-->

ေႀကာ္ျငာ Campaign ေတြအမ်ားၾကီးထဲမွာဆို နာမည္ၾကီး အီတလီ Branded ျဖစ္တဲ႕ Gucci က ေၾကာ္ျငာမ်ားသည္ တစ္မွုထူးျခားသည္။

Published in Marketing

ဒီဂ်စ္တယ္မားကတ္တင္းျပဳလုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ ဒီဂ်စ္တယ္ Tools ေတြကို အသံုးျပဳတတ္ရံုနဲ႔မလံုေလာက္ပါဘူး။

Published in Digital Marketing


ျပိဳင္ဆုိင္မႈေတြၾကားမွာ ရပ္တည္ရတဲ့အခါ အခ်ိန္မွာ Traditional Management ကေန ခြဲထြက္လာၾကပါတယ္။

Published in Tips

ဒီဂ်စ္တယ္ေတြ ေခတ္စားလာတာနဲ႔အမ်ွ Marketing အလုပ္အကိုင္အသစ္ေတြ ေပၚထြက္လာေနပါတယ္။

Published in Marketing

International Brand Page ေတြက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာစၿပီး လုပ္မယ္ဆိုရင္ ပထမဦးဆံုး မိတ္ဆက္ပါတယ္။

Published in Local
Page 2 of 2