-->


ေအာင္ျမင္ဖို႔ အတြက္ TEA တစ္ခြက္!

ေအာင္ျမင္ဖို႔ အတြက္ TEA တစ္ခြက္! google.com

အခုေလာက္ဆိုရင္ TEA တစ္ခြက္အေၾကာင္း သိခ်င္ေနၿပီ ဟုတ္။ မင္မင္ ေျပာျပမွာေပါ့.။

ပထမဆံုး "T" ဆိုတာကေတာ့ "Thought" ဆိုတဲ့ အေတြးေတြ အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးမွာ မိုးလင္းကေန မိုးခ်ဳပ္ထိ ေတြးၾကတဲ့ အေတြးကိုယ္စီ ရွိၾကတယ္ဗ်။

အေပၚယံၾကည့္ရင္ေတာ့ ဒီအေတြးေတြဟာ သာမန္ေလာက္ပါပဲ။ တကယ္တမ္း အဲဒီအေတြးေတြ ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘဝအတြက္ သိပ္ကို အေရးပါတယ္ဗ်။

(ဒီအခ်ိန္ ဘာေလးမ်ား စားလိုက္ရင္ေကာင္းမလဲ ဆိုတဲ့ အေတြးမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ဘူးေနာ္...။) စတာပါ။

ခုေခါင္းထဲမွာ ဘာေတြစဥ္းစားေနသလဲ? ကိုယ္ဘာေတြေတြးေနလဲ? ဆိုတဲ့ အခ်က္ေလးကေတာ့ "T" ဆိုတဲ့ "Thought" ကို ေျပာခ်င္တာပါ။
ေနာက္တစ္ခု "E" ဆိုတဲ့ "Emotion" ေလးရဲ႕ အေၾကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြးတဲ့ အေတြးတိုင္းဟာ Emotion ဆိုတဲ့ စိတ္ခံစားမႈေတြကို ျဖစ္ေစပါတယ္။

ေကာင္းတာကို ေတြးရင္ ေကာင္းတဲ့ ခံစားမႈေတြ၊ မေကာင္းတာကို ေတြးရင္ မေကာင္းတဲ့ ခံစားမႈေတြ ျဖစ္ျခင္းဟာ စိတ္ခံစားမႈေတြ၊ Feeling ေတြကို ျဖစ္ေပၚလာေစပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ Feeling အေတြးေတြကို သတိထားပါေနာ့...။

ေနာက္ဆံုးေျပာျပခ်င္တဲ့ "A" ကေတာ့ "Action" ကို ေျပာခ်င္တာျဖစ္ၿပီး သင္တို႔ ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အေတြးေတြက စိတ္ခံစားမႈေတြကို ဦးတည္တယ္။ အဲ့လိုပဲ အေတြးနဲ႔ စိတ္ခံစားမႈကလည္း သင့္ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ဆီကို တိုက္ရိုက္ဦးတည္ေနေစတာပဲ ျဖစ္တယ္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေတြ ေတြးလဲ? ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ၾကသလဲ?

ဒီ TEA နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ရရွိလာတာကေတာ့ "R" ဆိုတဲ့ "Result" ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘဝရဲ႕ ရလဒ္ေတြ၊ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္ေတြ၊ သင့္စီးပြားေရးရဲ႕ ရလဒ္ေတြ၊ က်န္းမာေရး ရလဒ္ေတြ ဒီရလဒ္ေတြအားလံုးဟာ TEA ေပၚမွာ အမ်ားႀကီး မူတည္ပါတယ္။

ဘဝရဲ႕ ရလဒ္ေကာင္းေတြ ေကာင္းခ်င္ရင္ action ေကာင္းရမယ္။ (emotion) စိတ္ခံစားခ်က္ေတြ ေကာင္းရမယ္။ (thought) အေတြးေတြေကာင္းရပါမယ္။

လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကလည္း ညံ့၊ စိတ္ခံစားခ်က္ကလည္း အျမဲတမ္း ထိုင္းမႈိင္း၊ အေတြးေတြက လဲ အနိမ့္ဘက္ကို ပဲ သြားေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့ သင္ေအာင္ျမင္မႈကို တာ့တာျပရပါလိမ့္မယ္။

သင့္ရလဒ္က လဲ ႏံုခ်ာေနဦးမွာပါ။

ဒါေၾကာင့္ TEA ကို လက္ကိုင္ထားၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ဘဝရလဒ္ေတြ ေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကပါလို႔ မင္မင္က တုိက္တြန္းခ်င္ပါတယ္ ေဘဘီတို႔ေရ...။

Recommended for you-သင္ဘာေၾကာင့္ သူတို႔လိုမေအာင္ျမင္တာလဲ???

UPKZ video မွ ထုတ္ႏႈတ္ေရးသားသည္။

PES(Myanmar Advertising Directory)

ကၽြန္ေတာ္တို႔ MMRD မွ Myanmar Advertising Directory စာအုပ္မ်ားအျပင္ အျခားေသာ စာအုပ္မ်ားလည္း ထြက္ရွိေနပါၿပီေနာ္...။

 

Directory Book 1

Read times
Rate this item
(4 votes)