-->


ကမ႓ာေက်ာ္ Toyota ကားကုမၸဏီ ေအာင္ျမင္လာရျခင္းရဲ႕ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

ကမ႓ာေက်ာ္ Toyota ကားကုမၸဏီ ေအာင္ျမင္လာရျခင္းရဲ႕ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား Google

၁,၉၇၃ ခုႏွစ္တုန္းက ကမၻာ့ကားထုတ္လုပ္ေရး ေစ်းကြက္ရဲ႕ ရွယ္ယာ ၈၂% ကုိ USA က သိမ္းပိုက္ခဲ့ပါတယ္။

ယေန႔ေခတ္မွာေတာ့ ၅၀% ထက္ပိုနည္းတဲ့ ေစ်းကြက္ေ၀စုကုိုသာ ရရွိပါေတာ့တယ္။ သူ႕ရွယ္ယာေတြကို ဘယ္သူ႕ကို ခြဲေပးလုိက္တာလဲ။ အဓိက အေၾကာင္းျပခ်က္ကေတာ့ မေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ဂ်ပန္ကားေစ်းကြက္ ၀င္ေရာက္လာလုိ႕ပါ။


ေမာ္ေတာ္ကားေတြဟာ ၾကီးမားေလးလံျပီး ေစ်းျမင့္ၾကပါတယ္။ US မွာ Toyota စေရာင္းတဲ့အခါ ေစ်းသက္သာတာေၾကာင့္ US ကားကုမၸဏီေတြ ေစ်းႏႈန္းကို ျပိဳင္ဆုိင္ဖုိ႕ အံ့အားသင့္ကုန္ၾကပါတယ္။ အစုိးရဘက္က သူတုိ႕ local car လုပ္ငန္းေတြနဲ႕ ယွဥ္ျပိဳင္နုိင္ဖုိ႕ ဂ်ပန္ကားေတြ တင္သြင္းတဲ့အခါ အခြန္တုိးေကာက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအစီအစဥ္က က်ဆံုးခဲ့ပါတယ္။


နွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ Toyota က US soil မွာ Production Plants လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ အခြန္တုိးေကာက္တဲ့ အစီအစဥ္လြဲေခ်ာ္ခဲ့ရပါတယ္။ ကားထုတ္လုပ္ျခင္းကို US မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့အတြက္ Local ကားထုတ္လုပ္သူေတြနဲ႕ ကုန္က်စရိတ္က သိပ္မကြာျခားနုိင္ေလာက္ဘူးလုိ႕ တြက္ဆလုိက္ၾကတာပါ။ ထင္သလုိ ျဖစ္မလာခဲ့ပါဘူး။


Toyota က local ကားထုတ္လုပ္ေရးေတြထက္ ပိုျပီး ကုန္က်စရိတ္ နည္းေအာင္ Effective Production Process ေတြနဲ႕ လုပ္ေဆာင္နုိင္ခဲ့ပါတယ္။ Toyota က American ကားထုတ္လုပ္ေရးရဲ႕ Production Line ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေလ့လာခဲ့တယ္။

TV မွာ ေၾကာ္ျငာျခင္းရဲ႕ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား


Toyota ရဲ႕ Strength ကို ယူျပီး ျပိဳင္ဘက္ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႕ ေပါင္းစပ္ျပီး Production Line ေတြကုိ ပိုမုိ effective ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခဲ့တယ္။ အားနည္းခ်က္ေတြကို သိျခင္းက သူ႕ရဲ႕ေအာင္ျမင္ျခင္းကို အေျခခံနုိင္ျခင္းပါပဲ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ “Humility” ရွိျခင္းပါ။


မာန္မာနနည္းျခင္းက အလုပ္ခြင္မွာ ပုိမုိအဆင္ေျပေစပါတယ္။ ဒီ Culture က US Market ရဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ စိမ့္၀င္သြားပါတယ္။ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ Motivation ကို မ်ားစြာ တက္ေစနုိင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းဗ်ဴဟာေတြ ခ်မွတ္တဲ့အခါမွာ ရုပ္၀တၱဳပစၥည္းကိုပဲ အာရံုစုိက္ေနလုိ႕မရပါဘူး။


ေစ်းႏႈန္းကိုပဲ အျပိဳင္လုိက္ခ်ေနလုိ႕ အလုုပ္မျဖစ္ပါ။ Human Resource ေကာင္းဖန္တီး၊ Productivity ျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္နိုင္ပါမွ ျပိဳင္ဘက္ေတြၾကား ေရရွည္ရပ္တည္နုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Source; Efectivee
Myanmar Advertising Directory

Read times
Rate this item
(1 Vote)