-->


သင့္လုပ္ငန္းရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြကုိ အေကာင္းဆံုးစီမံခန္႔ခြဲနိုင္မယ့္ အခ်က္မ်ား

သင့္လုပ္ငန္းရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြကုိ အေကာင္းဆံုးစီမံခန္႔ခြဲနိုင္မယ့္ အခ်က္မ်ား Google


ျပိဳင္ဆုိင္မႈေတြၾကားမွာ ရပ္တည္ရတဲ့အခါ အခ်ိန္မွာ Traditional Management ကေန ခြဲထြက္လာၾကပါတယ္။

Traditional Management ဆိုတာက Result ေရာက္ဖုိ႕ Layer ေတြ မ်ားတယ္။ အခ်ိန္ ပိုသံုးရတယ္။ Traditional Performance Management က ႏွစ္စဥ္ Review လုပ္တာမ်ိဳး လုပ္ေဆာင္ေလ့ ရွိပါတယ္။ တက္ၾကြျပီး Result ေကာင္းတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ဖုိ႕ Traditional Method ေတြနဲ႕ မလံုေလာက္ဘူးဆုိတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြရွိပါတယ္။


၁။ Continuous Feedback

မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္က ၀န္ထမ္းတစ္ေယာက္ရဲ႕ Performance ကုိ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ဆန္းစစ္ေပးရံုနဲ႕ မလံုေလာက္ပါဘူး။ မန္ေနဂ်ာနဲ႕ ၀န္ထမ္းအၾကားမွာ Constructive ျဖစ္တဲ့ Feedback မ်ိဳး အျပန္အလွန္ေပးဖုိ႕ လုိအပ္ပါတယ္။ Regular Feedback ေတြက End of year review ေတြနဲ႕ လစာညွိႏႈိင္းမႈေတြမွာ အက်ိဳးရွိေစပါတယ္။

ေငြသိပ္မရွိလုိ႔ သင့္ရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကုိ အေကာင္အထည္မေဖာ္နိုင္ေသးဘူးဆုိရင္

၂။ Evaluation Vs Development

Traditional Management မွာ Evaluate လုပ္ေဆာင္တဲ့အခါ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ အားနည္းခ်က္ကုိ အာရံုစုိက္ပါတယ္။ Revolution ျဖစ္လာတဲ့ Management Process ကေတာ့ ၀န္ထမ္းရဲ႕ တုိးတက္မႈကုိ အာရံုစုိက္ပါတယ္။ သူ႕ရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြကို ဘယ္လုိ ထပ္တုိးတက္ေအာင္ လုပ္ရမလဲဆုိတာကို Training၊ Consistent Learning Opportunity ေတြနဲ႕ အားျဖည့္ေပးနုိင္ပါတယ္။


၃။ Fixed Vs Flexible Goal-Setting

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ရဲ႕ ပန္းတုိင္ဆုိတာ performance Management ရဲ႕ အဓိက အစိတ္အပိုင္းပါပဲ။ မိရုိးဖလာအစဥ္အလာမွာ အတိအက်ရွိတဲ့ Goal နဲ႕ တုိင္းတာပါတယ္။ Revolution Performance Management မွာေတာ့ Goal ေတြက ကာလံေဒသံအလုိက္ ေျပာင္းလဲေပးနုိင္ပါတယ္။

အျပိဳင္အဆုိင္ျဖစ္ေနတဲ့ ေခတ္မွာ ထုတ္ကုန္ကိုပဲ innovation လုပ္ေနလုိ႕မရပါ။ Performance Management ကို အာရံုစုိက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲနုိင္မွသာ Human Resource ေကာင္းရွိတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ျဖစ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

source; Efectivee
Myanmar Advertising Directory

 

Read 165 times
Rate this item
(2 votes)