-->

ၿမိဳ႕ျပရဲ႕ ဆူညံသံေတြကိုေၾကာ္ျငာ BillBoard မွ လ်ွပ္စစ္အသံအာရုံခံပစၥည္းမ်ားျဖင့္ စြမ္းအင္အျဖစ္ေျပာင္းလဲကာ လ်ွပ္စစ္ကားမ်ားအားသြင္းႏိုင္မယ္သိရပါတယ္။

Published in Outdoor Advertising

နည္းပညာတုိးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ကားထုတ္လုပ္မႈမ်ားပါလာသကဲ့သို႔ ကားကုမၸဏီမ်ားလည္း မ်ားျပားလာပါသည္။ ကားကုမၸဏီမ်ားမွ သူ႕ထက္ငါအၿပိဳင္အဆုိင္ နည္းပညာျမင့္ေသာ ကားမ်ားထုတ္လုပ္လာၿပီး ကားစီးသူမ်ားႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈကို အရယူလာႀကပါသည္။ထုိသုိ႔ လူႀကိဳက္မ်ားၿပီး နာမည္ႀကီး ကားကုမၸဏီမ်ာ၏ တံဆိပ္လိုဂိုမ်ားတြင္ အဓိပၸါယ္အသီးသီးရွိၾကပါသည္။

Published in Global

၁,၉၇၃ ခုႏွစ္တုန္းက ကမၻာ့ကားထုတ္လုပ္ေရး ေစ်းကြက္ရဲ႕ ရွယ္ယာ ၈၂% ကုိ USA က သိမ္းပိုက္ခဲ့ပါတယ္။

Published in Global