-->

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္က Clay Lewis ဆိုတဲ့ ၁၆ႏွစ္ အရြယ္ေကာင္ေလးဟာ အထီးက်န္တဲ့ စိတ္ေဝဒနာကို ခံစားေနရလို႔ သူ႔ကို ဘယ္လုပ္ငန္းရွင္ကမွ အလုပ္မခန႔္ခ်င္ၾကပါဘူး။

Published in Global

လက္ေတြ႔လုပ္ျခင္းထက္ ပိုေကာင္းတဲ့ သင္ယူမႈဆိုတာ မရွိသေလာက္ပါပဲ။ အခုဆိုရင္ လူငယ္အမ်ားစုဟာ ဒီစကားကို ရင္ထဲထည့္ၿပီး ေက်ာင္းတက္ရင္း ကိုယ္ပိုင္ကုမၸဏီေတြေထာင္ စီးပြားေရးေတြ လုပ္ေနၾကပါၿပီ။

Published in Tips