-->


စိတ္ကူးလမ္းစ

ေအာင္ျမင္ႀကီးပြားေသာ စီးပြားရွာလုပ္ငန္း၏ အသည္းႏွလုံးသည္ ႀကီးက်ယ္ျမင့္ျမတ္ေသာအႀကံ ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕အႀကံအစည္တုိ႔မွာ ႐ုိး႐ုိး စင္းစင္း ျဖစ္ေနတတ္ေပရာ အရင္တုန္းက ဘာလုိ႔ ဘယ္သူကမွ မစဥ္းစားမိရတာလဲဟု ေမးခ်င္စရာ ေကာင္းေနေစ၏။ အခ်ဳိ႕အႀကံအစည္တုိ႔မွာ ေတာ္ လွန္ေျပာင္းလဲပစ္မည့္ အႀကံအစည္မ်ားျဖစ္ၿပီး လူ အမ်ားစု ဉာဏ္မမီႏုိင္ၾကေခ်။
စိတ္ကူးအႀကံအစည္ကုိ မည္သုိ႔ စတင္ရရွိခဲ့ၾက သနည္း။ လုိအပ္မႈသည္ တီထြင္မႈ၏ မိခင္ဟု ဆုိ႐ုိး စကား ရွိသည္။ ႀကံဳေတြ႕ရေသာ အခက္အခဲ။ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ ျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းေပးႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းကုိ ႀကံဆၾကရာမွ တီထြင္ဆန္းသစ္ခ်က္ စိတ္ကူးအႀကံမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ေပသည္။ ထုိသုိ႔ ေျဖရွင္းေပးဖုိ႔ ႀကိဳးစားသည့္ ကိစၥသည္ မိမိနည္းတူ လူအမ်ား ႀကံဳေနရေသာကိစၥ ျဖစ္ေနပါက တီထြင္ ဆန္းသစ္ေပးလုိက္ျခင္းမွ ထြက္ေပၚလာေသာအရာ ကုိ မိမိနည္းတူအခက္ႀကံဳၾကရသူတုိ႔က ၀ယ္ယူသုံး စြဲၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိ သြားမည္ျဖစ္သည္။

အသက္အရြယ္


ေဖ့စ္ဘုတ္ကုိ ထူေထာင္သူ မတ္ဇက္ကာဘတ္၊ မုိက္ခ႐ုိေဆာ့ဖ္ကုိ ထူေထာင္သူ ေပါလ္အဲလင္ႏွင့္ ဘီလ္ဂိတ္၊ အက္ပဲလ္ကုိ ထူေထာင္သူ စတိေဂ်ာ့ႏွင့္ စတိေ၀့ဇ္နက္တုိ႔သည္ ငယ္တုန္းရြယ္တုန္း တီထြင္ ဆန္းသစ္ခ်က္မ်ား ျပဳခဲ့ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ ကမာၻသိ လွ်မ္းလွ်မ္းေတာက္ မဟုတ္ေသာ တီထြင္ဆန္းသစ္ ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူအမ်ားစုသည္ သက္ လတ္ပုိင္းတြင္ လုပ္ငန္းသစ္ကုိ စတင္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေစ်းကြက္ထဲ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ လုိအပ္ ခ်က္ကုိ သိရွိရာမွ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ ႀကံဆလုပ္ ကုိင္ျခင္းျဖင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ခ်က္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ မိမိ၌ ရွိေနေသာ စုေဆာင္းေငြတြင္ ဘဏ္ ေခ်းေငြ ထည့္ေပါင္းကာ အရင္းတည္ၿပီး လုပ္ငန္း ထူေထာင္ျဖစ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

လမ္းစေပၚျခင္း

တီထြင္ဆန္းသစ္ခ်က္အတြက္ လမ္းစသည္ သင့္ႏွာေခါင္းေအာက္မွ ျဖတ္သန္းသြားသည္ဟု ဆုိ ၾကသည္။ ေန႔စဥ္လုပ္ကုိင္ေနရသည့္ အလုပ္မ်ားတြင္ သာ အာ႐ုံေရာက္သျဖင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ဖုိ႔ သတိ မရ ျဖစ္သြားရသည္။ တီထြင္ဆန္းသစ္ဖုိ႔ သတိမူမိ ျပန္ေတာ့လည္း ေလာေလာဆယ္ အခ်ိန္မေပးႏုိင္ ေသးဟု အေၾကာင္းျပကာ ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ရာမွ ေမ့ ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ျဖစ္သြားသည္။ ထုိသုိ႔ အလုပ္မအား ဟု အေၾကာင္းျပေသာ္လည္း ေအးေအးလူလူျဖင့္ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္ကုိ ေန႕စဥ္ ေသာက္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ သည္။
စိတ္ကူးလမ္းစတုိ႔သည္ အလွ်ံပယ္ ရွိေနၾက သည္။ လုပ္ေနက်နည္းလမ္းမွ ေသြဖီၿပီး အဆန္းထြင္ ကာ လုပ္ၾကည့္ဖုိ႔ ပ်င္းရိေနၾကသည္။ သက္သာသလုိ သာ အရင္အတုိင္း ဆက္လုပ္ရင္း ပင္ပန္းေနၾကရ သည္။ ပုိသက္သာသည့္ နည္းလမ္းသစ္ကုိ အပင္ ပန္းခံၿပီး စမ္းၾကည့္ရန္ ေရွာင္လႊဲေနၾကသျဖင့္ ႏွာ ေခါင္းေအာက္မွ ျဖတ္သြားေသာ လမ္းစကုိ လြတ္ သြားရသည္။

 

႐ုတ္တရက္ အလင္းျပျခင္း

စိတ္၌ ေနာက္ကြယ္တြင္ ျမႇဳပ္ေနေသာ စိတ္ အလႊာတစ္ခုရွိသည္။ ထုိစိတ္အလႊာမွ စိတ္ကူးမ်ား ထုတ္ေပးတတ္သည္။ ထုိသုိ႔ ထုတ္ေပးလုိက္စဥ္ သတိမူမိဖုိ႔ လုိသည့္အျပင္ ဂ႐ုျပဳဖုိ႔လည္း လုိသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ClearFit အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္း ရွာေဖြေရးလုပ္ငန္းပုိင္ရွင္ျဖစ္သူ Ben Baldwinသည္ အျမန္လမ္းမႀကီးေပၚတြင္ တစ္နာရီ မုိင္ ၈၀ အျမန္ ႏႈန္းျဖင့္ ကားေမာင္းေနစဥ္ စိတ္ထဲ အလုပ္အေၾကာင္း ေတြးေတာျခင္း မရွိပါဘဲလ်က္ ကုမၸဏီတုိ႔ကုိ လူရွာ ေပးရာ၌ အံကုိက္ျဖစ္မည့္သူ ဟုတ္မဟုတ္ ဆန္းစစ္ ေပးႏုိင္ပုံတုိ႔ ေခါင္းထဲ အလုိလုိ ေပၚလာခဲ့သည္။
ထုိသုိ႔ ႐ုတ္တရက္ အလုိလုိအသိေပးသည့္ စိတ္ကူးမ်ားကုိ ရရွိဖုိ႔အတြက္ မိမိစိတ္တြင္ အလုပ္ အေၾကာင္း မစဥ္းစားဘဲ အနားေပးထားဖုိ႔လုိသည္။ အအားေပးထားဖုိ႔ လုိသည္။

 

ebay

xerox

မေက်နပ္ျခင္း

၀န္ေဆာင္မႈကုိျဖစ္ေစ၊ သုံးစြဲရသည့္ပစၥည္းကုိ ျဖစ္ေစ စိတ္တုိင္းမက်သျဖင့္ မေက်မနပ္ျဖစ္မိပါက ဘာမ်ား ျပင္ေပးလုိက္လွ်င္ ပုိေကာင္းသြားမည္နည္း ဟု စဥ္းစားအေျဖရွာၾကည့္ပါ။ ထုိအေလ့အထကုိ ေမြးျမဴေပးထားရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိအေလ့အထ သည္ အနိမ့္ဆုံးအဆင့္အေနျဖင့္ သူမ်ားထက္ ေခါင္းတစ္လုံး ပိုျမင့္ေနႏုိင္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ကံေကာင္းေထာက္မပါက ႀကီးပြားျခင္းသုိ႔ အေရာက္ ပုိ႔ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
ထုိအေလ့အထျဖင့္ ေန႔စဥ္လုပ္ကုိင္ေနရသည္ တုိ႔ကုိ ယခုထက္ ပုိေကာင္းေအာင္ လုပ္ေပးႏုိင္ေသာ နည္းလမ္း၊ ယခုထက္ လူသက္သာေစမည့္နည္းလမ္း စသည္တုိ႔ကုိ လက္ေတြ႕ျဖစ္ႏုိင္သည့္ မျဖစ္ႏုိင္သည္ အသာထားၿပီး ႀကံဆၾကည့္ပါ။
လိုလွ်င္ႀကံဆ နည္းလမ္းရဟု ဆုိၾက၏။ မလုိေသးခင္ ႀကိဳတင္ႀကံဆႏုိင္ပါက လက္ဦး မႈ ရယူႏုိင္မည့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ခ်က္ကုိ သင္ ဖန္တီးႏုိင္ေပလိမ့္မည္။

Read 3154 times
Rate this item
(2 votes)