-->

ေနထိုင္မႈ စရိတ္စကတက္လာေနတာၾကာင့္ Facebook ဟာ ကုမၸဏီမွာ စာခ်ဳပ္နဲ ့အလုပ္လာလုပ္ေနတဲ့ အေမရိကန္က အလုပ္သမားေတြရဲ့ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ တိုးေပးထားတယ္လို ့ဆိုပါတယ္။

Published in Global