-->


ေျပာင္းလဲဖို႕အတြက္ မျဖစ္မေန လိုအပ္တဲ့ အခ်က္ (၆)ခ်က္

ေျပာင္းလဲဖို႕အတြက္ မျဖစ္မေန လိုအပ္တဲ့ အခ်က္ (၆)ခ်က္ Google

သင့္စီးပြားေရး၊ အလုပ္အကိုင္ ဒါမွမဟုတ္ ဘ၀မွာ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခုခု လုပ္ခ်င္ေနလား … အခုေဖာ္ျပမယ့္ ေဆာင္းပါးေလးက သင့္ကို အေတြးတစ္ခုခု ရေစပါလိမ့္မယ္ ... လူေတြ ေျပာင္းလဲဖို႕ အနည္းဆံုး ၆ ခုလိုပါတယ္ …

၁။ ေျပာင္းလဲမယ့္ အရာအေပၚမွာ နာတာ လံုေလာက္သြားရမယ္။

၂။ တစ္ခုခုကို လိုခ်င္တဲ့အေၾကာင္းရင္း လံုေလာက္သြားရမယ္။

၃။ ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႕ သင္ယူတာ လံုေလာက္သြားရမယ္။

၄။ ေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႕ အရင္းအျမစ္ေတြ လံုေလာက္သြားရမယ္။

၅။ ေဖာင္ဖ်က္ၿပီး ပထမဆံုး ေျခလွမ္း ၃ လွမ္းေလာက္ ဆက္လွမ္းၿပီး ျဖစ္ရမယ္။

၆။ လွည့္မေျပးပဲ ခိုင္မာတဲ့ ေျခလွမ္းေတြ ဆက္လွမ္းရာမွာ ကူညီေပးမယ့္အေဖာ္ (Friend, Spouse, Coach, Mentor) လိုတယ္။

ဒီအခ်က္ ၆ ခ်က္ကို တစိမ့္စိမ့္ျပန္ေတြးၾကည့္ၿပီး လိုက္နာမယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ ေျပာင္းလဲျခင္းအတြက္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳပါလိမ့္မယ္။
အခုအထက္မွာ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အခ်က္ ၆ ခ်က္က သင္ဘယ္လိုေနရာမွာမ်ိဳးမွာမဆို အေျပာင္းအလဲတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အေထာက္အကူျပဳမွာျဖစ္လို႕ မၾကာခဏ ျပန္ၿပီး သံုးသပ္ဖို႕ တိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။

Recommended for u- အလုပ္ေတြကို အခ်ိန္မီၿပီးဖို႔အတြက္ လိုက္နာသင့္တဲ့အခ်က္(၄)ခ်က္

 Source:Naing Win Aung - Professional Business Coach & Facilitator

Read 1620 times
Rate this item
(2 votes)