-->


၂၀၃၀ မွာ ကမာၻ႔စီးပြားေရး အေကာင္းဆံုး နိုင္ငံေတြရဲ႕ ထိပ္ဆံုးမွာ ရွိေနနိုင္တဲ႔ တရုတ္နဲ႔ အိႏၵိယ

လာမယ္႔ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ ေရာက္တဲ႔အခါ ကမာၻ႔စီးပြားေရး အေကာင္းဆံုး နိုင္ငံေတြ ျဖစ္လာနိုင္တဲ႔ နိုင္ငံ ( ၁၀ ) နိုင္ငံရဲ႕ စာရင္းကို လန္ဒန္မွာရွိတဲ႔ Standard Chartered ( 2030 Projections ) Multinational Bank က ထုတ္ျပန္ ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။

ထိပ္ဆံုးမွာ ရပ္တည္ေနတာေတာ႔ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အေရွ႕ေျမာက္ဘက္မွာ တည္ရွိတဲ႔ တရုတ္နိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္နိုင္ငံရဲ႕ GDP ဟာ ၂၀၃၀ ေရာက္တဲ႔အခါ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးတက္လာမယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆၄.၂ ထရီလီယံထိ ရရွိလာနိုင္ပါတယ္။

ဒုတိယေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတာကေတာ႔ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ေျမာက္ဘက္အရပ္မွာ တည္ရွိေနတဲ႔ အိႏၵိယနိုင္ငံပါ။ နိုင္ငံေတြအားလံုးထဲမွာေတာ႔ ဖြ႔ံျဖိဳး တိုးတက္မႈ အျမန္ဆံုးေသာ နုိင္ငံတစ္နိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ အိႏၵိယနိုင္ငံရဲ႕ GDP ဟာ ၂၀၃၀ ေရာက္တဲ႔အခါ ၇.၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ တိုးတက္လာနိုင္ျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၆.၃ ထရီလီယံထိ ရရွိလာနိုင္ပါတယ္။

အေပ်ာ္ရႊင္ဆံုး နုိင္ငံေတြထဲမွာ ျမန္မာနုိင္ငံက အဆင့္ ( ၁၃၀ ) ေနရာမွာ ရွိေန

တတိယေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတာကေတာ႔ အေမရိကန္နိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ ေရာက္တဲ႔အခါမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၁ ထရီလီယံထိ ရရွိနိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားၾကပါတယ္။

နံပါတ္ (၄) ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတာကေတာ႔ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံ ျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀.၁ ထရီလီယံထိ ရရွိလာနိုင္ပါတယ္။ နံပါတ္ (၅) ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတာကေတာ႔ တူရကီနိုင္ငံျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉.၁ ထရီလီယံထိ ရရွိလာနိုင္ပါတယ္။

 

10 Countries

 

နံပါတ္ ( ၆ ) ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတဲ႔ ဘရာဇီးနိုင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၆ ထရီလီယံ၊ 
နံပါတ္ ( ၇ ) ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတဲ႔ အီဂ်စ္နိုင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈.၂ ထရီလီယံ၊ 
နံပါတ္ ( ၈ ) ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတဲ႔ ရုရွားနိုင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇.၉ ထရီလီယံ၊ 
နံပါတ္ ( ၉ ) ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတဲ႔ ဂ်ပန္နိုင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇.၂ ထရီလီယံ၊ 
နံပါတ္ ( ၁၀ ) ေနရာမွာ ရပ္တည္ေနတဲ႔ ဂ်ာမနီနိုင္ငံက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆.၉ ထရီလီယံ 
အသီးသီး ရရွိျပီး ကမာၻ႔စီးပြားေရး အေကာင္းဆံုး နိုင္ငံေတြထဲ ပါ၀င္နိုင္လိမ္႔မယ္လို႔ Multinational Bank က ေမွ်ာ္မွန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အင္ဒိုနီးရွား၊ တူရကီ၊ ဘရာဇီး၊ အီဂ်စ္နိုင္ငံေတြဟာလည္း အျခားနိုင္ငံေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည္႔မယ္ဆိုရင္ စီးပြားေရး ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္မႈ ပိုျမန္ေနတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

Su Mon Oo

Myanmar Advertising Directory

Read times
Rate this item
(1 Vote)