-->
×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 29

ၾသစေၾတးလ်တြင္ coronavirus ရဲ႕ ထိတ္လန႔္တုန္လႈပ္စရာႏွင့္ရွားပါးေသာ သမိုင္းဆိုင္ရာ ရည္ၫႊန္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ free-to-air ႐ုပ္သံေၾကာ္ျငာမွရရွိေသာ ၀င္ေငြအတြက္ မေဝးေတာ့ေသာ အနာဂတ္မွာ ဖုံးကြယ္ေနပါတယ္။

အက်ပ္အတည္းက မႀကဳံစဖူးျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းရန္ ခက္ခဲပါတယ္။သို႔ေသာ္ ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက အားနည္းေနၿပီးေသာ ေၾကာ္ျငာေစ်းကြက္ အေပၚ သက္ေရာက္မႈက GFC ထက္ ပို၍ ႀကီးလိမ့္မယ္ လိ့ုဆိုလာၾကပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ေသာေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ေျပာၾကားရာတြင္ Social Distancing (အျခားဘယ္ေနရာမွမသြားရျခင္း)ႏွင့္အိမ္တြင္းလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွ က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းရဲ႕ တီဗြီအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားမွာ အလြန္အမင္းျမင့္တက္ေနႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

ပယ္ဖ်က္ၿပီး သို႔မဟုတ္ ေ႐ႊ႕ဆိုင္းထားေသာ နာမည္ႀကီးအားကစားပြဲမ်ားျဖစ္ေသာ မဲလ္ဘုန္းၿမိဳ႕ရွိ Ten's formula one Grand prix ႏွင့္ Seven's AFLတို႔ ကဲ့သိုေသာ ပုံမွန္အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အစားထိုးျခင္းက ေၾကာ္ျငာဝင္ေငြ ဘတ္ဂ်က္ကို ဆိုး႐ြားေစမယ့္ ေသခ်ာတဲ့ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။Coronavirus ျပန႔္ပြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး လူေတြက ေနာက္ဆုံးရွာေဖြမႈေၾကာင့္ သတင္းလႊာမ်ားက ၾကည့္ရႈသူမ်ားျပားလာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

သို႔ေသာ္၎က ေဒၚလာေၾကာ္ျငာ သို႔ေျပာင္းလဲမွာလား။

 

အၾကပ္အတည္းကာလေတြမွာ ေၾကာ္ျငာကို ဘယ္လို အက်ိဴးရွိရွိ ေၾကာ္ျငာမလဲ

 

အႀကီးမားဆုံး ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈအခ်က္မွာ စီးပြားေရးကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစျခင္းျဖစ္ပါတယ္။အလုပ္ျပဳတ္ျခင္း (Qantas မွအိမ္သို႔ ၂၀၀၀၀၀ ပို႔ေဆာင္ျခင္း၊၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမွ က်ပန္းအလုပ္သမားမ်ား)၊ စားသုံးသူအသုံးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊စီးပြားေရး ယုံၾကည္မႈၿပိဳကြဲျခင္း ႏွင့္ေၾကာ္ျငာမ်ားအတြက္ ေနာက္က်ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔အျပင္ ေၾကာ္ျငာေစ်းကြက္တစ္ခုလုံးရဲ႕ သေဘာတူညီမႈအျမင္ကို လြန္ခဲ့ေသာတစ္လ ကတည္းက ေပးေသာႏွစ္ျပည့္ဝင္ေငြလမ္းၫႊန္ခ်က္ကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေသာ မီဒီယာကုမၸဏီမ်ားရဲ႕ သက္ေသသာဓကအားျဖင့္ အေကာင္းဆုံးေစ်းကြက္ကို သတိႀကီးစြာထားႏိုင္ပါတယ္။

Coronavirusက တဟုန္ထိုးျမင့္တက္လာၿပီး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို တစ္ေန႔ၿပီးတစ္ေန႔ေျပာင္းလဲေနႏိူင္ပါတယ္။ streaming media player မ်ား၊ သတင္းလႊာမ်ားႏွင့္အခ်ိဳ႕ေသာ ၀က္ဘ္ဆိုက္မ်ားတြင္ ပရိသတ္မ်ားသိသိသာသာ ျမင့္တက္လာျခင္း မွလြဲၿပီး မီဒီယာမ်ား၌ တျခား ရွာေဖြရန္ခက္ခဲပါတယ္။

လမ္းၫႊန္မႈကို ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေသာသူမ်ား အၾကား coronavirus ဝန္းက်င္ရွိ မေသခ်ာမေရရာမႈက ၿပီးခဲ့တဲ့ အပတ္ကပ်ံ႕ႏွံ႔လ်က္ရွိေသာ ေၾကာ္ျငာေစ်းကြက္တြင္ တစ္ႏွစ္ျပည့္
၀င္ေငြခန႔္မွန္းခ်က္ကို က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ Nine Entertainment မွေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။

ယခုအခ်ိန္အထိ ယခုႏွစ္Nineမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း ေျခရာခံခဲ့ပါတယ္။ျပကၡဒိန္ႏွစ္ရဲ႕ ပထမသုံးလမွာ Nineရဲ႕ FTA (free-to-air) ေၾကာ္ျငာဝင္ေငြ ယမန္ႏွစ္ အလားတူ ကာလအေပၚ ျပားခ်ပ္ခ်ပ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ က်ယ္ျပန႔္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ ေနာက္ဘာဆက္ျဖစ္မယ္ဆိုတာ မသိရေသးပါဘူး။ "ေရွ႕ေစ်းကြက္ေၾကာ္ျငာက ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရဖို႔ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းရန္ ပိုမိုခက္ခဲလာပါတယ္" လို႔ ကုမၸဏီက ASX သို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ေစ်းကြက္ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ဘဏၰာေရးႏွစ္ ေနာက္ဆုံးသုံးလပတ္မွာ ဒီျမင္သာမႈမရွိျခင္းကို ၾကည့္ရႈရန္ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ သုံးလမွဇြန္လအထိ တစ္ပတ္ ေက်ာ္အတြင္းစတင္မွာပါ။

၎တို႔အနက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ Credit Suisse သည္ ယခုႏွစ္ ၁၂ လအတြင္း FTA ေၾကာ္ျငာဝင္ေငြ ၁၁% က်လိမ့္မယ္လို႔ ခန႔္မွန္းထားပါတယ္။ ယခင္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဘဏ္က ၆% က်ဆင္းမယ္လို႔ ခန႔္မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း အျခားသူမ်ားက ၇% ခန႔္က်လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကပါတယ္။

ဤနံပါတ္အသစ္က COVID-19ျပန႔္ပြားမႈႏွင့္ေၾကာ္ျငာအသုံးစရိတ္ အေပၚေနာက္ဆက္တြဲသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္အတြက္ တားျမစ္ထားေသာ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားအားေရာင္ျပန္ဟပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဇြန္လသုံးလပတ္တြင္ တစ္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ က်ဆင္းမႈ ၂၅% ရွိတယ္လိ့ု ဆိုလိုပါတယ္။

ယခုအခ်ိန္မွာ Credit Suisse မွခန႔္မွန္းခ်က္အရ ယခုအားနည္းခ်က္က ၂၀၂၁ ဘဏၰာေရးႏွစ္အတြင္း ဆက္လက္တည္ရွိမယ္လိ့ု ခန႔္မွန္းထားၿပီး ယခုအခါ Metro TV ေၾကာ္ျငာေဈးကြက္မွာ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းသြားႏိုင္ပါတယ္္။ ယခင္က ခန႔္မွန္းေျခ က်ဆုံးျခင္းက ၁.၅% သာရွိပါတယ္။

“ GFC (တီဗီေၾကာ္ျငာေဈးကြက္ဟာ ၂၀၀၉ ျပကၡဒိန္မွာ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းသြားတယ္) က ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့က်ဆင္းမႈေတြထက္ ပိုမိုျမင့္မားေနေပမယ့္ ၂၀၂၀ ဘဏၰာေရးႏွစ္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုဆိုး႐ြားေစပါတယ္” လို႔ Credit Suisse မွေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ေဖာက္သည္ေတြအတြက္ မွတ္ခ်က္ခ်သြားပါတယ္။

ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက ထို GFC post ႏွင့္ျပန္လည္ နာလန္ထူရန္ အလားတူ ႏႈန္းကိုေမွ်ာ္လင့္မထားၾကပါဘူး။ သို႔ေသာ္ သမိုင္းဝင္အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၂၂ ဘဏၰာေရးႏွစ္မွာ ၀င္ေငြတိုးလာမယ္လိ့ု ခန႔္မွန္းပါတယ္။

Morningstar တြင္အႀကီးတန္းရွယ္ယာေလ့လာဆန္းစစ္သူ Brian Han က pandemic ရဲ႕ေနာက္ဆုံးအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမွာ သက္ေရာက္မႈၾကာရွည္မႈႏွင့္အ႐ြယ္အစားအရ မေျပာင္းလဲေသာ နယ္ေျမျဖစ္တယ္လိ့ု ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္္။

အခ်ိဳ႕က 'အိမ္တြင္ေနျခင္း' စီးပြားေရးက အခမဲ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားၾကည့္ရႈျခင္းႏွင့္ ဤတြင္ေၾကာ္ျငာျခင္းကိုအက်ိဳးျပဳတယ္ ဟု ျငင္းခုန္ၾကပါလိမ့္မယ္။

သို႔ေသာ္ျငားလည္း၊ ထိုဇာတ္ေၾကာင္းက ေျပာင္းလဲေနေသာေစ်းကြက္သမားမ်ားရဲ႕ ယုံၾကည္မႈကိုေဖာ္ျပရန္မဟုတ္ဘဲ၊ ေခတ္သစ္ထုတ္လႊင့္သည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေလ်ာ့နည္းေစပါတယ္။ ဆိုလိုသည္မွာ screen ေပၚရွိေၾကာ္ျငာမ်ားကို 'makegoods' ႏွင့္ရွိၿပီးသား ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ အပိုဆုေၾကးမ်ားပါဝင္ပါတယ္္။ '

Morningstar သည္ ယခုအခ်ိန္တြင္ Free-to-air TV ေၾကာ္ျငာေစ်းကြက္ကို ယခုဘဏၰာေရးႏွစ္မွာ ၈.၅% က်ဆင္းခဲ့ၿပီးယခင္ႏွစ္ ၇% က်ဆင္းခဲ့တယ္လို႔ ခန႔္မွန္းထားသည္။ ဇူလိုင္လတြင္ စတင္မည့္လာမည့္ ဘဏ္ဏၰာေရးႏွစ္အတြက္ခန႔္မွန္းခ်က္သည္ ယခင္ႏွစ္ကတိုးတက္မႈႏႈန္း ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္Nineသည္ဇြန္လအထိေျခာက္လအတြင္း ၅% ခန႔္က်ဆင္းမည္ဟုခန႔္မွန္းခဲ့ၿပီး မက္ကူရီက ပထမပိုင္းတစ္ဝက္မွာ Metro အခမဲ့႐ုပ္ျမင္သံၾကားသည္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္က်ဆင္းမယ္ လို႔ခန႔္မွန္းခဲ့ၾကပါတယ္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

 

<<<Unicode>>>

 

 

ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရင်ဆိုင်နေရချိန်အတွင်း Free-to-air ရုပ်သံလိုင်း ကြော်ငြာလုပ်ငန်းကို စီစစ်ခြင်း

သြစတြေးလျတွင် coronavirus ရဲ့ ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာနှင့်ရှားပါးသော သမိုင်းဆိုင်ရာ ရည်ညွှန်းအချက်များကြောင့် free-to-air ရုပ်သံကြော်ငြာမှရရှိသော ဝင်ငွေအတွက် မဝေးတော့သော အနာဂတ်မှာ ဖုံးကွယ်နေပါတယ်။

အကျပ်အတည်းက မကြုံစဖူးဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာမည့် အပြောင်းအလဲများကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းရန် ခက်ခဲပါတယ်။သို့သော် လေ့လာသုံးသပ်သူများက အားနည်းနေပြီးသော ကြော်ငြာဈေးကွက် အပေါ် သက်ရောက်မှုက GFC ထက် ပို၍ ကြီးလိမ့်မယ် လိ့ုဆိုလာကြပါတယ်။

အချို့သောလေ့လာသုံးသပ်သူများက ပြောကြားရာတွင် Social Distancing (အခြားဘယ်နေရာမှမသွားရခြင်း)နှင့်အိမ်တွင်းလုပ်ဆောင်မှုများမှ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်ခြင်းရဲ့ တီဗွီအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများမှာ အလွန်အမင်းမြင့်တက်နေနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။

ပယ်ဖျက်ပြီး သို့မဟုတ် ရွှေ့ဆိုင်းထားသော နာမည်ကြီးအားကစားပွဲများဖြစ်သော မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ Ten's formula one Grand prix နှင့် Seven's AFLတို့ ကဲ့သိုသော ပုံမှန်အစီအစဉ်များဖြင့် အစားထိုးခြင်းက ကြော်ငြာဝင်ငွေ ဘတ်ဂျက်ကို ဆိုးရွားစေမယ့် သေချာတဲ့ နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။Coronavirus ပြန့်ပွားမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး လူတွေက နောက်ဆုံးရှာဖွေမှုကြောင့် သတင်းလွှာများက ကြည့်ရှုသူများပြားလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။

သို့သော်၎င်းက ဒေါ်လာကြော်ငြာ သို့ပြောင်းလဲမှာလား။

အကြီးမားဆုံး သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအချက်မှာ စီးပွားရေးကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်ပြုတ်ခြင်း (Qantas မှအိမ်သို့ ၂၀၀၀၀၀ ပို့ဆောင်ခြင်း၊ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှ ကျပန်းအလုပ်သမားများ)၊ စားသုံးသူအသုံးစရိတ်လျှော့ချခြင်း၊စီးပွားရေး ယုံကြည်မှုပြိုကွဲခြင်း နှင့်ကြော်ငြာများအတွက် နောက်ကျခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

ထို့အပြင် ကြော်ငြာဈေးကွက်တစ်ခုလုံးရဲ့ သဘောတူညီမှုအမြင်ကို လွန်ခဲ့သောတစ်လ ကတည်းက ပေးသောနှစ်ပြည့်ဝင်ငွေလမ်းညွှန်ချက်ကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သော မီဒီယာကုမ္ပဏီများရဲ့ သက်သေသာဓကအားဖြင့် အကောင်းဆုံးဈေးကွက်ကို သတိကြီးစွာထားနိုင်ပါတယ်။

Coronavirusက တဟုန်ထိုးမြင့်တက်လာပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့ပြောင်းလဲနေနိူင်ပါတယ်။ streaming media player များ၊ သတင်းလွှာများနှင့်အချို့သော ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် ပရိသတ်များသိသိသာသာ မြင့်တက်လာခြင်း မှလွဲပြီး မီဒီယာများ၌ တခြား ရှာဖွေရန်ခက်ခဲပါတယ်။

 

Apple၊ Googleအပြင် အခြားပါတနာများ အမေရိကန်အစိုးရ၊ကြော်ငြာကောင်စီတို့နှင့် ပူးပေါင်းကာ coronavirus messaging ကိုတိုးချဲ့

 

လမ်းညွှန်မှုကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သောသူများ အကြား coronavirus ဝန်းကျင်ရှိ မသေချာမရေရာမှုက ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်ကပျံ့နှံ့လျက်ရှိသော ကြော်ငြာဈေးကွက်တွင် တစ်နှစ်ပြည့်
ဝင်ငွေခန့်မှန်းချက်ကို ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ Nine Entertainment မှဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။

ယခုအချိန်အထိ ယခုနှစ်Nineများအတွက် အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း ခြေရာခံခဲ့ပါတယ်။ပြက္ခဒိန်နှစ်ရဲ့ ပထမသုံးလမှာ Nineရဲ့ FTA (free-to-air) ကြော်ငြာဝင်ငွေ ယမန်နှစ် အလားတူ ကာလအပေါ် ပြားချပ်ချပ် မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အညီ ကျယ်ပြန့်ခဲ့ကြပါတယ်။

ဒါပေမယ့် နောက်ဘာဆက်ဖြစ်မယ်ဆိုတာ မသိရသေးပါဘူး။ "ရှေ့ဈေးကွက်ကြော်ငြာက ယုံကြည်စိတ်ချရဖို့ ကြိုတင်ခန့်မှန်းရန် ပိုမိုခက်ခဲလာပါတယ်" လို့ ကုမ္ပဏီက ASX သို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဈေးကွက်လေ့လာသုံးသပ်သူများက ဘဏ္ဏာရေးနှစ် နောက်ဆုံးသုံးလပတ်မှာ ဒီမြင်သာမှုမရှိခြင်းကို ကြည့်ရှုရန် ကြိုးစားနေပါတယ်။ သုံးလမှဇွန်လအထိ တစ်ပတ် ကျော်အတွင်းစတင်မှာပါ။

၎င်းတို့အနက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ် Credit Suisse သည် ယခုနှစ် ၁၂ လအတွင်း FTA ကြော်ငြာဝင်ငွေ ၁၁% ကျလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ ယခင်က ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဘဏ်က ၆% ကျဆင်းမယ်လို့ ခန့်မှန်းခဲ့သော်လည်း အခြားသူများက ၇% ခန့်ကျလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်နေကြပါတယ်။

ဤနံပါတ်အသစ်က COVID-19ပြန့်ပွားမှုနှင့်ကြော်ငြာအသုံးစရိတ် အပေါ်နောက်ဆက်တွဲသက်ရောက်မှုများကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် တားမြစ်ထားသော ကန့်သတ်ချက်များအားရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းအားဖြင့် ဇွန်လသုံးလပတ်တွင် တစ်နှစ် တစ်နှစ် ကျဆင်းမှု ၂၅% ရှိတယ်လိ့ု ဆိုလိုပါတယ်။

ယခုအချိန်မှာ Credit Suisse မှခန့်မှန်းချက်အရ ယခုအားနည်းချက်က ၂၀၂၁ ဘဏ္ဏာရေးနှစ်အတွင်း ဆက်လက်တည်ရှိမယ်လိ့ု ခန့်မှန်းထားပြီး ယခုအခါ Metro TV ကြော်ငြာဈေးကွက်မှာ ၄ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ယခင်က ခန့်မှန်းခြေ ကျဆုံးခြင်းက ၁.၅% သာရှိပါတယ်။

“ GFC (တီဗီကြော်ငြာဈေးကွက်ဟာ ၂၀၀၉ ပြက္ခဒိန်မှာ ၉ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားတယ်) က မျှော်မှန်းထားတဲ့ကျဆင်းမှုတွေထက် ပိုမိုမြင့်မားနေပေမယ့် ၂၀၂၀ ဘဏ္ဏာရေးနှစ် အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအချက်များကြောင့် ပိုမိုဆိုးရွားစေပါတယ်” လို့ Credit Suisse မှလေ့လာသုံးသပ်သူများက ဖောက်သည်တွေအတွက် မှတ်ချက်ချသွားပါတယ်။

လေ့လာသုံးသပ်သူများက ထို GFC post နှင့်ပြန်လည် နာလန်ထူရန် အလားတူ နှုန်းကိုမျှော်လင့်မထားကြပါဘူး။ သို့သော် သမိုင်းဝင်အချက်အလက်များအရ ၂၀၂၂ ဘဏ္ဏာရေးနှစ်မှာ ဝင်ငွေတိုးလာမယ်လိ့ု ခန့်မှန်းပါတယ်။

Morningstar တွင်အကြီးတန်းရှယ်ယာလေ့လာဆန်းစစ်သူ Brian Han က pandemic ရဲ့နောက်ဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုမှာ သက်ရောက်မှုကြာရှည်မှုနှင့်အရွယ်အစားအရ မပြောင်းလဲသော နယ်မြေဖြစ်တယ်လိ့ု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။

အချို့က 'အိမ်တွင်နေခြင်း' စီးပွားရေးက အခမဲ့ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်ရှုခြင်းနှင့် ဤတွင်ကြော်ငြာခြင်းကိုအကျိုးပြုတယ် ဟု ငြင်းခုန်ကြပါလိမ့်မယ်။

သို့သော်ငြားလည်း၊ ထိုဇာတ်ကြောင်းက ပြောင်းလဲနေသောဈေးကွက်သမားများရဲ့ ယုံကြည်မှုကိုဖော်ပြရန်မဟုတ်ဘဲ၊ ခေတ်သစ်ထုတ်လွှင့်သည့် အခြားနည်းလမ်းများတွင် အကျိုးသက်ရောက်မှုလျော့နည်းစေပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာ screen ပေါ်ရှိကြော်ငြာများကို 'makegoods' နှင့်ရှိပြီးသား ဖောက်သည်များအတွက် အပိုဆုကြေးများပါဝင်ပါတယ်။ '

Morningstar သည် ယခုအချိန်တွင် Free-to-air TV ကြော်ငြာဈေးကွက်ကို ယခုဘဏ္ဏာရေးနှစ်မှာ ၈.၅% ကျဆင်းခဲ့ပြီးယခင်နှစ် ၇% ကျဆင်းခဲ့တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားသည်။ ဇူလိုင်လတွင် စတင်မည့်လာမည့် ဘဏ်ဏ္ဏာရေးနှစ်အတွက်ခန့်မှန်းချက်သည် ယခင်နှစ်ကတိုးတက်မှုနှုန်း ၂ ရာခိုင်နှုန်းမှ ၂ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။

ဖေဖော်ဝါရီလတွင်Nineသည်ဇွန်လအထိခြောက်လအတွင်း ၅% ခန့်ကျဆင်းမည်ဟုခန့်မှန်းခဲ့ပြီး မက်ကူရီက ပထမပိုင်းတစ်ဝက်မှာ Metro အခမဲ့ရုပ်မြင်သံကြားသည် ၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကျဆင်းမယ် လို့ခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်။

 

Reference Source:AdNews

Myanmar Advertising Directory

 

 

Published in Global

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ coronavirus အေျခအေနေၾကာင့္ Drum သည္ယခုလေၾကာ္ျငာတင္သည့္ ရက္သတၱပတ္ႏွင့္ SXSW တြင္ အင္တိုက္အားတိုက္မသြားေတာ့ရန္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။

thedrum.com သည္မတ္လ ၁၆ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိကမာၻလုံးဆိုင္ရာအြန္လိုင္းပြဲေတာ္မ်ားတြင္ အိမ္ရွင္အျဖစ္ လက္ခံက်င္းပသည့္အခါတြင္ အဆင့္ျမင့္အင္တာဗ်ဴးမ်ား၊ အဓိကမွတ္စုမ်ား၊အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား အျပည့္အစုံပါ၀င္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

ဒီဂ်စ္တယ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအပတ္တြင္ကမာၻအ၀န္း ရွိTheDrum၏ပရိသတ္မ်ားအေနျဖင့္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေသာ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးျငင္းခုံမႈမ်ားတြင္ လက္လြတ္မသြားေစရန္ေသခ်ာေစေပါက္တက္ေရာက္ေစသည္။ Live ႏွင့္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈသည္ေဝးလံေသာေနရာမွတက္ေရာက္သူမ်ားအားအဆင္ေျပေစၿပီး ေမးခြန္းမ်ားေမးျခင္းႏွင့္ျဖစ္ႏိုင္သမွ်လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရေသာထိုးထြင္းသိျမင္မႈမ်ားကိုကူညီရန္အခြင့္အေရးေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီဂ်စ္တယ္ေျပာင္းလဲမႈရက္သတၱပတ္၏အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကိုလာမည့္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ထုတ္ျပန္ပါလိမ့္မည္။ သင္၏စိတ္ဝင္စားမႈကိုဝက္ဘ္ဆိုက္တြင္မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ပါသည္။

 

ကမ႓ာ့ေတာ႐ိုင္းတိရိစၧာန္မ်ားေန႔ကို တိရိစၧာန္ပံုမ်ား ထီထြင္ဖယ္ရွား၍ဂုဏ္ျပဳၾကသည့္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ားႏွင့္ အားကစားအသင္းမ်ား

 

The Drumအယ္ဒီတာခ်ဳပ္Gordon Youngက“ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာလန္ဒန္နဲ႔ Austin မွာရွိတဲ့ The Drumရဲ႕အရက္ဆိုင္ေတြကိုဖ်က္သိမ္းတာဟာ သဘာဝက်ပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ေဖာက္သည္မ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္၀န္ထမ္းမ်ား၏က်န္းမာေရးသည္ အဓိကက်ၿပီးပုံမွန္အတိုင္းေရွ႕ဆက္သြားရန္မွာ အရမ္းအားထုတ္ဖို႔မလိုဘူး"ဟုကြၽႏ္ုပ္တို႔ခံစားခဲ့ရသည္။

“ ငါတို႔ရဲ႕ေတာက္ပတဲ့အျဖစ္အပ်က္အစီအစဥ္ေတြကိုျဖဳန္းတီးပစ္မယ့္အစား၊ အခုငါတို႔မွာဆန္းသစ္တဲ့ပြဲေတာ္ပုံစံအသစ္ကိုမိတ္ဆက္ဖို႔အခြင့္အေရးရခဲ့ပါတယ္။ ယခုအခ်ိန္သည္ဒစ္ဂ်စ္တယ္အသြင္ေျပာင္းျခင္းကိုအာ႐ုံစိုက္ရန္အခြင့္အလမ္းေကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ကြၽႏ္ုပ္တို႔သည္ကမာၻတစ္လႊားရွိ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏စာဖတ္သူမ်ားႏွင့္လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ယခုလေႏွာင္းပိုင္းတြင္ပထမဆုံးေသာ Digital Transformation Week သို႔ႀကိဳဆိုရန္မေစာင့္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ”

ငါးရက္တာကာလအတြင္း thedrum.com သည္တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္သည့္ panel အစည္းအေဝးမ်ား၊ ဒီဂ်စ္တယ္အသြင္ေျပာင္းလဲမႈကိုရပ္ၿပီးေနာက္တြင္ The Drum သည္ထူးျခားေသာအေၾကာင္းအရာႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအရာမ်ားစြာကိုထုတ္ေဝမည္ကိုေတြ႕ရလိမ့္မည္။

အဆိုပါThe Drumသည္ ယခုႏွစ္ပထမႏွစ္ဝက္အတြက္ ၎၏တိုက္႐ိုက္အျဖစ္အပ်က္အစီအစဥ္မ်ားကိုျပန္လည္သုံးသပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျခင္း၊ပြဲအခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ၎တို႔အားအေကာင္းဆုံး တာဝန္ယူမႈရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ပါလိမ့္မည္။

လန္ဒန္တြင္မတ္လ ၂၅ ရက္၌က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေသာေအဂ်င္စီအရွိန္ျမႇင့္တင္ေရးေန႔ကြန္ဖရင့္ကို ၂၀၂၀ ေနာက္ပိုင္းတြင္ျပဳလုပ္မည္

ဤ ေဆာင္းပါးသည္ ကမ႓ာ၊ရက္သတၱပတ္ေၾကာ္ျငာျခင္း၊SXSW၊Coronavirus၊ေၾကာ္ျငာျခင္း၊ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္တို႔ကို ရည္ၫႊန္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။

 

Advertising Agencies & Specialists (ေၾကာ္ျငာေအဂ်င္စီမ်ားႏွင့္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား (၄၃၈)ခုကိုရွာရန္ႏွိပ္ပါ)

 

 

<<<Unicode>>>

 

Coronavirus ကိုတုန့်ပြန်မှုအရ Pubပွဲများကို ဒီဂျစ်တယ်ပွဲတော်များသဖွယ် ပြုလုပ်မည့် The Drum

ဖွံ့ဖြိုးဆဲ coronavirus အခြေအနေကြောင့် Drum သည်ယခုလကြော်ငြာတင်သည့် ရက်သတ္တပတ်နှင့် SXSW တွင် အင်တိုက်အားတိုက်မသွားတော့ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။

thedrum.com သည်မတ်လ ၁၆ ရက်မှ ၂၀ ရက်အထိကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအွန်လိုင်းပွဲတော်များတွင် အိမ်ရှင်အဖြစ် လက်ခံကျင်းပသည့်အခါတွင် အဆင့်မြင့်အင်တာဗျူးများ၊ အဓိကမှတ်စုများ၊အကြောင်းအရာများနှင့် အစီအစဉ်များ အပြည့်အစုံပါဝင်နေဦးမည်ဖြစ်သည်။

ဒီဂျစ်တယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအပတ်တွင်ကမ္ဘာအဝန်း ရှိTheDrum၏ပရိသတ်များအနေဖြင့် ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသော ဖိတ်ကြားထားသည့် ဆွေးနွေးပွဲများနှင့်ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများတွင် လက်လွတ်မသွားစေရန်သေချာစေပေါက်တက်ရောက်စေသည်။ Live နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုသည်ဝေးလံသောနေရာမှတက်ရောက်သူများအားအဆင်ပြေစေပြီး မေးခွန်းများမေးခြင်းနှင့်ဖြစ်နိုင်သမျှလုံခြုံစိတ်ချရသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုများကိုကူညီရန်အခွင့်အရေးပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ဒီဂျစ်တယ်ပြောင်းလဲမှုရက်သတ္တပတ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုလာမည့်နေ့ရက်များတွင်ထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မည်။ သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုဝက်ဘ်ဆိုက်တွင်မှတ်ပုံတင်နိုင်ပါသည်။

 

ဒေတာသိပ္ပံကုမ္ပဏီမှ Sandtable၏ ‘deepen’နည်းပညာကို ရရှိသည့် WPP

 

The Drumအယ်ဒီတာချုပ်Gordon Youngက“ ကျွန်တော်တို့ဟာလန်ဒန်နဲ့ Austin မှာရှိတဲ့ The Drumရဲ့အရက်ဆိုင်တွေကိုဖျက်သိမ်းတာဟာ သဘာဝကျပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ဝန်ထမ်းများ၏ကျန်းမာရေးသည် အဓိကကျပြီးပုံမှန်အတိုင်းရှေ့ဆက်သွားရန်မှာ အရမ်းအားထုတ်ဖို့မလိုဘူး"ဟုကျွန်ုပ်တို့ခံစားခဲ့ရသည်။

“ ငါတို့ရဲ့တောက်ပတဲ့အဖြစ်အပျက်အစီအစဉ်တွေကိုဖြုန်းတီးပစ်မယ့်အစား၊ အခုငါတို့မှာဆန်းသစ်တဲ့ပွဲတော်ပုံစံအသစ်ကိုမိတ်ဆက်ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့ပါတယ်။ ယခုအချိန်သည်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းခြင်းကိုအာရုံစိုက်ရန်အခွင့်အလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို ယခုလနှောင်းပိုင်းတွင်ပထမဆုံးသော Digital Transformation Week သို့ကြိုဆိုရန်မစောင့်နိုင်တော့ပါဘူး။ ”

ငါးရက်တာကာလအတွင်း thedrum.com သည်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သည့် panel အစည်းအဝေးများ၊ ဒီဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းလဲမှုကိုရပ်ပြီးနောက်တွင် The Drum သည်ထူးခြားသောအကြောင်းအရာနှင့်သက်ဆိုင်သောအရာများစွာကိုထုတ်ဝေမည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။

အဆိုပါThe Drumသည် ယခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွက် ၎င်း၏တိုက်ရိုက်အဖြစ်အပျက်အစီအစဉ်များကိုပြန်လည်သုံးသပ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ပွဲအခမ်းအနားများနှင့်ပတ်သက်သော ဆုံးဖြတ်ချက်များကို ၎င်းတို့အားအကောင်းဆုံး တာဝန်ယူမှုရှိစေရန် ပြုလုပ်ပါလိမ့်မည်။

လန်ဒန်တွင်မတ်လ ၂၅ ရက်၌ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသောအေဂျင်စီအရှိန်မြှင့်တင်ရေးနေ့ကွန်ဖရင့်ကို ၂၀၂၀ နောက်ပိုင်းတွင်ပြုလုပ်မည်

ဤ ဆောင်းပါးသည် ကမ္ဘာ၊ရက်သတ္တပတ်ကြော်ငြာခြင်း၊SXSW၊Coronavirus၊ကြော်ငြာခြင်း၊ဈေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် အမှတ်တံဆိပ်တို့ကို ရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။

 

Reference Source: The Drum

Myanmar Advertising Directory

Published in Global

သင့္မွာ ကုိယ္ပုိင္စီးပြားေရးတစ္ခု အစပ်ိဳး လုပ္ကုိင္ေနၿပီး သင့္လုပ္ငန္းကုိ ဘယ္လုိ ေၾကာ္ျငာရမလဲလုိ႔ စဥ္းစားေနၿပီလား။ လူသိလည္း မ်ားရမယ္၊
ထိေရာက္တဲ့ ေၾကာ္ျငာမႈမ်ိဳးလည္း ျဖစ္ရမယ္၊ ေငြေၾကးလည္း အတုိင္းအတာ တစ္ခုအတြင္းမွာပဲ ကုန္က်ရမယ္၊ အစရွိသျဖင့္ေပါ့။

Published in Outdoor Advertising

လိုက္နာရမယ္႔ က်င့္၀တ္ေတြထဲမွာ နိုင္ငံေရး၊ ဘာသာေရး၊ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ပုဂၢလိက လြတ္လပ္ခြင့္၊ ေၾကာ္ျငာ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ တရားရံုး စတဲ႔ က႑ေအသီးသီးမွာ သက္ဆိုင္ရာ သတိထားသင့္တဲ႔ အခ်က္မ်ားစြာ ပါ၀င္ပါတယ္။

Published in Broadcasting

မိိမိတို႔ သိရွိေၾကာ္ျငာေစလုိတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သိရွိေစလိုတဲ့ သူေတြဆီေရာက္ဖို႔ media ကို ၾကားခံအျဖစ္ အသံုးျပဳရပါတယ္။

Published in Outdoor Advertising

သာေကတျမိဳ႕နယ္မွာ ရွိတ႔ဲ 27 Media ( Digital Injet Printing ) က General Manager ျဖစ္သူ မသင္းသီလြင္ကို သူမရဲ႕ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္း အေတြ႔အၾကံဳေတြအေၾကာင္း ေမးျမန္းျပီး ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

Published in Interview

ပုဇြန္ေတာင္ျမိဳ႕နယ္မွာ ရွိတ႔ဲ All Star Media & Advertising က Managing Director ျဖစ္သူ ဦးတင္မိုးေအာင္ကို သူ႔ရဲ႕ ေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သတ္ျပီး ေမးျမန္း ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။

Published in Interview