-->


အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုး နုိင္ငံေတြထဲမွာ ျမန္မာနုိင္ငံက အဆင့္ ( ၁၃၀ ) ေနရာမွာ ရွိေန

World Happiness Report 2019 ရဲ႕ စာရင္းအရ ကမ႓ာေပၚမွာရွိတဲ့ အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုး နုိင္ငံေပါင္း ၁၅၆ နုိင္ငံထဲမွာ ျမန္မာနုိင္ငံဟာ အဆင့္ ၁၃၀ ေနရာကုိ ေရာက္ရွိေနပါတယ္။

ျမန္မာနုိင္ငံရဲ႕ ေအာက္မွာဆုိရင္ နိုင္ငံ ၂၆ နုိင္ငံပဲ က်န္ရွိပါေတာ့တယ္။

အဲဒီနုိ္င္ငံ အားလံုးထဲကမွ အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုး နုိင္ငံ (၁၀) နုိင္ငံနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအနည္းဆံုး နုိင္ငံ (၁၀) နုိင္ငံ ကုိ နွုိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။


အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုး နုိင္ငံ (၁၀) နုိင္ငံ

၁။ Finland ( အဆင့္ ၁ )
၂။ Norway ( အဆင့္ ၂ ) 
၃။ Denmark ( အဆင့္ ၃ )
၄။ Iceland ( အဆင့္ ၄ ) 
၅။ Switzerland ( အဆင့္ ၅ )
၆။ Netherlands ( အဆင့္ ၆ )
၇။ Canada ( အဆင့္ ၇ )
၈။ New Zealand ( အဆင့္ ၈ )
၉။ Sweden ( အဆင့္ ၉ )
၁၀။ Australla ( အဆင့္ ၁၀ )

အင္တာနက္မွာ (၁) မိနစ္အတြင္း ဘာေတြ ျဖစ္ပ်က္ေနလဲ

ေပ်ာ္ရႊင္မႈအနည္းဆံုး နုိင္ငံ (၁၀) နုိင္ငံ


၁။ Burundi ( အဆင့္ ၁၅၆ )
၂။ Central African Republic ( အဆင့္ ၁၅၅ )
၃။ South Sudan ( အဆင့္ ၁၅၄)
၄။ Tanzania ( အဆင့္ ၁၅၃ )
၅။ Yemen ( အဆင့္ ၁၅၂ )
၆။ Rwanda ( အဆင့္ ၁၅၁ ) 
၇။ Syria ( အဆင့္ ၁၅၀ )
၈။ Liberia ( အဆင့္ ၁၄၉ )
၉။ Haiti ( အဆင့္ ၁၄၈ )
၁၀။ Malawi ( အဆင့္ ၁၄၇ )

Htet Htet Naing

Myanmar Advertising Directory

Read 2838 times
Rate this item
(1 Vote)