-->

စီးပြားေရးလုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား၊ စြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ ေလ့လာႀကိဳးစားအားထုတ္ေနသူမ်ားအတြက္Commercial Development Forum 2019 (CDF -19) ဆုိတဲ့ ေဟာေျပာပြဲကို မတ္လ (၁၈) ရက္ေန႔မွာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Published in Events & Exhibitions

လူဦးေရ (၅၃)သန္းေက်ာ္

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လူဦးေရ (၃၅-၄၀) သန္းေက်ာ္က ကုန္ပစၥည္းေတြ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ သတင္းေတြ ရွာေဖြရာမွာ အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳလာၾကျပီ္ ျဖစ္ပါတယ္။

Published in Digital Marketing