-->


ကိုယ္ပိုင္ Website တစ္ခု ရွိထားသင့္သည္႔ အေၾကာင္းအရင္း ( ၅ ) ခ်က္

ကိုယ္ပိုင္ Website တစ္ခု ရွိထားသင့္သည္႔ အေၾကာင္းအရင္း ( ၅ ) ခ်က္ google

လူဦးေရ (၅၃)သန္းေက်ာ္

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ လူဦးေရ (၃၅-၄၀) သန္းေက်ာ္က ကုန္ပစၥည္းေတြ၊ ၀န္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ သတင္းေတြ ရွာေဖြရာမွာ အင္တာနက္ကို အသံုးျပဳလာၾကျပီ္ ျဖစ္ပါတယ္။


ျပိဳင္ဘက္

အင္တာနက္အသံုးျပဳနႈန္း တိုးတက္လာတာနဲ႔အမ်ွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္း စနစ္တစ္မိ်ဳးမိ်ဴးကို အျပိဳင္အသံုးျပဳေနၾကျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာက္သည္အသစ္ေတြက အြန္လုိင္းမွာကုန္ပစၥည္း ရွာေဖြတဲ့အခါ ေတြ႕ရွိနိုင္ေစဖို႔ သင့္မွာလည္း Website ရွိထားဖို႔ ပိုအေရးၾကီးလာပါျပီ။


လုပ္ငန္းရဲ႕ခုိင္မာမႈ

သင္အျပည့္အ၀ ထိန္းခ်ဳပ္နုိင္တဲ့ ကိုယ္ပုိင္ Website မွာ သင့္စိတ္ၾကိဳက္အရာမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ ဓာတ္ပံုထည့္သြင္းျပီး လုပ္ငန္းအေနအထားနဲ႔ ခိုင္မာမႈကိုျပသလို႔ ရပါတယ္။ သင့္လုပ္ငန္း သမိုင္းအၾကာင္း၊ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ အျခားအစီစဥ္ေတြကို အခ်ိန္မေရြးေဖာ္ျပနုိင္ဖို႔ Website ကိုအသံုးျပဳနိုင္ပါတယ္။


ေဖာက္သည္အသစ္မ်ား

ျပည္တြင္းသာမက ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားရွိ ေဖာက္သည္မ်ားနွင့္ သင့္လုပ္ငန္းကို ခ်ိတ္ဆက္မိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ Website မွာေဖာ္ျပထားတဲ့ Google Map Contact Fornm ေတြကေန သင့္ကိုဆက္သြယ္လာနုိင္လုိ ဖုန္းေခၚျခင္း၊ Message ပို႔ျခင္းျဖင့္လည္း ဆက္သြယ္လာနုိင္ပါတယ္။


၀န္ေဆာင္မႈ

သင့္လုပ္ငန္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈအေၾကာင္းနဲ႔ ပါ၀င္လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားအေၾကာင္းကို Website တြင္စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေဖာ္ျပနုိုင္ပါတယ္။ လုုပ္ငန္းအေၾကာင္းအေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားေသာ Website သည္ေန႔ညအခ်ိန္မေရြး ေဖာက္သည္မ်ား လိုအပ္သည့္အခ်ိန္တုိုင္း သင့္ကုိယ္စား ၀န္ေဆာင္မႈေပးေသာ ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

 

ရိုးရွင္းလြယ္ကူေသာ Website တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္လုိပါက :09-448001662(YGN), 02-4000611(MDY) ကို ဆက္သြယ္နိုင္ပါတယ္။

 

Myanmar Advertising Directry

 

Read More...Advertising ရဲ႕ အက်ဳိးအျမတ္ေတြဟာ ဘာေတြမ်ားျဖစ္မလဲ?

Read times
Rate this item
(1 Vote)