႕ လူေတြဟာ မိမိလည္ပတ္အသံုးျပဳေနတဲ့အခ်ိန္ေတြကုိ သိရိွေနဖို႕လိုပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အခ်ိန္ေတြကို စနစ္တက်အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႕ စီစဥ္ျပဳလုပ္ဖို႕လိုပါတယ္။ လူတစ္ေယာက္အတြက္ တစ္ေန႕တာ အခ်ိန္ေတြကုိ  အေလအလြင့္မျဖစ္ေစဘဲ ကုန္ဆံုးေစမႈဟာ မိမိအတြက္လည္း အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစသလို မိမိရွင္သန္ေနထိုင္တဲ့ပတ္ဝန္းက်င္ကုိလည္း မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေစပါတယ္။ မိသားစုအတြက္ အခ်ိန္၊ အလုပ္အတြက္အခ်ိန္၊ မိမိ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနတဲ့အခ်ိန္၊ မိတ္ေဆြအေပါင္းအသင္းေတြနဲ႕ ေတြ႕ဆံုခ်ိန္၊ စာေပေလ့လာဖတ္ရႈခ်ိန္ အစရိွတဲ့ အသံုးခ်စရာအခ်ိန္ေတြဟာ ရိွေနတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလို အခ်ိန္ေတြကုိ သူ႕ေနရာနဲ႕ သူ႕အပို္င္းအျခားနဲ႕ အသံုးခ်ျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္မမွီတာေတြ၊ မိမိေၾကာင့္ သူမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတာေတြကင္းေဝးလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္လက္ေပါ့ပါးစြာနဲ႕ ကိုယ့္ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္မႈတိုးလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။စိတ္ဖီစီးမႈေတြလည္း ကင္းေဝးလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ လူေတြအတြက္ ဘဝမွာ  အေရးၾကီးတဲ့ ကိစၥရပ္ေတြကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ ဘယ္အေရးကိစၥဟာ အေရးၾကီးဆံုးလဲဆိုတာ ခြဲျခားသိရိွဖို႕လိုပါတယ္။ဒီအတြက္ ကိုယ့္ရဲ႕တန္ဖိုးထားမႈနဲ႕  ပန္းတိုင္ကို အမွန္တကယ္ နားလည္ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေတြကို အေသအခ်ာနားလည္ျပီဆိုတာနဲ႕မိမိအတြက္ တန္ဖိုးရိွတဲ့အခ်ိန္ အတိုင္းအတာတစ္ခုကို ခ်မွတ္ႏိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအတြက္ မိမိတို႕ရဲ႕အခ်ိန္ေတြကို အေလအလြင့္မျဖစ္ဘဲ ထိထိေရာက္ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႕ဂရုတစ္စိုက္နဲ႕ ဘယ္လို ရယူၾကမလဲ။ဒီအတြက္တစ္ေန႕တာအတြင္း မွာ လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ကိစၥအဝဝေတြကို ျပီးစီးေအာင္လုပ္ေဆာင္ပါ။ ဒီေန႕အတြင္း ဒီကိစၥေလးေတြ ကို ျပီးေအာင္လုပ္မယ္ဆိုတဲ့အားထုတ္မႈက တစ္ေန႕တာရဲ႕ ပန္းတိုင္တစ္ခုကို ေအာင္ျမင္ေစပါတယ္။ ဒီလို အခ်ိန္ကုိ စနစ္တက် စီမံခန္႕ခြဲျပီး  အေျခခံေလးေတြကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္လာႏိုင္တဲ့အခါ မိမိအတြက္ ပန္းတိုင္ၾကီးကိုလွမ္းဖုိ႕မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ျပီျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ဳိ႕လူေတြအတြက္ အိမ္ဟာ လုပ္ငန္းခြင္ နဲ႕ အလွမ္းေဝးတဲ့အခါ မီးရထားေပၚမွာ၊ ကားေပၚမွာ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ကုန္ဆံုးရတာေတြရိွပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ ကိစၥတစ္စံုတစ္ရာအတြက္ အခ်ိန္ေပးျပီး ေစာင့္ဆိုင္းေနရတာေတြရိွပါတယ္။ဥပမာ-ဒီလို  အခ်ိန္ေလးေတြကို စာဖတ္ျခင္း ၊ တရားနားေထာင္ျခင္း ၊ ဘာသာစကားတစ္ခုခုကို နားေထာင္ေနျခင္း ၊ ေလ့လာျခင္း အစရိွတဲ့ မိမိအတြက္ အက်ဳိးရိွေစမယ့္ အရာတစ္ခုခုကို ျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကို ေကာင္းေကာင္းအသံုးခ်ရာေရာက္ပါတယ္။

လူေတြအတြက္ အခ်ိန္ဆိုတာ တန္ဖိုးအၾကီးဆံုုးအရာတစ္ခုျဖစ္တာေၾကာင့္ အခ်ိန္ကိုလူရဲ႕ ဘဝအျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကပါတယ္။အခ်ိန္မ်ားမ်ားရိွေလ ဘဝမ်ားမ်ားရိွေလလို႕ဆိုၾကသလို ဒီအရာေတြကို ကြ်ႏု္ပ္တို႕က မ်တေအာင္ အက်ဳးိရိွရိွ အသံုးခ်တတ္မယ္ဆိုရင္ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ၊ ႏွစ္သက္စရာ ေကာင္းတဲ့ဘဝေနထိုင္မႈတစ္ခုကို ရရိွေစမွာျဖစ္တာေၾကာင့္ လူေတြအတြက္ အခ်ိန္ကို စနစ္တက် အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္းဟာလည္း ဘဝရဲ႕တိုးတက္မႈကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေရးပါတဲ့ အခ်က္တစ္ခုဆိုတာ သိရိွၾကေစဖို႕ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

Credit ; yangon life

(Unicode Version)

အခုခေတ်ကာလ မှာ လူတွေဆီက အကြားရဆုံးစကားတွေဟာ “အချိန်မရှိဘူး” ဆိုတဲ့စကားဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေဟာမိမိတို့ရဲ့ အမြဲမပြတ် လည်ပတ်နေတဲ့ အမှုကိစ္စရပ်တွေကြားမှာ ကိုယ်ပိုင်အချိန်တစ်ခုကို ရယူဖို့ မနည်း ကြိုးစားနေကြရပါတယ်။ တစ်ချို့ဆိုရင် အိပ်ချိန်ကိုတောင် ဖဲ့ပေးလာရတဲ့အထိ ရှိလာတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို ကိုယ်ပိုင် အချိန်တွေ ရှားပါးလာတာနဲ့အမျ လူတွေဟာ စိတ်ကြည်လင်မှုတွေနည်းပါးလာကြသလို စိတ်ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းလည်း အားနည်းလာတတ်ကြပါတယ်။

ဒါကြောင့် လူတွေအတွက် လုံလောက်တဲ့ကိုယ်ပိုင်အချိန်ဆိုတာ ပြည့်ပြည့်ဝဝရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်အချိန်လေး မှာ အနားယူမယ်၊ စာဖတ်မယ်၊ ဂီတာတီးမယ်၊ ရုပ်ရှင် ကြည့်မယ်၊ပန်းချီဆွဲမယ်၊ ဘောလုံးကန်မယ်၊ လမ်းလျောက်ထွက်မယ် အစရှိတဲ့ မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင် လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်လေးတွေကို လုပ်နိုင်ဖို့အတွက် လုံလောက်တဲ့အချိန်ဆိုတာ တကယ်ကို လိုအပ်ပါတယ်။

ဒါမှ လည်း ကိုယ်စိတ် နှစ်ပါး ကိုဖွံ့ဖြိုးရွှင်လန်းစေမှာဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်အတွက် ၊မိမိဘဝတက်လမ်း အတွက်လည်း ကောင်းကျိုးတွေရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘဝတစ်ခုကိုရှင်သန်ဖြတ်သန်းနေရတဲ့လူတိုင်းဟာ အချိန်တစ်ခုကို ထိရောက်စွာ ကိုင်တွယ်အသုံးချတတ်ဖို့လိုပါတယ်။ အချိန်ကိုပိုင်းခြားပြီးအသုံးမပြုတတ်ပါက ဘဝအတွက် ရှုပ်ထွေးတဲ့ နေထိုင်မှုစနစ်တွေနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုများစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လူတွေ အတွက် မိမိတို့ရဲ့အချိန်တွေကိုစနစ်တကျ ကိုင်တွယ် အသုံးချတတ်မှုဟာ အရမ်းကို အရေးကြီးပါတယ်။

အဓိကအချက်အနေနဲ့ လူတွေဟာ မိမိလည်ပတ်အသုံးပြုနေတဲ့အချိန်တွေကို သိရှိနေဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အချိန်တွေကို စနစ်တကျအသုံးချနိုင်ဖို့ စီစဉ်ပြုလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ လူတစ်ယောက်အတွက် တစ်နေ့တာ အချိန်တွေကို အလေအလွင့်မဖြစ်စေဘဲ ကုန်ဆုံးစေမှုဟာ မိမိအတွက်လည်း အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေသလို မိမိရှင်သန်နေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်း များစွာ အထောက်အကူပြုစေပါတယ်။ မိသားစုအတွက် အချိန်၊ အလုပ်အတွက်အချိန်၊ မိမိ ကိုယ်ပိုင် လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေတဲ့အချိန်၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ တွေ့ဆုံချိန်၊ စာပေလေ့လာဖတ်ရှုချိန် အစရှိတဲ့ အသုံးချစရာအချိန်တွေဟာ ရှိနေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို အချိန်တွေကို သူ့နေရာနဲ့ သူ့အပို်င်းအခြားနဲ့ အသုံးချခြင်းဖြင့် အချိန်မမှီတာတွေ၊ မိမိကြောင့် သူများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတာတွေကင်းဝေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှုတိုးလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်ဖီစီးမှုတွေလည်း ကင်းဝေးလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။

ဒါပေမယ့် လူတွေအတွက် ဘဝမှာ အရေးကြီးတဲ့ ကိစ္စရပ်တွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ ဘယ်အရေးကိစ္စဟာ အရေးကြီးဆုံးလဲဆိုတာ ခွဲခြားသိရှိဖို့လိုပါတယ်။ဒီအတွက် ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုနဲ့ ပန်းတိုင်ကို အမှန်တကယ် နားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို အသေအချာနားလည်ပြီဆိုတာနဲ့မိမိအတွက် တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန် အတိုင်းအတာတစ်ခုကို ချမှတ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။

ဒီအတွက် မိမိတို့ရဲ့အချိန်တွေကို အလေအလွင့်မဖြစ်ဘဲ ထိထိရောက် အသုံးချနိုင်ဖို့ဂရုတစ်စိုက်နဲ့ ဘယ်လို ရယူကြမလဲ။ဒီအတွက်တစ်နေ့တာအတွင်း မှာ လုပ်ဆောင်ရမယ့်ကိစ္စအဝဝတွေကို ပြီးစီးအောင်လုပ်ဆောင်ပါ။ ဒီနေ့အတွင်း ဒီကိစ္စလေးတွေ ကို ပြီးအောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အားထုတ်မှုက တစ်နေ့တာရဲ့ ပန်းတိုင်တစ်ခုကို အောင်မြင်စေပါတယ်။ ဒီလို အချိန်ကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲပြီး အခြေခံလေးတွေကို အောင်မြင်အောင် လုပ်လာနိုင်တဲ့အခါ မိမိအတွက် ပန်းတိုင်ကြီးကိုလှမ်းဖို့များစွာ အထောက်အကူပြုနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။

တစ်ချို့လူတွေအတွက် အိမ်ဟာ လုပ်ငန်းခွင် နဲ့ အလှမ်းဝေးတဲ့အခါ မီးရထားပေါ်မှာ၊ ကားပေါ်မှာ အချိန်တော်တော်ကုန်ဆုံးရတာတွေရှိပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကိစ္စတစ်စုံတစ်ရာအတွက် အချိန်ပေးပြီး စောင့်ဆိုင်းနေရတာတွေရှိပါတယ်။ဥပမာ-ဒီလို အချိန်လေးတွေကို စာဖတ်ခြင်း ၊ တရားနားထောင်ခြင်း ၊ ဘာသာစကားတစ်ခုခုကို နားထောင်နေခြင်း ၊ လေ့လာခြင်း အစရှိတဲ့ မိမိအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် အရာတစ်ခုခုကို ပြုလုပ်နေခြင်းဖြင့် အချိန်ကို ကောင်းကောင်းအသုံးချရာရောက်ပါတယ်။

လူတွေအတွက် အချိန်ဆိုတာ တန်ဖိုးအကြီးဆုုံးအရာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် အချိန်ကိုလူရဲ့ ဘဝအဖြစ် သတ်မှတ်ကြပါတယ်။အချိန်များများရှိလေ ဘဝများများရှိလေလို့ဆိုကြသလို ဒီအရာတွေကို ကျွနု်ပ်တို့က မျတအောင် အကျိုးရှိရှိ အသုံးချတတ်မယ်ဆိုရင် ပျော်ရွှင်စရာ၊ နှစ်သက်စရာ ကောင်းတဲ့ဘဝနေထိုင်မှုတစ်ခုကို ရရှိစေမှာဖြစ်တာကြောင့် လူတွေအတွက် အချိန်ကို စနစ်တကျ အသုံးချနိုင်ခြင်းဟာလည်း ဘဝရဲ့တိုးတက်မှုကို အကောင်အထည်ဖော်ရာတွင် အရေးပါတဲ့ အချက်တစ်ခုဆိုတာ သိရှိကြစေဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။

Credit ; yangon life

Read times
Rate this item
(2 votes)