-->


ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး Microsoft သူေဌးႀကီး Bill Gates ၏ စိတ္၀င္စားဖြယ္အခ်က္မ်ား

ကမၻာ့အခ်မ္းသာဆံုး Microsoft သူေဌးႀကီး Bill Gates ၏ စိတ္၀င္စားဖြယ္အခ်က္မ်ား Bill Gates လုိ႔ ဆိုလိုက္တာနဲ႔ လူတိုင္းဟာ ကမၻာေပၚမွာ အခ်မ္းသာဆံုးအျဖစ္ ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာရပ္တည္ေနတဲ့ သူေဌးႀကီးဆိုတာ ေျပာစရာမလိုေအာင္သိၿပီးသားျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

အဲဒီလိုပါပဲ သူေဌးႀကီး Bill Gates ဟာ သူမတူေအာင္ ခ်မ္းသာေနသလို သူ႔မွာ လူတကာႏွင့္မတူကြဲျပားျခားနားေနတဲ့ စိတ္၀င္စားဖြယ္ အခ်က္ေလးေတြ ရွိပါတယ္။ အားက်အတုယူဖြယ္ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္မ်ားစြာကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေနသူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ယေန႔အတြက္ ေဆာင္းပါး Myanmar Advertising Directory မွ စာဖတ္သူမ်ား၏ ဘ၀တိုးတက္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သူေဌးႀကီး Bill Gates ၏ စိတ္၀င္စားဖြယ္စ႐ိုက္မ်ားကို တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

၁။ Bill Gates ဟာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ USD 81 Billion ပိုင္ဆိုင္မႈရွိပါတယ္။

၂။ Bill Gates ဟာ ၎၏ ကုမၸဏီမွာ ၁စကၠန္႔တိုင္း ပ်မ္းမွ် USDရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံပါတယ္။ တစ္ႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း 4.1 Billion နီးပါး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

၃။ Bill Gates ႏွင့္ သူ၏မိန္းမ Melinda Gates တို႔ဟာ ပရဟိတလုပ္ငန္းတည္ေထာင္ထားၿပီး ကမၻာေပၚမွာ အႀကီးဆံုး ပုဂၢလိက ပရိဟတအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

၄။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ Bill Gates ႏွင့္ သူ႔မိန္းမ Melinda Gates ဟာ USD 18 Billion ကို ၎တို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈထဲမွ ေပးလွဴခဲ့ပါတယ္။

၅။ Bill Gatesဟာ သူ၏ SATs စာေမးပြဲစုစုေပါင္းအမွတ္ 1600 မွာ 1590 အထိ ရမွတ္ရရွိခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ ၆။ သူေဌးႀကီးဟာ ဘြဲ႕ရပညာတတ္တစ္ဦးမဟုတ္ပါဘူး။ ၁၉၇၅ ခုႏွစ္မွာ Harved University မွ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ၿပီး ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။

၇။ သူေဌးႀကီးဟာ Hanaval University မွ ဘြဲ႕မရဘဲ ေက်ာင္းထြက္ခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွာ ၎တကၠသိုလ္မွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႕ကိုျပန္လည္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါတယ္။

၈။ သူေဌးႀကီးဟာ တစ္ႏွစ္လွ်င္ စာအုပ္ ၅၀ ျပည့္ေအာင္ဖတ္ပါတယ္။ စာအုပ္ဖတ္ျခင္းမွ အ သစ္အသစ္ေသာ ပညာဗဟုသုတမ်ားကို ရရွိသလို သူ၏ဥာဏ္ရည္ဥာဏ္ေသြးကိုလည္း ျပန္လည္စစ္ေဆးရန္ ႏွင့္ ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္း အခြင့္အေရးေပးသည့္အတြက္ ဖတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

၉။ Bill Gates က ငယ္စဥ္က ပုဂၢလိကေက်ာင္းတစ္ခုမွာ ပညာသင္ၾကားခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က ထိုပုဂၢလိကေက်ာင္းဟာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံတစ္ခုလံုးမွာ Computer တစ္ခုတည္းေသာေက်ာင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

၁၀။ သူေဌးႀကီးဟာ သူ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကို သူ၏သားသမီးမ်ားကို အေမြေပးမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ေျပာၾကားထားပါတယ္။ ပိုက္ဆံအမ်ားႀကီးသားသမီးေတြကို ေပးအပ္ျခင္းဟာ ေကာင္းတဲ့အရာမဟုတ္ေၾကာင္း လက္ခံထားသူတစ္ဦးပဲျဖစ္ပါတယ္။

စာဖတ္သူမ်ားသည္ သူေဌးႀကီး Bill Gates ၏ စိတ္၀င္စားဖြယ္အခ်က္မ်ားကို ဖတ္ၿပီး လိုက္နာအတုယူကာ ေအာင္ျမင္ေသာ အစကို ပိုင္ဆိုင္ရပါေစဟု Myanmar Advertising Directory မွ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။

Read times
Rate this item
(3 votes)