-->

ေနထိုင္မႈ စရိတ္စကတက္လာေနတာၾကာင့္ Facebook ဟာ ကုမၸဏီမွာ စာခ်ဳပ္နဲ ့အလုပ္လာလုပ္ေနတဲ့ အေမရိကန္က အလုပ္သမားေတြရဲ့ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာ တိုးေပးထားတယ္လို ့ဆိုပါတယ္။

Published in Global

Myanmar Productivity Centre (MPC) ကို Japan Productivity Centre (JPC)၊ စက္မွုဝန္ႀကီးဌာန (MOI) ႏွင့္ ကုန္သည္စက္မွုအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) တိုပူးေပါင္းျပီး Japan ASEAN Integration Fund (JAIF) ရဲ႕ကူညီပံ့ပိုး ကူညီမႈနဲ႔ Capacity Building of Human Resource Development Organization for Productivity Improvement ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ ၂.၅.၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွစျပီး တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီ Project ကို manufacturing and service industries မ်ားကို ပိုမိုတိုးတက္ျမင့္မားလာေစေရး၊ ၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕အရည္အေသြးတို႔ကို ျမႇင့္တင္နိုင္ေရးနဲ႔ Foreign Companies မ်ားအတြက္ ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား ပံ့ပိုးမွုျမႇင့္တင္နိုင္ေရးအတြက္ “ကုန္ထုတ္လုပ္မွုတိုးျမႇင့္ေရးဆိုင္ရာေဟာေျပာပြဲ” ကုိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း မျဖစ္မေနရွိသင့္ရွိအပ္တဲ့ က်င့္၀တ္တရားမ်ား

ဒါ့အျပင္ ဒီပြဲမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အကုန္ ASEAN Economic Community (AEC) တည္ေထာင္ေရးနဲ႔႔အတူ Productivity improvement မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မွု ပိုမိုတိုးတက္ေစရန္ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ားေပးျခင္းနဲ႔ Manufacturing and Services Industries မ်ားအတြက္ ေဟာေျပာသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကုန္ထုတ္လုပ္မွုတိုးျမႇင့္ေရးဆိုင္ရာေဟာေျပာပြဲကုိ မတ္လ (၁၉)ရက္ေန႔ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႕နယ္၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းမွာရွိတဲ့ UMFCCI No.29 အခန္းနံပါတ္ (၂)မွာ ေန႔လည္ ၁နာရီကေန ညေန ၄နာရီခြဲထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေဟာေျပာပြဲကုိ စိတ္ပါဝင္စားလုိ႔ တက္ေရာက္ခ်င္သူေတြအတြက္ UMFCCI အသင္းခ်ဳပ္၊ MPC ဌာန၊ ဖုန္းနံပါတ္ 09972990470, 09769882260, 01-2317210, 01-231434449 (Ext: 402) ဒါမွမဟုတ္ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ကုိ ဆက္သြယ္စာရင္းေပးနုိင္ပါတယ္။ ေမလ (၁၅) ရက္ (ဗုဒၶဟူးေန႔)ကုိ ေနာက္ဆံုးထား စာရင္းေပးသြင္းရမွာျဖစ္ျပီး လူဦးေရ (၄၀) ဦးသာလက္ခံမွာျဖစ္ပါတယ္။

Myanmar Advertising Directory

Published in Events & Exhibitions