-->

စကားလံုးေတြဟာ အလြန္အစြမ္းထက္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းေတြမွားတဲ့အခါ ကိုယ့္ေပးခ်င္တဲ့ messssge နဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကိုမရပဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

Published in Tips

ကြ်န္ေတာ္တို ့ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ခံယူထားၾကပါတယ္။ တနၤလာေန ့ကေန ေသာၾကာေန ့ ထိ အလုပ္လုပ္မယ္။ စေနနဲ ့တနဂၤေႏြကိုေတာ့ ကိုယ္ပိုင္အခ်ိန္အေနနဲ ့ၾကိဳက္သလို သံုးလိုက္မယ္ဆိုတာပါပဲ။ ၾကိဳက္သလို သံုးလို႔ရပါတယ္။

Published in Tips

လုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားအေနႏွင့္ မိမိလုပ္ငန္းကို ေၾကာ္ျငာတဲ့အခါမွာ email လိပ္စာ ထည့္ေလ့ရိွၾကပါတယ္။

Published in How To

သင္လုပ္ငန္းေတြ အျခားႏိုင္ငံႏွင့္ယွဥ္တဲ့အခါ Digital Transformation လုပ္ဖို႔ လိုလာတာကို သတိထားမိၾကမွာပါ။

Published in Digital Marketing

သင့္ရဲ့လုပ္ငန္း တုိးတက္ေကာင္းမြန္ဖို႔ Marketing ကလည္း အေရးပါတဲ့က႑တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

Published in Tips