-->


အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစတဲ့ Video ေတြကုိ ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ေတာင္းဆုိမႈကုိ ဖယ္ခ်ခဲ့တဲ့ Youtube

အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစတဲ့ Video ေတြကုိ ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ေတာင္းဆုိမႈကုိ ဖယ္ခ်ခဲ့တဲ့ Youtube Google

Youtube ဝန္ထမ္းေတြဟာ Boost Engagement အတြင္း အဆိပ္အေတာက္ ျဖစ္ေစတဲ့ Video ေတြကုိ ျဖဳတ္ခ်ဖို႔ ကုမၸဏီကုိတင္ျပခဲ့ေပမယ့္ လ်စ္လ်ဴရွုခံရတယ္လုိ႔ Bloomberg ကေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိဝန္ထမ္း အေယာက္ ၂၀ ေက်ာ္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဝန္ထမ္းေတြဟာ စိတ္မခ်မ္းသာစရာ၊ အစြန္းေရာက္တဲ့ ပူးေပါင္းလုပ္ၾကံမႈ သီအိုရီ Video ေတြ ပ်ံ႕နွံ႕မႈကုိ ေရွာင္ရွားဖုိ႔ အဆိုျပဳခ်က္တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ကုမၸဏီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းက သတိေပးခ်က္ေတြကုိ ဂရုစိုက္ဖုိ႔ထက္ Boost Engagement တက္ဖုိ႔ပဲ စိတ္ဝင္စားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္။

User ေတြကို ဆြဲေဆာင္ဖုိ႔ ဘယ္လုိ Marketing Channel ေတြကုိ ေရြးခ်ယ္မလဲ

Youtube ေပၚလစီေတြကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈနဲ႔ နီးကပ္ေနတဲ့ Content ေတြကုိ ထားရွိဖုိ႔ အဆုိျပဳခ်က္တစ္ခု တင္သြင္းခဲ့ေပမယ့္ အၾကံျပဳခ်က္ Tab ကေန ဖယ္ရွားခံခဲ့ပါတယ္။

Youtub အေနနဲ႔ ၂၀၁၆ ခုနွစ္အတြင္း အဲဒီအဆုိျပဳခ်က္ကို ပယ္ခ်ခံခဲ့ရတယ္လုိ႔ အင္ဂ်င္နီယာေဟာင္းတစ္ဦးကေျပာခဲ့ပါတယ္။

အျငင္းပြားစရာ Video ေတြကုိ ဆက္လက္အၾကံျပဳခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။

ကုမၸဏီပုိင္းအတြင္း ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုက တစ္ရက္အတြင္း ၾကည့္ရူမူနွုန္း နာရီ ၁ ဘီလီယံအထိ ျပည့္မီေရးျဖစ္တယ္လုိ႔ ကုမၸဏီအတြင္းက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

Credit; စုိးထက္
Myanmar Advertising Directory

 

Read times
Rate this item
(1 Vote)