-->

လြန္ခဲ့တဲ့ ၂ႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္က Clay Lewis ဆိုတဲ့ ၁၆ႏွစ္ အရြယ္ေကာင္ေလးဟာ အထီးက်န္တဲ့ စိတ္ေဝဒနာကို ခံစားေနရလို႔ သူ႔ကို ဘယ္လုပ္ငန္းရွင္ကမွ အလုပ္မခန႔္ခ်င္ၾကပါဘူး။

Published in Global