-->


သင့္ကိုယ္သင္ႏွင့္သင့္လုပ္ငန္းကို အဆင့္ေနာက္တစ္ဆင့္အထိaရာက္ေအာင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစမယ့္ အခ်က္မ်ား

သင့္ကိုယ္သင္ႏွင့္သင့္လုပ္ငန္းကို အဆင့္ေနာက္တစ္ဆင့္အထိaရာက္ေအာင္ တိုးတက္ေျပာင္းလဲေစမယ့္ အခ်က္မ်ား google.com

သင့္မွာ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုခု ရွိေနၿပီး အဲဒါကို ရယူဖို႕ စိတ္အားထက္သန္ေနတယ္ မဟုတ္လား...?

ဟုတ္တယ္ဆိုရင္ သင့္ကို လူတစ္ေယာက္ သူလိုခ်င္တဲ့ ရသင့္တဲ့ Result ရဖို႕ အဓိက လိုတဲ့ R ၉ လံုး အေၾကာင္းမွ်ေ၀ခ်င္ပါတယ္။

အဲဒါ 9Rs ကေတာ့

-Result (ရလဒ္)

-Reason (အေၾကာင္းရင္း)

-Responsibility (တာ၀န္ယူမႈ)

-Research (သုေတသနျပဳလုပ္မႈ)

-Relationship (ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈ)

-Reflection (ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ)

-Resilience (ခံႏိုင္ရည္ ရွိမႈ)

-Reframing (ေဘာင္အသစ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈ)

-Recreation (အပန္းေျဖမႈ)

9Rs ရွိလို႕ အရာအားလံုးျပည့္စံုသြားမလားဆိုတာေတာ့ တျခားလိုတာေတြ ရွိႏိုင္ပါေသးတယ္။

ဒါေပမယ့္ သင္သာ ဒီ R ၉ လံုးကို စနစ္တက်လုပ္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ဘာမွ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ မရွိပဲ စိတ္ကူးထိုင္ယဥ္ေနတဲ့သူအမ်ားစုနဲ႕ ယွဥ္ရင္

သင္ဟာ သင့္ရည္မွန္းခ်က္ကို ေရာက္ဖို႕အတြက္ ခရီးတစ္၀က္ကို ေရာက္ထားၿပီးသား ျဖစ္ၿပီလို႕ ေျပာလို႕ရမွာပါ။

အဲဒီအခ်က္ေတြကို တစ္ခ်က္ခ်င္း အတူတူ စဥ္းစားၾကည့္ရေအာင္။

 

Result (ရလဒ္)

ဘာကိုပဲ စစ သင္ ဘာရလဒ္ကို လိုခ်င္တာလဲကေန စသင့္တယ္။

သင္အလုပ္အေၾကာင္း စဥ္းစားမွာလား၊ ဘ၀အေၾကာင္းလား၊ ပညာေရးလား၊ အိမ္ေထာင္ေရးလား စသျဖင့္ အေၾကာင္းအရာတစ္ခုေ႐ြးရမယ္။

ၿပီးရင္ေတာ့ အဲဒါနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး SMART Goal သတ္မွတ္ရမယ္။

ဆိုလိုတာကေတာ့ တိက်ရမယ္၊ တိုင္းတာႏိုင္ရမယ္၊ ရရွိႏိုင္ရမယ္၊ ဆီေလ်ာ္မႈရွိရမယ္၊ အခ်ိန္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္ပါရမယ္။

သင့္မွာလည္း အဲဒီလို တိက်တဲ့ ပန္းတိုင္တစ္ခု ရွိရမယ္။

ငါ ဘယ္အခ်ိန္ေရာက္ရင္ ဘာျဖစ္ရမယ္ ဆိုတာမ်ိဳးေပါ့ဗ်ာ...

 

Reason (အေၾကာင္းရင္း)

သင္လိုခ်င္ေနတဲ့ Result ရွိမယ္။

သင့္မွာလိုေနတာက အဲဒီ Result ကို ဘာေၾကာင့္လိုခ်င္တယ္။

ရသင့္တယ္။ ရရမယ္ဆိုတဲ့ ခိုင္လံုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ လိုတယ္။

မဟုတ္ရင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ျပၿပီး လုပ္ျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူး။

ခိုင္လံုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြ ရွိလာရင္ေတာ့ မရရေအာင္ ႀကိဳးစားလိမ့္မယ္။

သူ႕ေနာင္ေရးအတြက္လား၊ သားသမီးအတြက္လား လူေတြကို အက်ိဳးျပဳဖို႕လား၊

သူစိတ္ခ်မ္းသာဖို႕အတြက္လား စတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြ ေသခ်ာရွိဖို႕ လိုတယ္။

ေအာင္ျမင္မႈက လြဲရင္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ မရွိေတာ့ဘူးလို႕ သင့္စိတ္ထဲမွာ တကယ္ကို ယံုၾကည္ၿပီး တကယ္လုပ္ၿပီဆိုရင္ သင္ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ရလဒ္ကို ရရွိလာလိမ့္မယ္။

 

Responsibility (တာ၀န္ယူမႈ)

သင္လိုခ်င္တဲ့ရလဒ္ကို ရဖို႕အတြက္ အရာအားလံုး သင့္မွာ တာ၀န္ရွိတယ္ဆိုတဲ့ Mindset လိုတယ္။

လက္ရွိျဖစ္ေနတာေတြ၊ ျဖစ္ေနတာေတြ အားလံုးဟာ ငါ့ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္။ ပိုေကာင္းခ်င္ရင္ ငါေျပာင္းလဲမွ ရမယ္။

ငါ တာ၀န္ယူမယ္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္း၊ လက္ေတြ႕အက်ဆံုး နည္းလမ္းကို ရွာၿပီး လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ရွိလာၿပီဆိုရင္ သူလိုခ်င္တဲ့ ရလဒ္ကို ရကိုရဖို႕ အခြင့္အလမ္းမ်ားလာမွာ ေသခ်ာတယ္။

ဟိုလူ႕အျပစ္တင္၊ ဒီလူ႕အျပစ္တင္၊ ပတ္၀န္းက်င္ကို အျပစ္တင္ေနရံုနဲ႕ေတာ့ ဘာမွျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး။

လူတစ္ေယာက္ သူ႕ဘ၀မွာ ျဖစ္ေနတာေတြ အားလံုးဟာ သူ႕တာ၀န္လို႕ ခံယူလိုက္တဲ့ အခ်ိန္ဟာ သူ႕ဘ၀မွာ ရွိတဲ့အရာအားလံုးကို ေျပာင္းလဲႏိုင္မယ့္ အခ်ိန္ ျဖစ္တယ္။

 

Research (သုေတသနျပဳလုပ္မႈ)

ေျပာလို႕လြယ္ေအာင္ Research (သုေတသန) ျပဳလုပ္ပါ။

ေျပာေပမယ့္ တကယ္ေတာ့ သင့္ကို သင္လိုခ်င္တဲ့ ရလဒ္အတြက္ ဘယ္လိုေတြ လုပ္ႏိုင္မလဲဆိုတဲ့ နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြဖို႕ ျဖစ္တယ္။

ဘယ္မွာမွ သြားမရွာခင္ အရင္ဆံုး သင္တစ္သက္တာရွိခဲ့တဲ့အေတြ႕အႀကံဳေတြ၊ ဗဟုသုတေတြကို အသံုးျပဳၿပီး ျဖစ္နိုင္ေျခရွိတဲ့နည္းလမ္းေတြကို အရင္ခ်ေရးပါ။

သင္မသိေသးတာေတြ ရွိဦးမယ္။ အဲဒီေတာ့ သင္ဘာေတြ လုပ္ရမလဲဆိုရင္ စာအုပ္ေတြ ဖတ္ပါ။ သင္တန္းေတြ တက္ပါ။

သင့္ကို လမ္းျပေပးႏိုင္မယ့္ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူေတြကို ခ်ဥ္းကပ္ပါ။

ေလ့လာသင္ယူရမယ္။ လစဥ္တိုးတက္ရာ တိုးတက္ေၾကာင္းကို ကူညီေပးမယ့္ Coach ငွားသင့္တယ္။

 

Relationship (ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈ)

ကြ်န္ေတာ္တို႕ဟာ ကြ်န္ေတာ္ အမ်ားဆံုး အခ်ိန္ကို သံုးတဲ့လူ ၅ ေယာက္ရဲ႕ ပွ်မ္းမွ်အတိုင္း ျဖစ္လာတယ္လို႕ Jim Rohn ကေျပာပါတယ္။

နိစၥဓူ၀ ကိုယ္ဘယ္သူေတြနဲ႕ တြဲေနလည္းဆိုတာက အေရးႀကီးပါတယ္။

ကိုယ္အေပါင္းအသင္းေကာင္းေကာင္းေပါင္းရင္ သူတို႕ဆီက ေကာင္းတာေလးေတြ ၾကားရမယ္၊ ျမင္ရမယ္၊ ဗဟုသတရမယ္၊ အဆက္အသြယ္ေတြရမယ္။

အေရးႀကီးတာက ကိုယ္သြားခ်င္တဲ့လိုင္း ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ရလဒ္ကို ရေအာင္လုပ္တဲ့ေနရာေတြမွာ ရလဒ္ေကာင္းေကာင္း ရဖူးၿပီးသားသူေတြနဲ႕ ေနခြင့္ရဖို႕ ျဖစ္တယ္။

ၿပီးရင္ သူတို႕ဆီကေန နမူနာယူရမယ္။ သူတို႕ဒီလို ျဖစ္လာေအာင္ ဘာေတြကို လုပ္ခဲ့လဲ။ ဘာေတြကို ေလ့လာခဲ့လဲ။

ဘယ္သူေတြဆီကေန ေလ့လာခဲ့လဲ။ သူတို႕ဘာေတြကို လုပ္လဲ၊ ဘာေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ၾကလဲ ဒါေတြကို သိေအာင္လုပ္ရမယ္။

ၿပီးရင္ ကိုယ္နဲ႕ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပဳျပင္ၿပီး လိုက္နာက်င့္သံုးရမယ္။

 

Reflection (ျပန္လည္သံုးသပ္မႈ)

အေရးပါတဲ့ ဆံုးရွံဳးမႈ မွန္သမွ်ဟာ အမွားလုပ္မိလို႕ မဟုတ္ပဲ အမွားတစ္ခုကို အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပန္မွားလို႕ ျဖစ္တယ္လို႕ ကြ်န္ေတာ္ျမင္တယ္။

လူေတြ ဘာျဖစ္လို႕ အဲဒီလို ျပန္မွားတာလဲ။ သူ သင္ခန္းစာ မယူမိလို႕ျဖစ္တယ္။

ဘာျဖစ္လို႕ သင္ခန္းစာ မယူမိတာလဲ။ သူ ျပန္မသံုးသပ္မိလို႕ျဖစ္တယ္။

လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထင္ၾကတာက အသက္အ႐ြယ္ရလာၿပီဆိုရင္ အလိုလို ရင့္က်က္လာမယ္ အသိပညာရွိလာမယ္ ထင္တတ္ၾကတယ္။

တကယ္ေတာ့ အဲဒါဟာ တကယ္ေတာ့ မမွန္ပါဘူး။

တစ္ေယာက္က ႀကီးလာတာနဲ႕ အမွ် ရင့္က်က္မႈကို လိုခ်င္ရင္ ေန႕စဥ္ လစဥ္ ႏွစ္စဥ္ ကာလအပိုင္းအျခား အလိုက္ ျပန္သံုးသပ္ရမယ္။

အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကို ျဖတ္သန္းၿပီးတိုင္း သင့္ကိုယ္သင္ ေမးသင့္တဲ့ ေမးခြန္းႏွစ္ခုက

-ငါဘာသင္ခန္းစာေတြ ရခဲ့သလဲ?

- ေနာက္တစ္ခါက်ရင္ ပိုေကာင္းေအာင္ ငါဘယ္လို လုပ္မလဲ? ဆုိတာမ်ိဳးေပါ့...

 

Resilience (ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈ)

အလုပ္လုပ္ရင္ အဆင္မေျပတာေတြ ႀကံဳရႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေတြက အေသးအမႊားျဖစ္ပါတယ္။

ပိုၿပီး ႀကီးမားတာကေတာ့ ကိုယ့္ပိုင္ဆိုင္မႈရဲ႕ ႀကီးမားတဲ့ အစိတ္အပိုင္း ဒါမွမဟုတ္ အားလံုး ဆံုးရွံဳးသြားတဲ့အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

လူအမ်ားစုဟာ ဆိုး႐ြားတဲ့အေျခအေနတစ္ခု ႀကံဳရရင္ ျပဳတ္က်သြားတဲ့ေနရာမွာ ျပားကပ္သြားတတ္ပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ေသာသူေတြကေတာ့ ေအာက္ကိုက်တဲ့ အကြာအေ၀းထက္ ပိုမိုျမင့္မားစြာ ျပန္ခုန္တက္လာႏိုင္ပါတယ္။

ကြ်န္ေတာ္ ၂၀၁၂ ကေန ၂၀၁၅ အတြင္းမွာ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး အဆင္မေျပတာေတြ ႀကံဳခဲ့ရတယ္။

၂၀၁၅ ႏွစ္လည္ပိုင္းမွာ စေျပာင္းလဲတယ္၊ ၂၀၁၆ ႏွစ္လည္ပိုင္းမွာ စၿပီး လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္လာတယ္။

အခုဆိုရင္ အရင္အေျခအေနထက္ အမ်ားႀကီး ေက်နပ္စရာ ေကာင္းတဲ့ဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ေနပါၿပီ။

 

Reframing (ေဘာင္အသစ္ ျပန္လည္ သတ္မွတ္မႈ)

ဒီစကားလံုးက Neuro Linguistic Programming (NLP) နဲ႕ Coaching ကို ေလ့လာတဲ့အခ်ိန္မွာ ရလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အလြယ္ကူဆံုးေျပာရရင္ေတာ့ ႀကံဳေနရတဲ့အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုမွာ ေကာင္းတာ ဘာရွိတယ္ဆိုတာကို အေကာင္းဘက္ကေန ၾကည့္ခိုင္းတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆင္မေျပတဲ့ အေျခအေနေတြကို သင္အေကာင္းဘက္က ၾကည့္ႏိုင္ဖို႕ ႀကိဳးစားရမယ္။

 

Recreation (အပန္းေျဖမႈ)

အဲဒါကေတာ့ အရင္က ကြ်န္ေတာ္အပါအ၀င္ လူေတြမွာ Limiting Belief လို႕ေခၚတဲ့ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ကန္႕သတ္ထားတဲ့ယံုၾကည္မႈေတြ ရွိၾကတယ္။

အဲဒီမွာ ေမ့ေနတာတစ္ခုက ကြ်န္ေတာ္တို႕ စိတ္သြားတိုင္း မပါတဲ့အရာတစ္ခု ရွိတယ္ဆိုတာပဲ ျဖစ္တယ္။

ခႏၶာကိုယ္က အနားယူဖို႕ လိုလာတယ္။ ရုပ္ခႏၶာေရာ၊ နာမ္ခႏၶာေရာပဲ။ အဲဒါေၾကာင့္ လိုအပ္တဲ့ အနားယူမႈေတြ လိုအပ္လာတယ္။

ေန႕စဥ္ျဖစ္ေစ၊ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္ သင့္တင့္တဲ့ အပန္းေျဖမႈေလးေတြ လုပ္သင့္တယ္။

သီခ်င္းနားေထာင္တာ၊ တီဗီၾကည့္တာ၊ တရားထိုင္တာ၊ ခရီးသြားတာ၊ မိသားစု၊ သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕ စကားေျပာတာ စတာေတြ လုပ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ဖို႕ အေရးႀကီးလာပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ သင္လည္း သင့္က်န္းမာေရးအတြက္ ထိုက္သင့္သလို စားေသာက္ေနထိုင္ဖို႕၊ လိုအပ္သလို အနားယူဖို႕ အစီအစဥ္ဆြဲေစခ်င္ပါတယ္။

သင္အခု ဘယ္ရလဒ္ကိုမဆို ရရွိဖို႕အေထာက္အပံ့ေပးမယ့္ 9Rs ကို ဖတ္ၿပီးသြားပါၿပီ။

အခုစာဖတ္ေနတဲ့ မိတ္ေဆြကို ကြ်န္ေတာ္အႀကံေပးခ်င္တာက ဒီစာကို အစအဆံုး ျပန္ဖတ္ၿပီး ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္သံုးသပ္ဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

ၿပီးရင္ လက္ေတြ႕အသံုးခ်ၾကည့္ဖို႔ တိုက္တြန္းပါရေစခင္ဗ်ာ...

Recommended for you-ဒီလို ဆင္ေျခေတြမေပးဘူးဆိုရင္ ဘယ္ေတာ့မွမဆင္းရဲေတာ့ဘူး!

Credit; naingwinaung

Read times
Rate this item
(1 Vote)