-->


The Big Bad Wolf Book စာအုပ္ပြဲရဲ႕ လူသိနည္းခဲ႔တဲ႔ ေသာ႔ခ်က္မ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Myanmar Event Park တြင္  တန္ဖုိးသင့္ အဂၤလိပ္စာအုပ္မ်ားကုိ တစ္မူထူးျခားသည့္ စီးပြားလုပ္ငန္းပုံစံတစ္မ်ဳိးျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ထူးျခားသည္႔ စီးပြားလုပ္ငန္းပုံစံ၏ ေသာ႔ခ်က္မ်ားကို မတင္ျပခင္ စီးပြားလုပ္ငန္းအေၾကာင္းကုိ အရင္ မိတ္ဆက္ေပးဦးမည္။

 

မေလးရွားႏုိင္ငံ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕ေတာ္၏ ဆင္ေျခဖုံးအရပ္ ျဖစ္ေသာ ရွာအလမ္ရွိ Big Bad Wolf Books မွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ လာေရာက္က်င္းပသည့္ စာအုပ္ပြဲေတာ္ ျဖစ္သည္။  The Big Bad Wolf Book Sale ကုိ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ႀကံဆလုပ္ကုိင္ခဲ့သူတုိ႔မွာ မေလးရွားမွ စာအုပ္ဆုိင္ပုိင္ရွင္ လင္မယား ျဖစ္သည့္ Andrew Yap ႏွင့္ Jacqueline Ng တုိ႔ျဖစ္သည္။ စာအုပ္ပြဲေတာ္ပုံစံျဖင့္ စာအုပ္အေျမာက္အျမားတုိ႔ကုိ ေရာင္းခ်ခဲ့ရာ သတင္းႀကီးသြားခဲ့သည္။

 

ထုိ႔ေနာက္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသုိ႔ ေျခဆန္႔ခဲ့ၾကရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အင္ဒုိနီးရွားႏွင့္ ထုိင္း ႏုိင္ငံတုိ႔တြင္ စာအုပ္ပြဲေတာ္ က်င္းပၿပီး ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ ထုိ႕ေနာက္ သီရိလကၤာ၊ ဖိလစ္ပုိင္၊ တုိင္၀မ္ႏွင့္ ယူေအအီး ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း စာအုပ္ပြဲေတာ္ပုံစံျဖင့္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။

 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဆ႒မေျမာက္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ လာေရာက္ေရာင္းခ်ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းမွ  Ready 2 Read Myanmar က လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ကေလးသူငယ္စာေပၿပီးလွ်င္ အေရာင္းရဆုံးမွာ စီးပြားေရး ပညာေပး စာအုပ္မ်ားႏွင့္ ကုိယ္ထူကုိယ္ထ လုပ္ကုိင္ရန္ နည္းေပးလမ္းျပျပဳေသာ စာအုပ္မ်ား ျဖစ္သည္။

 

ထုိ႔ေနာက္တြင္ အတၳဳပၸတိစာအုပ္မ်ားႏွင့္ သမုိင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္စာေပမ်ား ျဖစ္သည္။  လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္လည္း ထပ္မံက်င္းပသြားဖုိ႔ ရွိၿပီး မႏၱေလး စမတ္စီတီးတြင္လည္း က်င္းပဖုိ႔ စိတ္ကူးရွိသည္ဟု သိရသည္။

 

B

 

The Big Bad Wolf Book Sale စာအုပ္ပြဲေတာ္၏ တစ္မူထူးျခားသည့္ အခ်က္မ်ားကုိ ဆက္လက္တင္ျပပါမည္။

● ပြဲေတာ္က်င္းပရက္သည္ ၁၁ ရက္တုိင္တုိင္ ၾကာျမင့္သည္။ ပုံမွန္အားျဖင့္ အေရာင္းပြဲေတာ္မ်ားသည္ သုံးေလးရက္မွ တစ္ပတ္အထိသာ ၾကာေလ့ရွိသည္။ ထုိသုိ႔ ၁၁ ရက္ ၾကာျမင့္သည့္အတြက္ ႏွစ္ေခါက္သုံးေခါက္ သြား၀ယ္ျဖစ္သူမ်ား ရွိေနေစသည္။

 

● ၂၄ နာရီ ပတ္လည္ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေပးသျဖင့္ ညဘက္ ေအးေအးေဆးေဆး လာေရာက္၀ယ္ယူသူမ်ားအတြက္ အဆင္ေျပေနသျဖင့္ ညဥ့္နက္ေနခ်ိန္မ်ားတြင္လည္း လူစည္းကားလ်က္ ရွိေနသည္။ ညဘက္မွာ ၀င္းထဲ ယာဥ္ရပ္နားရန္ေနရာ မက်န္သျဖင့္ အျပင္ လမ္းမေပၚ လွ်ံထြက္ၿပီး ယာဥ္ေၾကာႏွစ္ထပ္ ရပ္သည္မ်ားပင္ ရွိခဲ့သည္။

 

C

 

●   စာအုပ္မ်ားကုိ စာအုပ္စင္ျဖင့္ တင္ၿပီး မေရာင္း။ စားပြဲႀကီးမ်ားေပၚတြင္ အထပ္လုိက္ အပုံလုိက္ တင္ေပးထားသျဖင့္ ဆြဲယူၾကည့္ဖုိ႔ အဆင္ေျပသည္။ နမူနာ စာျမည္းရန္ SAMPLE ဟု အဖုံးတြင္ စာကပ္ေပးထားသည့္ နမူနာစာအုပ္ကုိ အသင့္ခ်ေပးထားသည္။

 

● ၀ယ္ယုူရန္ ဆုံးျဖတ္သည့္ စာအုပ္ကုိ သယ္ယူရန္ ေဈး၀ယ္တြန္းလွည္းမ်ား အလုံအေလာက္ အသင့္ ထားေပးထားသည္။  လွည္းတြန္းဖုိ႔အတြက္လည္း သြားလမ္းလာလမ္း လုံေလာက္ေသာ အက်ယ္ ရွိေနေအာင္ စီစဥ္ထားသည္။ လူမ်ားၿပီး ႀကိတ္ႀကိတ္တုိးေနခ််ိန္မ်ား၌ပင္လွ်င္ လွည္းတြန္းဖုိ႔ လမ္းေနရာ က်န္သည္။

 

● စာအုပ္မ်ားအားလုံးသည္ အသစ္က်ပ္ခၽြတ္မ်ား ျဖစ္ၿပီး ေဈးႏႈန္းမွာ ၅၀ မွ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေလွ်ာ့ေဈး ေပးထားသည္။ အမ်ားစုသည္ က်ပ္ ၆၀၀၀ ႏွင့္ က်ပ္ ၉၀၀၀ ဟု ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

 

● အေရာင္းရဆုံးး ကေလးသူငယ္စာအုပ္မ်ား၏ မူရင္းေဈးႏွင့္ ေလွ်ာ့်ေဈး ကြာျခားခ်က္တုိ႔ကို ၎၏ ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ ေလ့လာႏုိင္ရန္ တင္ျပေပးထားသည္။ (https://www.bigbadwolfbooks.com/mm/english/)
Best Seller List သည္ စာအုပ္ေရာင္းအားကို တြန္းတင္သည့္ ကိရိယာတစ္ခု ျဖစ္သည္။

 

D

 

● စာအုပ္အမ်ဳိးအစား စုံလင္သည္။ စိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္လမ္း စာအုပ္မ်ားမွ ပညာရပ္စာအုပ္မ်ားအထိ ရွိသည္။  ဒီဇုိင္းပညာ၊ ဖက္ရွင္ပညာ၊ ဗိသုကာပညာ အစရွိသည့္နယ္ပယ္မ်ားမွ ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ စာအုပ္မ်ားလည္း ရွိသည္။

 

● ကေလးသူငယ္စာေပမ်ားလည္း ရွိေနၿပီး ခင္းက်င္းျပသရာ၌ ေနရာေ၀စု အမ်ားဆုံး ေပးထားသည္။  ကေလးသူငယ္စာေပတုိ႔ကုိ ၀ယ္ယူလွဴဒန္းရန္အတြက္လည္း အသင့္စီစဥ္ေပးထားသည္။ အက်ဳိးအျမတ္ မရွာေသာ လုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္ Save the Library မွ တာ၀န္ယူၿပီး ေက်ာင္းမ်ားသုိ႔ ေပးပုိ႔လွဴဒါန္းေပးသည္။

 

●   စာအုပ္ဆုိင္တစ္ဆုိင္ကုိ အတည္တက် အၿမဲဖြင့္လွစ္ထားပါက ေနရာအက်ယ္အ၀န္း မလုံေလာက္သျဖင့္ စာအုပ္မ်ားကုိ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ တင္ျပေပးထားႏုိင္မည္။ ယခုလုိ အမ်ဳိးအမည္ မ်ားမ်ားစားစား ျပသေပးထားႏုိင္မည္ မဟုတ္ေခ်။

 

● ယခုလုိ ပြဲခင္းျဖင့္ ယာယီဆုိင္ဖြင့္ေရာင္းခ်ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားရွိ ပရိသတ္ကုိ နီးနီးကပ္ကပ္ လက္လွမ္းမီေစသည္။

 

● တစ္ႏွစ္မွ တစ္ႀကိမ္ ဆုိသကဲ့သုိ႔ ျပသေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ စိတ္၀င္စားမႈ ေရခ်ိန္ ျမင့္မားေစၿပီး ႀကံေတာင့္ႀကံဳခဲ ျဖစ္ျခင္းကုိ လက္လြတ္မခံလုိၾကသျဖင့္ ဆြဲေဆာင္မႈ အားေကာင္းေနသည္။ ႀကံဳတုန္း ၀ယ္ထားဦးမွ ဆုိေသာ စိတ္ကူးျဖင့္ ၀ယ္ယူရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္းဆီသုိ႔ ေရာက္ေစသည္။ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳၾကရာ၌ ၀ယ္ယူရန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းသုိ႔ ေရာက္ေအာင္ တြန္းပုိ႔ရျခင္းအလုပ္ကုိ အလုိလုိ ျဖည့္ဆည္းၿပီးသား ျဖစ္ေနေစသည္။

 

E

 

● Big Bad Wolf သည္ စာအုပ္အသစ္က်ပ္ခၽြတ္မ်ားကုိ ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ လတ္ဆတ္ဆဲရွိသည့္ တုိက္လက္က်န္မ်ားကုိ အေမရိကန္ႏွင့္ ၿဗိတိသွ် ထုတ္ေ၀သူမ်ားထံမွ ၀ယ္ယူၿပီး ေရာင္းခ်ျခင္း ျဖစ္သည္။  အသစ္ ထြက္ထြက္ခ်င္းစာအုပ္မ်ားကုိ ေဈးႀကီးေပး၀ယ္ၿပီး ျပန္ေရာင္းျခင္း မဟုတ္ေခ်။ တုိက္လက္က်န္စာအုပ္မ်ားကို ေဈးႏႈန္း နည္းႏုိင္သေရြ႕ နည္းနည္းျဖင့္ ရေအာင္ ေဈးစကားေျပာၿပီး ၀ယ္ယူသည္။

 

● ထုိ႔ေနာက္ ယခုလုိ ေဈးႏႈန္း သက္သက္သာသာျဖင့္ ျပန္ေရာင္းခ်ေပးသည္။ အာရွမွ စာအုပ္ ၀ယ္ယူဖတ္ရႈသူတုိ႔အေနျဖင့္ ေဈးအျမင့္ျဖင့္ ၀ယ္ယူဖုိ႔ မတတ္ႏုိင္ၾကေပ။ ဥပမာ ေဒၚလာ ၇၀ ျဖင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေနသည့္ စာအုပ္ကုိ  MEP တြင္ ၁၂ ေဒၚလာ၀နး္က်င္ ျဖင့္ ရႏုိင္သည္။ တန္ခ်က္က ႏုိင္းေက်ာ္ေနျခင္းက ၀ယ္ယူရန္ ဆုံးျဖတ္ျခင္းဆီသုိ႔ ေရာက္ရွိေစေပသည္။

 

MEP တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၈ ရက္မွ ၂၈ ရက္အထိ  The Big Bad Wolf Book Sale ကုိ ၁၁ ရက္တုိင္တုိင္ ေရာင္းခ်ခဲ့သည္။ လူႀကီးလူငယ္  ကေလးအရြယ္ အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသား အမ်ဳိးသမီးတုိ႔ လာေရာက္ ၀ယ္ယူခဲ့ၾကသူဦးေရ တစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီး အုပ္ေရႏွစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေရာင္းခ်ခဲ့ရသည္အထိ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္။

 

 

Myanmar Advertising Directory

 

Read More ... ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းအမ်ားစုက ဒစ္ဂ်စ္တယ္ဘက္ကို သြားေနတယ္

Read 243 times
Rate this item
(1 Vote)