-->


သင့္ေတြးေခၚစြမ္းအားေတြကို ျမွင္႔တင္ႏုိင္မယ္႔ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား

သင့္ေတြးေခၚစြမ္းအားေတြကို ျမွင္႔တင္ႏုိင္မယ္႔ နည္းလမ္းေကာင္းမ်ား google.com

ေအာင္ျမင္တဲ့စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္လိုပါက သင္နဲ႔သင့္လုပ္ငန္းဟာ အျခားလုပ္ငန္းတူၿပိဳင္ဖက္မ်ားထက္ တမူထူးျခားၿပီး ကြဲထြက္မႈရွိေနဖို႔လိုပါလိမ့္မယ္။ သင့္လုပ္ငန္းဟာ

သာမန္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းသေဘာတရား တစ္ခုထက္ အနည္းနဲ႔အမ်ား မတူကြဲျပား ထူးျခားေနမွသာ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားတဲ့ ဒီေန႔ေခတ္ၾကီးမွာ ထိပ္တန္းတစ္ေနရာ ရယူႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
ဒီလိုကြဲထြက္ေနဖို႔ (differentiate လုပ္ဖုိ႔) ဆိုတာ ေျပာသေလာက္ေတာ့ မလြယ္ကူပါဘူး။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ အလုပ္ေတြ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားတာေတြေၾကာင့္ သင့္လုပ္ငန္းအတြက္ အက်ိဳးရွိျပီး အေရးပါတဲ့ အေတြးအေခၚစြမ္းအားေတြ ေပ်ာက္ဆံုးေနတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးေတြမွာဆုိရင္ ေအာက္မွာေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ နည္းလမ္းေလးေတြကို အသံုးျပဳၾကည့္ျပီး သင့္ရဲ႕တန္ဖိုးရွိလွတဲ့ အေတြးအေခၚစြမ္းအားေတြကို ျပန္လည္ျမွင့္တင္လုိက္ပါ။

နည္းပညာမ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္ခဏျဖတ္လိုက္ပါ
သင့္ရဲ႕ ဖုန္း၊ laptop တဲ့ electronic devices ေတြနဲ႔ ခဏအဆက္အသြယ္ျဖတ္ထားၿပီး ေအးေဆးတဲ့ေနရာတစ္ခုမွာအနားယူရင္း သင့္ဦးေႏွာက္ထဲကို အေတြးေခၚသစ္ေတြေရာက္ရွိလာဖို႔ အခ်ိန္တစ္ခုေပးလိုက္ပါ။

ကုိယ္လက္လႈပ္ရွားမႈ ျပဳလုပ္ပါ
လမ္းေလၽွာက္ျခင္း ၊ ေျပးျခင္း ၊ စက္ဘီးစီးျခင္း စတဲ့ ကိုယ္ခႏၶာလႈပ္ရွားမႈမ်ားဟာလည္း သင့္အေတြးထဲသို႔ အေတြးအေခၚသစ္မ်ား စီးဝင္လာေစပါတယ္။

ကစားပါ
ကစားနည္းအသစ္တစ္ခုကစားျခင္း (သို႔မဟုတ္) လုပ္ေဆာင္ခ်က္အသစ္တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ျခင္း ဟာလည္း ကိစၥရပ္မ်ားကို ျမင္ေနက်မဟုတ္ေသာ ရႈေထာင့္သစ္မ်ားမွ ျမင္ေတြ႔ေစပါတယ္။

နားေထာင္ပါ
သီခ်င္းနားေထာင္ပါ။ ေဆြးေႏြးပြဲ ေဟာေျပာပြဲမ်ားမွ အသံဖိုင္မ်ားကို နားေထာင္ပါ။ ဒါမွမဟုတ္ အျခားလူမ်ားႏွင့္ စကားစျမည္ေျပာၾကည့္ၿပီး ၎တို႔၏ အျမင္၊
ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ဆက္သြယ္ပံု ၊ ျပႆနာေျဖရွင္းပံုတို႔ကို နားေထာင္ပါ။

အေတြ႕အၾကံဳသစ္မ်ား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ပါ
သြားေနက်မဟုတ္ေသာ လမ္းမွသြားျခင္း၊ ဝယ္ေနက်မဟုတ္ေသာ ေစ်းဆိုင္မွဝယ္ျခင္း၊ မေရာက္ဖူးေသးေသာ ေနရာေဒသသစ္မ်ားသို႔ ခရီးထြက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ပါ။ ေနာက္ျပီး စာအုပ္ဆိုင္ ဒါမွမဟုတ္ စာၾကည့္တိုက္ မ်ားမွ စာအုပ္မ်ားဖတ္ရႈပါ။ အေတြ႕အၾကံဳသစ္မ်ားသည္ အေတြးအေခၚသစ္မ်ားကိုပါ တပါတည္း ေခၚေဆာင္လာေလ့ရွိသည္။

ေလ့လာၾကည့္ရႈပါ
သင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းတူၿပိဳင္ဖက္မ်ား ဘာေတြလုပ္ေနလဲဆိုတာကို ေလ့လာပါ။ စာသံုးသူမ်ားမွ သင္လုပ္လို သည့္ စီးပြားေရးအၾကံဥာဏ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား/ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဘယ္လိုဝယ္ယူလဲ၊ဘယ္လိုအသံုးခ်သလဲ ဆိုတာကို အလ်ဥ္းသင့္တုိင္း ေလ့လာၾကည့္ရႈပါ။

Read-သင္ဟာ ထိပ္ဆံုးလူ ၅ ရာခိုင္ႏူန္းထဲက တစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္


Source; MyanmarOnlineEntrepreneur

Read times
Rate this item
(1 Vote)