-->


သင္တစ္ေယာက္တည္း အထီးက်န္ဆန္စြာ ဦးေဆာင္ေနရတာလား?

သင္တစ္ေယာက္တည္း အထီးက်န္ဆန္စြာ ဦးေဆာင္ေနရတာလား? google.com

သင္ဟာ ရာထူးၾကီးၾကီးမွာ လုပ္ေနျပီး အထီးက်န္ဆန္ေနတယ္ဆိုရင္ မွန္ကန္တဲ့အရာတစ္ခ်ိဳ႕ကို လုပ္မေနလို႕ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုုတာဟာ ဆက္ဆံေရးနဲ႕ ဆိုင္ပါတယ္။ သင္ လူေတြနဲ႕ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ဖို႕လိုပါတယ္။

အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္အရ ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ဆိုတာဟာ ေနာက္လိုက္ေတြ ရွိရပါမယ္။

 

အထီးက်န္ဆန္တယ္ဆိုကတည္းက ေနာက္လိုက္ေတြ မရွိလို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ရာထူးအရ ေအာက္မွာ ဘယ္သူေတြ ရွိတယ္ဆိုတာ မဟုတ္ပဲ လိုလိုုလားလားနဲ႕ လိုက္တဲ့သူေတြကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ျမင္တဲ့ ဦးေဆာင္သူမ်ားဟာ သူတုုိ႕ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊ ပန္းတိုင္ေတြကို ရယူႏိုင္ဖို႕အတြက္ အျခားသူေတြနဲ႕ အတူ အလုပ္လုပ္ဖို႕ ဘယ္ေလာက္အေရးၾကီးတယ္ဆိုတာကို နားလည္ၾကပါတယ္။

John Maxwell ရဲ႕ အဆိုအရ Manager က “Go” “သြား” လို႕ ေျပာတဲ့အခ်ိန္မွာ Leader က “Let’s Go” “သြားၾကရေအာင္” လို႕ ေျပာပါတယ္။

တစ္ေယာက္တည္းေနျပီး ထူးခြ်န္ထက္ျမက္တဲ့ ဦးေဆာင္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႕ ေတာ္ေတာ္ခက္လိမ့္မယ္ ဒါမွမဟုတ္ရင္ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႕ ေျပာရပါလိမ့္မယ္။

လက္ရွိ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရာထူးအဆင့္ အသီးသီးမွာ ဦးေဆာင္ေနသူမ်ားဟာ သူတို႕ကိုယ္သူတို႕ ျပန္ျပီး သံုးသပ္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

ငါဟာ ဦးေဆာင္မႈရဲ႕ Science အပိုင္းျဖစ္တဲ့ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္တာ၊ စီမံကိန္းဆြဲတာ၊ ေငြေၾကးစီမံခန္႕ခြဲတာ အဲဒီအပိုင္းေတြကို အားသန္တာလား၊

ဦးေဆာင္မႈရဲ႕ Art အပိုင္းျဖစ္တဲ့ လူေတြနဲ႕ ဆက္သြယ္တာ၊ ေျပာဆို ဆက္ဆံတာ၊ ရည္မွန္းခ်က္ခ်မွတ္ျပီး လူေတြ လက္ခံလာေအာင္ စည္းရံုးတာ စတဲ့ အပိုင္းေတြကို အားသန္တာလား သိေအာင္ လုပ္ရပါတယ္။

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြကို လူအမ်ား လက္ခံလာေအာင္ ျပဳလုပ္ျပီး ရယူတဲ့ေနရာမွာ အျခားသူေတြကိုပါ ပါ၀င္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ အဲဒီရည္မွန္းခ်က္ ပန္းတိုင္ေတြ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ေပၚလာဖို႕ ပိုျပီး နီးစပ္ပါလိမ့္မယ္။

သင့္အေနနဲ႕ လူေတြကို ဦးေဆာင္ခ်င္ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းကိုလည္း ျပန္ျပီး သံုးသပ္ၾကည့္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

သင္လူေတြကို ဦးေဆာင္ခ်င္တာဟာ ရာထူးတက္ဖို႕ ဒါမွမဟုတ္ သင့္စီးပြားေရး အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ သပ္သပ္ပဲ ဆိုရင္ သင္ဟာ ရာထူး/ေနရာကို အေျခခံသူတစ္ေယာက္ျဖစ္လာဖို႕ မ်ားလာျပီး ရာထူးနာမည္ေတြရဲ႕ ေနာက္မွာ သင့္ကိုယ္သင္ အထီးက်န္ဆန္စြာ ေနဖို႕ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။

အထီးက်န္တယ္ဆိုတာဟာ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႕ ဆိုင္တဲ့ ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။

ရာထူးျမင့္ျမင့္မွာ ေနတယ္ဆိုတာ အထီးက်န္ေနရမယ္လို႕ မဆိုလိုသလို ေအာက္မွာေနတယ္ဆိုရင္လည္း အထီးက်န္ဆန္စရာ မလိုပါဘူး။

တကယ္ေတာ့ အထီးက်န္ဆန္တယ္ဆိုတာဟာ ရာထူးေနရာနဲ႕ ဆိုင္တဲ့ကိစၥ မဟုတ္ဘူး။

အဲဒါဟာ ပင္ကို စရိုက္နဲ႕ ဆိုင္တဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္။

အကယ္၍ သင္ဟာ အထီးက်န္ဆန္တယ္ဆိုရင္ အဲဒါဟာ ရာထူးတစ္ခုခုရွိလို႕ ေနရာတစ္ခုခု ရွိလို႕ မဟုတ္ဘူး။

သင့္ရဲ႕ ပင္ကိုယ္စရိုက္ကသာလ ွ်င္ အဓိက တရားခံျဖစ္ပါတယ္။

အထီးက်န္ဆန္တဲ့ ဦးေဆာင္သူမ်ားအတြက္ အၾကံဥာဏ္တစ္ခ်ိဳ႕ကို မ ွ်ေ၀ရမယ္ဆိုရင္

 

၁။ ရာထူးကို အေျခခံျပီး ေတြးတာကို ေရွာင္ၾကဥ္ပါ

သင္ရာထူးကို အေျခခံျပီး ေတြးတယ္ဆိုရင္ လူေတြနဲ႕ ဆက္ဆံလို႕ မလြယ္ကူပါဘူး။ သင္ရာထူးနိမ့္လို႕ ျမင့္တဲ့သူေတြကို ေရွာင္မယ္၊ ရာထူးျမင့္လို႕ နိမ့္တဲ့သူေတြကို ေရွာင္မယ္ဆိုရင္ သင္အဖြဲ႕အစည္းထဲမွာ ခင္မင္စရာ လူတစ္ေယာက္မွ ရွိမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

သင္ရာထူးဘယ္ေလာက္ပဲ ျမင့္ျမင့္ လူေတြနဲ႕ ခင္မင္လို႕ ရပါတယ္။ လူေတြနဲ႕ သင္ေ၀းေ၀းမွာ ေနတဲ့အတြက္ သင့္လူေတြက သင့္အနား အရမ္းကပ္မလာႏိုင္သလို သင္ဟာလည္း သင့္လူေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္သြယ္လို႕ မရဘူး။

 

၂။ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႕ က်ရွံဳးမႈႏွစ္ခုစလံုးရဲ႕ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြကို သတိထားပါ

ကြ်န္ေတာ္တို႕ ေအာင္ျမင္လာျပီဆိုရင္ လူဆိုတာ ဘ၀င္ျမင့္တက္ၾကတယ္။ အျခားေသာ မေအာင္ျမင္ဘူးထင္တဲ့သူေတြကို ေရွာင္ၾကဥ္ခ်င္လာမယ္။

ကြ်န္ေတာ္တို႕ မေအာင္ျမင္ဘူးထင္ရင္ သိမ္ငယ္ခ်င္လာတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႕ အျမင္မွာ ေအာင္ျမင္တယ္လို႕ ျမင္တဲ့သူေတြကို ေရွာင္ခ်င္လာျပန္တယ္။

ဘယ္လိုအေျခအေနပဲ ရွိေနေန သင္လူေတြနဲ႕ ဆက္သြယ္ပါ။ မ ွ်ေ၀ပါ။ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ပါ။

 

၃။ သင္ဟာ လူေတြနဲ႕ ဆက္ဆံရတဲ့ စီးပြားေရး လုပ္ေနတယ္ဆိုတာကို သတိရပါ

ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဘယ္လိုလုပ္ငန္းခြင္မွာပဲ လုပ္ေနသည္ျဖစ္ပါေစ တကယ္တန္းမွာေတာ့ People Business လူအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံရတဲ့ လုပ္ငန္းမွာ လုပ္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

လူေတြဆိုတဲ့ေနရာမွာ ေဖာက္သည္ေတြ၊ ၀န္ထမ္းေတြ၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြ၊ အထက္လူၾကီးေတြ၊ ဆရာသမားေတြ၊ ပစၥည္းေပးသြင္းသူေတြ၊ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္း စသျဖင့္ အမ်ားၾကီးပါ၀င္ပါတယ္။

သူတုိ႕အားလံုးနဲ႕သင္ထိထိေရာက္ေရာက္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႕ သင္လူေတြကို ရင္းရင္းႏွီးႏွွီးဆက္ဆံလို စိတ္ရွိဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။

 

၄။ အေရးပါတဲ့ ပန္းတိုင္ေတြကို ရယူဖို႕ ၾကိဳးစားပါ

သင္ရည္မွန္းခ်က္ေသးေသးေလးေတြ ခ်ထားရင္ေတာ့ သင္တစ္ေယာက္တည္း လုပ္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ သင္လုပ္ရိုးလုပ္စဥ္ထက္ နည္းနည္းေလး ပိုလုပ္မယ္ဆိုရင္လည္း လူေတြ အမ်ားၾကီးရဲ႕ အကူအညီကို လိုအပ္မွာ မဟုတ္ဘူး။

ဒါေပမယ့္ သင့္ရည္မွန္းခ်က္က အရမ္းကို ျမင့္တယ္။ ဒီဘ၀တစ္သက္တာမွာ သင္ျဖစ္ခ်င္တာေတြက သိပ္မ်ားတယ္ဆိုရင္ သင့္ကို ကူညီမယ့္လူေတြလိုအပ္ျပီး သင္လူေတြနဲ႕ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဆက္သြယ္ဖို႕ လိုအပ္လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားတဲ့ ဘယ္လို ေအာင္ျမင္မႈမ်ိဳးမဆို လူသားတစ္ေယာက္ပဲ လုပ္ျပီး ေအာင္ျမင္သြားတယ္ဆိုတာ မရွိပါဘူးလို႕ ကြ်န္ေတာ့္ရဲ႕ Mentor ျဖစ္တယ္ Dr. John C. Maxwell က ေျပာပါတယ္။

အဲဒါေၾကာင့္ အေပၚကစာေတြကို တစ္ခါျပန္ဖတ္ၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ လက္ရွိလုပ္ငန္းခြင္မွာ အထီးက်န္ဆန္တယ္ဆိုရင္ လူေတြနဲ႕ ေျပာဆိုဆက္ဆံဖို႕ ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

တစ္ေယာက္တည္း ေအာင္ျမင္ဖို႕ထက္ အသင္းအဖြဲ႕လိုက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ဖို႕ကို ရည္မွန္းခ်က္ခ်ပါ။

အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ Culture ကို ေျပာင္းလဲခ်င္ရင္ ဦးေဆာင္သူကေန စတင္မွ ရပါလိမ့္မယ္။

သင္ဟာ ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္တဲ့အတြက္ ေႏြးေထြးတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခု ျဖစ္လာေအာင္ သင္ကေန စတင္လိုက္ပါ။

Recommended for you-၀န္ထမ္းေတြဘာေၾကာင့္အလုပ္ထြက္ရတာလဲ?

Source ; Professional Business Coach & Facilitator

ကၽြန္ေတာ္တို႔ MMRD မွ Myanmar Advertising Directory စာအုပ္မ်ားအျပင္ အျခားေသာ စာအုပ္မ်ားလည္း ထြက္ရွိေနပါၿပီေနာ္...။

 

Directory Book 1

Read 488 times
Rate this item
(1 Vote)