-->


အသက္ ၃၀ မတိုင္ခင္ သင္ယူသင့္သည့္ဘဝသင္ခန္္းစာေတြက ဒါေတြပါ!

အသက္ ၃၀ မတိုင္ခင္ သင္ယူသင့္သည့္ဘဝသင္ခန္္းစာေတြက ဒါေတြပါ! google.com

ဘ၀ဆိုတာ သင္ခန္းစာေတြနဲ႔ျပည့္ေနတဲ့ စာသင္ခန္းႀကီးတစ္ခုပါ။

အခ်ဳိ႕သင္ခန္းစာေတြက ခ်က္ခ်င္းသင္ယူႏိုင္ေပမယ့္ အခ်ဳိ႕သင္ခန္းစာေတြက်ေတာ့ အခ်ိန္ေပးၿပီး သင္ယူရပါတယ္။

ဘယ္ေလာက္ဘဲအခ်ိန္အတိုင္းအတာကြာျခားေနပါေစ အသက္ ၃၀ မတိုင္ခင္မွာေတာ့ သင္ယူစရာသင္ခန္းစာအခ်က္ ၁၃ ခ်က္ေတာ့အနည္းဆံုးရွိပါတယ္။

ယေန႔ Myanmar Advertising Directory မွ အသက္ ၃၀ မတိုင္ခင္သင္ယူသင့္သည့္ဘ၀သင္ခန္းစာေတြ ကို တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

 

-အက်င့္ဆိုးမ်ားကို တတ္ႏိုင္သေလာက္ျပဳျပင္ပါ။

-စာဖတ္ျခင္းက သင့္ဘ၀ကို ပဲ့ကိုင္ခ်င္းနဲ႔အတူပါပဲ။

-ကိုယ့္ကိုကိုယ္ယွဥ္ၿပိဳင္ပါ။

-သင့္မသိစိတ္ထဲမွာ ျဖစ္ေနသမွ်ကို သိႏိုင္ေအာင္ႀကိဳးစားပါ။

-သင့္ဘ၀မွာျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြက သင့္ရဲ႕မ်က္ႏွာပါပဲ။

-အခ်ိန္ႏွင့္ပိုက္ဆံကို အက်ဳိးရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံပါ။

-သင့္ကိုယ္သင္အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းျမွင့္တင္ပါ။။

-သင့္ရဲ႕လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို အၿမဲျပန္လည္စမ္းစစ္ပါ။

-သင္ကိုယ္သင္႐ႈံးနိမ့္မည္ဟုထင္ျခင္းက သင္႐ံႈးနိမ့္မွာအမွန္ဟုျပသလိုက္တာပါပဲ။

-သင့္စိတ္ႏွင့္အေကာင္းဆံုးရင္းႏွီးမႈရယူပါ။

-ယံုၾကည္မႈဆိုတာ ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္ရတာပါ။

-တကယ္မွန္ကန္တဲ့ဆက္ဆံေရးတစ္ခုက နားလည္မႈအေပၚမူတည္ပါတယ္။

Recommended for you-ကိုယ္ကမ၀ယ္ႏိုင္တာလား…….. သူကေစ်းႀကီးေနတာလား?

Source: Inc. Southeast Asia

Read 716 times
Rate this item
(1 Vote)