-->

" ခန္းနားေမႊးၾကိဳင္တာရွည္လန္းဆန္း ၊ မညိဳးႏြမ္းပဲ ၾကဴၾကဴလိႈင္တယ္ " ဆိုတဲ့ ျမဟသၤာ ေၾကာ္ျငာရဲ႕ သီခ်င္းစာသားအဓိပၸါယ္ကို သိခ်င္ၾကပါသလား ?

Published in Broadcasting

အခုေဖာျ္ပေပးမွာကေတာ့ Facebook မွာ Digital Marketer မ်ား ျပဳလုပ္သင့္တဲ့ ျပိဳင္ပြဲ (၆)ခု ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Published in Digital Marketing

၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွာ ေကာက္ယူထားတဲ့ စစ္တမ္းမ်ားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ Facebook အသုံးျပဳသူ ၁၆ သန္းေက်ာ္ရွိလာပါၿပီျဖစ္ပါတယ္။

Published in Tips

Social Media ေပၚမွာ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနက္ ကုိယ့္ရဲကလုပ္ငန္း Page မွာ Audience ေတြဆီကေန Engagement ေကာင္းေတြရဖုိ႔က အေရးၾကီးဆံုးပါ။

Published in Digital Marketing

အခုဆိုရင္ Facebook က လူေတြကို Video ေတြ ပိုၿပီးတင္လာေအာင္ ပိုၿပီးၾကည့္ျဖစ္လာေအာင္ သိသိသာသာပဲ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္လာတာကို သတိထားမိၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။

Published in Digital Marketing